Исторически речник
новопрходт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
новопрходт*новопрхождѫ*новопрходш*новопрходтъ*новопрходмъ*новопрходте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*новопрходѧтъ*новопрходвѣ*новопрходта*новопрходте*новопрход*новопрход
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*новопрходмъ*новопрходте*новопрходвѣ*новопрходта*новопрходхъ*новопрход
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*новопрход*новопрходхомъ*новопрходсте*новопрходшѧ*новопрхоховѣ*новопрходста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*новопрходсте*новопрхождаахъ*новопрхождааше*новопрхождааше*новопрхождаахомъ*новопрхождаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*новопрхождаахѫ*новопрхождааховѣ*новопрхождаашета*новопрхождаашете
*новопрходт -новопрхождѫ -новопрходш несв сег деят същ новопрходѧщ м мн ἀποτασσόμενοι За монаси, членове на манастирското братство — новопристигащите, постъпващите в манастира сълѹ сꙙ градт манастꙑръ отъ лаврꙑ на сѣверъ. на прман тѹ новопрходꙙштхъ ꙁ мра. рънорꙁььскѫѭ стнѫ. пръво въ томъ нѹат сꙙ С 284.15 Изч С Нвб новоприходящ остар ОА ВА