Исторически речник
новоꙗвт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
новоꙗвт сѧ*новоꙗвлѭ*новоꙗвш*новоꙗвтъ*новоꙗвмъ*новоꙗвте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*новоꙗвѧтъ*новоꙗввѣ*новоꙗвта*новоꙗвте*новоꙗв*новоꙗв
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*новоꙗвмъ*новоꙗвте*новоꙗввѣ*новоꙗвта*новоꙗвхъ*новоꙗвов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*новоꙗвов*новоꙗвхомъ*новоꙗвсте*новоꙗвшѧ*новоꙗвховѣ*новоꙗвста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*новоꙗвсте*новоꙗвлꙗахъ*новоꙗвлꙗаше*новоꙗвлꙗаше*новоꙗвлꙗахомъ*новоꙗвлꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*новоꙗвлꙗахѫ*новоꙗвлꙗаховѣ*новоꙗвлꙗашета*новоꙗвлꙗашете
новоꙗвт сѧ -новоꙗвлѭ сѧ -новоꙗвш сѧ св мин деят прил новоꙗвль сѧ νεοφανής a) Който се е появил наскоро, новопоявил се ꙗко новоꙗввъша сꙙ нѣкого мѡсеꙗ. на старѣшнъство братѧ въꙁведошꙙ С 277.5—6 b) Който наскоро е бил канонизиран за светец или мъченик.м ѣсꙙца марта .ꙁ҃. мѫен стꙑхъ  славънꙑхъ новоꙗвьшїхъ сѧ мѫенкъ С 54.6 да прострьремъ сꙙ. благодѣт вьꙁемьѭште отъ н҄іхъ. новоꙗвьшемъ сꙙ намъ мѫенкомъ С 54.11 Изч С Калка от гр νεοφανής Нвб Ø