Исторически речник
ноевъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ноевъ, ноевьноеваноевѹноевь, ноевъноеваноевомь, ноевомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ноевѣноеве, ноевъноевноевъ, ноевьноевомъ, ноевомьноевꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ноевꙑноевѣхъ, ноевѣхьноеваноевѹноевоманоево
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ноеваноевѹноевоноеваноевомь, ноевомъноевѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ноеваноевъ, ноевьноевомъ, ноевомьноеваноевꙑноевѣхъ, ноевѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ноевѣноевѹноевоманоеваноевꙑ, ноевѫноевѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ноевѫ, ноевѹноевоѭ, ноевоѫ, ноевоѧ, ноевоюноевѣноевꙑноевъ, ноевьноевамъ, ноевамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ноевꙑноевамноевахъ, ноевахьноевѣноевѹноевама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ноевꙑ, ноевꙑ, ноевоноеваго, ноеваего, ноевааго, ноеваго, ноевого, ноевога, ноевгоноевѹмѹ, ноевѹемѹ, ноевѹѹмѹ, ноевѹмѹ, ноевоомѹ, ноевомѹ, ноевоѹмѹ, ноевмѹноевꙑ, ноевꙑ, ноевоноеваго, ноеваего, ноевааго, ноеваго, ноевого, ноевога, ноевгоноевꙑмь, ноевꙑмь, ноевꙑмъ, ноевꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ноевѣмь, ноевѣемь, ноевѣѣмь, ноевѣамь, ноевѣмь, ноевѣмъ, ноевѣемъ, ноевѣѣмъ, ноевѣамъ, ноевѣмъ, ноевомь, ноевомъноевꙑ, ноевꙑ, ноевоноевноевꙑхъ, ноевꙑхъ, ноевꙑхь, ноевꙑхь, ноевѣхъ, ноевѣхьноевꙑмъ, ноевꙑмъ, ноевꙑмь, ноевꙑмь, ноевѣмъ, ноевѣмьноевꙑѧ, ноевꙑꙗ, ноевꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ноевꙑм, ноевꙑмноевꙑхъ, ноевꙑхъ, ноевꙑхь, ноевꙑхьноеваꙗ, ноеваа, ноеваѣноевѹю, ноевоюноевꙑма, ноевꙑманоево, ноевое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ноеваго, ноеваего, ноевааго, ноеваго, ноевого, ноевога, ноевгоноевѹмѹ, ноевѹемѹ, ноевѹѹмѹ, ноевѹмѹ, ноевоомѹ, ноевомѹ, ноевоѹмѹ, ноевмѹноево, ноевоеноеваго, ноеваего, ноевааго, ноеваго, ноевого, ноевога, ноевгоноевꙑмь, ноевꙑмь, ноевꙑмъ, ноевꙑмъноевѣмь, ноевѣемь, ноевѣѣмь, ноевѣамь, ноевѣмь, ноевѣмъ, ноевѣемъ, ноевѣѣмъ, ноевѣамъ, ноевѣмъ, ноевомь, ноевомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ноево, ноевоеноеваꙗ, ноеваа, ноеваѣ, ноеваѧноевꙑхъ, ноевꙑхъ, ноевꙑхь, ноевꙑхь, ноевѣхъ, ноевѣхьноевꙑмъ, ноевꙑмъ, ноевꙑмь, ноевꙑмь, ноевѣмъ, ноевѣмьноеваꙗ, ноеваа, ноеваѣ, ноеваѧноевꙑм, ноевꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ноевꙑхъ, ноевꙑхъ, ноевꙑхь, ноевꙑхьноевѣноевѹю, ноевоюноевꙑма, ноевꙑманоеваꙗ, ноеваа, ноеваѣ, ноеваѧноевꙑѧ, ноевꙑꙗ, ноевѫѭ, ноевꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ноевѣ, ноевоноевѫѭ, ноевѹю, ноевоѭ, ноевоюноевѫѭ, ноевоѫ, ноевоѧ, ноевоюноевѣноевꙑѧ, ноевꙑꙗ, ноевꙑеноевꙑхъ, ноевꙑхъ, ноевѣхъ, ноевꙑхь, ноевꙑхь, ноевѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ноевꙑмъ, ноевꙑмъ, ноевѣмъ, ноевꙑмь, ноевꙑмь, ноевѣмьноевꙑѧ, ноевꙑꙗ, ноевꙑеноевꙑм, ноевꙑмноевꙑхъ, ноевꙑхъ, ноевꙑхь, ноевꙑхьноевѣноевѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ноевꙑма, ноевꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
ноевъ прил притеж ЛИ Ноев, на Ной ѣкоже бо во дьн ноевꙑ. тако бѫдетъ  въ дьн сна лвскааго М Мт 24.37 З,А, СК, Н. Срв. Лк 17.26 М З ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ. ꙇлевъ ... ноевъ М Лк 3.36 З Изч М З А СК Н Гр τοῦ Νῶε Нвб ноев ОА ВА БТР Ноев ФИ СтИл,РЛФИ Срв Ноевци МИ СНМБ