Исторически речник
ножьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ножьнъ, ножьньножьнаножьнѹножьнъ, ножьньножьнаножьномь, ножьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ножьнѣножьне, ножьнꙑножьнножьнъ, ножьньножьномъ, ножьномьножьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ножьнꙑножьнѣхъ, ножьнѣхьножьнаножьнѹножьноманожьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ножьнаножьнѹножьноножьнаножьномь, ножьномъножьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ножьнаножьнъ, ножьньножьномъ, ножьномьножьнаножьнꙑножьнѣхъ, ножьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ножьнѣножьнѹножьноманожьнаножьнꙑ, ножьнѫножьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ножьнѫ, ножьнѹножьноѭ, ножьноѫ, ножьноѧ, ножьноюножьнѣножьнꙑножьнъ, ножьньножьнамъ, ножьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ножьнꙑножьнамножьнахъ, ножьнахьножьнѣножьнѹножьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ножьнꙑ, ножьнꙑ, ножьноножьнаго, ножьнаего, ножьнааго, ножьнаго, ножьного, ножьнога, ножьнгоножьнѹмѹ, ножьнѹемѹ, ножьнѹѹмѹ, ножьнѹмѹ, ножьноомѹ, ножьномѹ, ножьноѹмѹ, ножьнмѹножьнꙑ, ножьнꙑ, ножьноножьнаго, ножьнаего, ножьнааго, ножьнаго, ножьного, ножьнога, ножьнгоножьнꙑмь, ножьнꙑмь, ножьнꙑмъ, ножьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ножьнѣмь, ножьнѣемь, ножьнѣѣмь, ножьнѣамь, ножьнѣмь, ножьнѣмъ, ножьнѣемъ, ножьнѣѣмъ, ножьнѣамъ, ножьнѣмъ, ножьномь, ножьномъножьнꙑ, ножьнꙑ, ножьноножьнножьнꙑхъ, ножьнꙑхъ, ножьнꙑхь, ножьнꙑхь, ножьнѣхъ, ножьнѣхьножьнꙑмъ, ножьнꙑмъ, ножьнꙑмь, ножьнꙑмь, ножьнѣмъ, ножьнѣмьножьнꙑѧ, ножьнꙑꙗ, ножьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ножьнꙑм, ножьнꙑмножьнꙑхъ, ножьнꙑхъ, ножьнꙑхь, ножьнꙑхьножьнаꙗ, ножьнаа, ножьнаѣножьнѹю, ножьноюножьнꙑма, ножьнꙑманожьно, ножьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ножьнаго, ножьнаего, ножьнааго, ножьнаго, ножьного, ножьнога, ножьнгоножьнѹмѹ, ножьнѹемѹ, ножьнѹѹмѹ, ножьнѹмѹ, ножьноомѹ, ножьномѹ, ножьноѹмѹ, ножьнмѹножьно, ножьноеножьнаго, ножьннаего, ножьнааго, ножьнаго, ножьного, ножьнога, ножьнгоножьнꙑмь, ножьнꙑмь, ножьнꙑмъ, ножьнꙑмъножьнѣмь, ножьнѣемь, ножьнѣѣмь, ножьнѣамь, ножьнѣмь, ножьнѣмъ, ножьнѣемъ, ножьнѣѣмъ, ножьнѣамъ, ножьнѣмъ, ножьномь, ножьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ножьно, ножьноеножьнаꙗ, ножьнаа, ножьнаѣ, ножьнаѧножьнꙑхъ, ножьнꙑхъ, ножьнꙑхь, ножьнꙑхь, ножьнѣхъ, ножьнѣхьножьнꙑмъ, ножьнꙑмъ, ножьнꙑмь, ножьнꙑмь, ножьнѣмъ, ножьнѣмьножьнаꙗ, ножьнаа, ножьнаѣ, ножьнаѧножьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ножьнꙑхъ, ножьнꙑхъ, ножьнꙑхь, ножьнꙑхьножьнѣножьнѹю, ножьноюножьнꙑма, ножьнꙑманожьнаꙗ, ножьнаа, ножьнаѣ, ножьнаѧножьнꙑѧ, ножьнꙑꙗ, ножьнѫѭ, ножьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ножьнѣ, ножьноножьнѫѭ, ножьнѹю, ножьноѭ, ножьноюножьнѫѭ, ножьноѫ, ножьноѧ, ножьноюножьнѣножьнꙑѧ, ножьнꙑꙗ, ножьнꙑеножьнꙑхъ, ножьнꙑхъ, ножьнѣхъ, ножьнꙑхь, ножьнꙑхь, ножьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ножьнꙑмъ, ножьнꙑмъ, ножьнѣмъ, ножьнꙑмь, ножьнꙑмь, ножьнѣмьножьнꙑѧ, ножьнꙑꙗ, ножьнꙑеножьнꙑм, ножьнꙑмножьнꙑхъ, ножьнꙑхъ, ножьнꙑхь, ножьнꙑхьножьнѣножьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ножьнꙑма, ножьнꙑманожьнѣ, ножьнѣшножьнѣшаножьнѣшѹ, ножьнѣшюножьнѣножьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
ножьнѣшемь, ножьнѣшемъножьнѣшножьнѣножьнѣше, ножьнѣшножьнѣшь, ножьнѣшъножьнѣшемъ, ножьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
ножьнѣшѧножьнѣшножьнѣшхъ, ножьнѣшхьножьнѣшаножьнѣшѹ, ножьнѣшюножьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
ножьнѣе, ножьнѣ, ножьнѣшеножьнѣшаножьнѣшѹ, ножьнѣшюножьнѣе, ножьнѣ, ножьнѣшеножьнѣшаножьнѣшемь, ножьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
ножьнѣшножьнѣе, ножьнѣножьнѣша, ножьнѣшножьнѣшь, ножьнѣшъножьнѣшемъ, ножьнѣшемьножьнѣша, ножьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
ножьнѣшножьнѣшхъ, ножьнѣшхьножьнѣшножьнѣшѹ, ножьнѣшюножьнѣшеманожьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
ножьнѣшѧ, ножьнѣшѫ, ножьнѣшеножьнѣшножьнѣшѫ, ножьнѣшѧ, ножьнѣшѹножьнѣшеѭ, ножьнѣшеѫ, ножьнѣшеѧ, ножьнѣшеюножьнѣшножьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
ножьнѣшѧ, ножьнѣшѫ, ножьнѣшеножьнѣшь, ножьнѣшъножьнѣшамъ, ножьнѣшамьножьнѣшѧ, ножьнѣше, ножьнѣшѫножьнѣшамножьнѣшахъ, ножьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
ножьнѣшножьнѣшѹ, ножьнѣшюножьнѣшаманожьнѣ, ножьнѣшножьнѣшаго, ножьнѣшаего, ножьнѣшааго, ножьнѣшагоножьнѣшѹмѹ, ножьнѣшѹемѹ, ножьнѣшѹѹмѹ, ножьнѣшѹмѹ, ножьнѣшюмѹ, ножьнѣшюемѹ, ножьнѣшюѹмѹ, ножьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
