Исторически речник
новопрстѫпт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
новопрстѫпт*новопрстѫплѭ*новопрстѫпш*новопрстѫптъ*новопрстѫпмъ*новопрстѫпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*новопрстѫпѧтъ*новопрстѫпвѣ*новопрстѫпта*новопрстѫпте*новопрстѫп*новопрстѫп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*новопрстѫпмъ*новопрстѫпте*новопрстѫпвѣ*новопрстѫпта*новопрстѫпхъ*новопрстѫп
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*новопрстѫп*новопрстѫпхомъ*новопрстѫпсте*новопрстѫпшѧ*новопрстѫпховѣ*новопрстѫпста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*новопрстѫпсте*новопрстѹплѧхъ*новопрстѹплѧше*новопрстѹплѧше*новопрстѹплѧхомъ*новопрстѹплѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*новопрстѹплѧхѹ*новопрстѹплѧховѣ*новопрстѹплѧста*новопрстѹплѧсте
*новопрстѫпт -новопрстѫплѭ -новопрстѫпш св мин деят същ новопрстѫпвъше м мн οἱ ἀρχάριοι За монаси, членове на манастирското братство — новопостъпилите, приетите наскоро блаженкъ ѹбо сава того прмъ. прѣда  стротелю манастꙑръскѹѹмѹ. акꙑ нѣкого отъ новопрстѫпвъшхъ повелѣват мѹ да слѹжтъ С 283.14 Изч С Нвб Ø