Исторически речник
нщелюбь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
нщелюб, нщелюбьнщелюбꙗ, нщелюба, нщелюбьꙗнщелюбю, нщелюбѹ, нщелюбьюнщелюбмь, нщелюбьмь, нщелюбмъ, нщелюбьмъ, нщелюбмь, нщелюбмънщелюб, нщелюбь, нщелюбнщелюбꙗ, нщелюба, нщелюбьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
нщелюб, нщелюбь, нщелюбенщелюбмъ, нщелюбьмъ, нщелюбмь, нщелюбьмь, нщелюбмъ, нщелюбмь, нщелюбомъ, нщелюбамънщелюб, нщелюбь, нщелюб, нщелюбмнщелюбхъ, нщелюбьхъ, нщелюбхь, нщелюбьхь, нщелюбхъ, нщелюбхьнщелюб, нщелюбьнщелюбю, нщелюбѹ, нщелюбью
NnDu
нщелюбма, нщелюбьма, нщелюбма, нщелюбма
нщелюбь -ꙗ ср Любов към бедните съ сѫтъ дѣла ... покорене. прѣтръпѣне обдꙑ. нщелюбе СЕ 69b 25—26 тако же творааше вьса лѣта жтꙗ свого. господѹ работаѧ въ молтвахъ прѣбꙑваѧ. любостраньн творꙙ. нштелюб ꙁастѫпаѧ С 207.18—19 Изч СЕ С Калка от гр φιλοπτωχία нщелюбе нштелюб Нвб нищелюбие остар ВА