ножьнѣножьнѣшаго, ножьнѣшаего, ножьнѣшааго, ножьнѣшагоножьнѣшмь, ножьнѣшмь, ножьнѣшмъ, ножьнѣшмъножьнѣшмь, ножьнѣшмь, ножьнѣшмъ, ножьнѣшмъножьнѣножьнѣше, ножьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
ножьнѣшхъ, ножьнѣшхъ, ножьнѣшхь, ножьнѣшхьножьнѣшмъ, ножьнѣшмъ, ножьнѣшмьножьнѣшѧѧ, ножьнѣшее, ножьнѣшѫѫножьнѣшм, ножьнѣшмножьнѣшхъ, ножьнѣшхъ, ножьнѣшхьножьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
ножьнѣшѹю, ножьнѣшююножьнѣшма, ножьнѣшманожьнѣе, ножьнѣ, ножьнѣшее, ножьнѣшеножьнѣшаго, ножьнѣшаего, ножьнѣшааго, ножьнѣшагоножьнѣшѹмѹ, ножьнѣшѹемѹ, ножьнѣшѹѹмѹ, ножьнѣшѹмѹ, ножьнѣшюмѹ, ножьнѣшюемѹ, ножьнѣшюѹмѹ, ножьнѣшюмѹножьнѣе, ножьнѣ, ножьнѣшее, ножьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
ножьнѣшаго, ножьнѣшаего, ножьнѣшааго, ножьнѣшагоножьнѣшмь, ножьнѣшмь, ножьнѣшмъ, ножьнѣшмъножьнѣшмь, ножьнѣшмь, ножьнѣшмъ, ножьнѣшмъножьнѣе, ножьнѣ, ножьнѣшее, ножьнѣшеножьнѣшаꙗ, ножьнѣшаѣ, ножьнѣшаѧножьнѣшхъ, ножьнѣшхъ, ножьнѣшхь, ножьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
ножьнѣшмъ, ножьнѣшмъ, ножьнѣшмьножьнѣшаꙗ, ножьнѣшаѣ, ножьнѣшаѧножьнѣшм, ножьнѣшмножьнѣшхъ, ножьнѣшхъ, ножьнѣшхьножьнѣшножьнѣшѹю, ножьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
ножьнѣшма, ножьнѣшманожьнѣшꙗ, ножьнѣшѣ, ножьнѣшаꙗножьнѣшѧѧ, ножьнѣшѧѩ, ножьнѣшѫѫ, ножьнѣшаѧ, ножьнѣшее, ножьнѣшеѥножьнѣшножьнѣшѫѫ, ножьнѣшѫѭ, ножьнѣшѧѧ, ножьнѣшѧѩ, ножьнѣшююножьнѣшѫѫ, ножьнѣшѫѭ, ножьнѣшѧѧ, ножьнѣшѧѩ, ножьнѣшюю, ножьнѣшеѭ, ножьнѣшеѫ, ножьнѣшеѧ, ножьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
ножьнѣшножьнѣшꙗ, ножьнѣшѣножьнѣшѧѧ, ножьнѣшѧѩ, ножьнѣшѫѫ, ножьнѣшаѧ, ножьнѣшее, ножьнѣшеѥножьнѣшхъ, ножьнѣшхъ, ножьнѣшхь, ножьнѣшхьножьнѣшмъ, ножьнѣшмъ, ножьнѣшмь, ножьнѣшмьножьнѣшѧѧ, ножьнѣшѧѩ, ножьнѣшѫѫ, ножьнѣшаѧ, ножьнѣшее, ножьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
ножьнѣшм, ножьнѣшмножьнѣшхъ, ножьнѣшхъ, ножьнѣшхь, ножьнѣшхьножьнѣшножьнѣшѹю, ножьнѣшююножьнѣшма, ножьнѣшма
ножьнъ -ꙑ прил На крака, който се отнася до крак повелѣшꙙ вльсв пръстꙑ мѹ отъсѣкат обоѧ. рѫьнꙑѧ  ножьнꙑѧ С 268.5 ножьнаꙗ болѣꙁнь Хроническо заболяване на ставите, подагра моⷧ҇ на вь ⷭ҇҇ ⷿ҇болѣꙁнь ножьнⷿ҇ѫ СЕ 35b 8 мноꙁ бо мѫж богат ножьноѭ болѣꙁнѭ болꙙште ... напраснѫ враꙿбѫ полѹаахѫ С 556.24 пож же по цѣл҄енї бол҄е ѳ҃ лѣтъ ... н дꙿного постраданьꙗ прмъ. прѣжде бꙑвъшꙙѧ мѹ ножьнꙑѧ болѣꙁн С 564.29 Изч СЕ С Гр τῶν ποδῶν Нвб Ø