Исторически речник
носло  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
нослоносланослѹносломь, носломънослѣносла
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
нослъ, носльносломъ, носломьнослꙑнослѣхъ, нослѣхь, нослохъ, нослохьнослѣнослѹ
NnDu
нослома
носло ср Носило, носилка за пренасяне на болен или покойник ꙇ прѩт словеса моѣ ... раба твоего рад. болѧщааго. мⷬ҇ѧ. прнесенааго на нослѣхъ. прѣдъ лце твое. просѧщааго цѣльве отъ тебе СЕ 39а 8—9 моⷧ҇ наⷣ҇ прнесеноⷨ҇ вь нослⷯ҇ѣ СЕ 39а 21 въшедꙑ на носла. ꙇ дошедꙑ на гробъ. ꙇꙁ негоже въшелъ ес на нбса СЕ 39а 22 ꙇ на нослѣхъ ност немощьнꙑхъ. въ стѫѭ црквь твоѭ. прѣдъ лце твое СЕ 39b 2 Изч СЕ Нвб носѝло ОА ВА АК НТ Дюв НГер РРОДД ДА