Исторически речник
нць  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
нць, нцънцанцѹ, нцюнць, нцънцанцемь, нцемъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
нцнць, нцънцнць, нцъ, нц, нценцемъ, нцемьнцѧ, нцѫ, нце
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
нцнцхъ, нцхьнцанцѹ, нцюнцеманце
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
нцанцѹ, нцюнценцанцемь, нцемънц
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
нцанць, нцъ, нц, нценцемъ, нцемьнцанцнцхъ, нцхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
нцнцѹ, нцюнцеманцанцѧ, нце, нцѫнц
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
нцѫ, нцѹнцеѭ, нцеѫ, нцеѧ, нцеюнцнцѧ, нце, нцѫнць, нцъ, нц, нценцамъ, нцамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
нцѧ, нце, нцѫнцамнцахъ, нцахьнцнцѹ, нцюнцама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
нць, нц, нце, нцнцаго, нцаего, нцааго, нцаго, нцего, нцега, нцгонцюмѹ, нцюемѹ, нцюѹмѹ, нцююмѹ, нцюмѹ, нцемѹ, нцмѹ, нцѹмѹ, нцѹемѹ, нцѹѹмѹ, нцѹмѹ, нцомѹнць, нц, нце, нцнцаго, нцаего, нцааго, нцаго, нцего, нцега, нцгонцмь, нцмь, нцмъ, нцмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
нцмь, нцмь, нцмъ, нцмъ, нцемь, нцемънць, нц, нце, нцнц, нцнцхъ, нцхъ, нцхь, нцхьнцмъ, нцмъ, нцмь, нцмьнцѧѧ, нцѩѧ, нцѧѩ, нцаѧ, нцѧꙗ, нцаа, нцее, нце
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
нцм, нцмнцхъ, нцхьнцаꙗ, нцѧѧнцюю, нцѹѹнцма, нцманце, нцее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
нцаго, нцаего, нцааго, нцаго, нцего, нцега, нцгонцюмѹ, нцюемѹ, нцюѹмѹ, нцююмѹ, нцюмѹ, нцемѹ, нцмѹ, нцѹмѹ, нцѹемѹ, нцѹѹмѹ, нцѹмѹ, нцомѹнце, нцеенцаго, нцаего, нцааго, нцаго, нцего, нцега, нцгонцмь, нцмь, нцмъ, нцмънцмь, нцмь, нцмъ, нцмъ, нцемь, нцемъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
нце, нцеенцаꙗ, нцаа, нцаѧ, нцѧѧнцхъ, нцхъ, нцхь, нцхьнцмъ, нцмъ, нцмь, нцмьнцаꙗ, нцаа, нцаѧ, нцѧѧнцм, нцм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
нцхъ, нцхьнцнцюю, нцѹѹнцма, нцманцаꙗ, нцаа, нцаѣ, нцаѧнцѧѧ, нцее, нцеѥ, нцѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
нцнцѫѭ, нцѹю, нцюю, нцеѭ, нцею, нцѧѧнцѫѭ, нцѹю, нцюю, нцеѭ, нцею, нцѧѧ, нцеѧнцнцѧѧ, нцѧѩ, нцаѧ, нцѫѭ, нцее, нцеѥ, нцѧнцхъ, нцхъ, нцхь, нцхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
нцмъ, нцмъ, нцмь, нцмьнцѧѧ, нцѧѩ, нцаѧ, нцѫѭ, нцее, нцеѥ, нцѧнцм, нцмнцхъ, нцхъ, нцхь, нцхьнцнцюю, нцѹѹ
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
нцма, нцманць, нц, нц, нце, нцьшнцьша, нцъшанцьшѹ, нцьшю, нцъшѹ, нцъшюнць, нц, нц, нце, нцьшь, нцешь, нцьшъ, нцешънцьша, нцъша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
нцьшемь, нцьшемъ, нцъшемь, нцъшемънцьш, нцъшнць, нц, нц, нценцьше, нцьш, нцъше, нцъшнцьшь, нцьшъ, нцъшь, нцъшъ, нцешь, нцешънцьшемъ, нцьшемь, нцъшемъ, нцъшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
нцьшѧ, нцъшѧ, нцьше, нцъшенцьш, нцъшнцьшхъ, нцъшхъ, нцьшхь, нцъшхьнцьша, нцъшанцьшѹ, нцьшю, нцъшѹ, нцъшюнцьшема, нцъшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
нце, нцьше, нцъшенцьша, нцъшанцьшѹ, нцьшю, нцъшѹ, нцъшюнце, нцьше, нцъшенцьша, нцъшанцьшемь, нцьшемъ, нцъшемь, нцъшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
нцьш, нцъшнценцшьша, нцьш, нцъша, нцъшнцьшь, нцьшъ, нцъшь, нцъшъ, нцешь, нцешънцьшемъ, нцьшемь, нцъшемъ, нцъшемьнцьша, нцьш, нцъша, нцъш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
нцьш, нцъшнцьшхъ, нцъшхъ, нцьшхь, нцъшхьнцьш, нцшъшнцьшѹ, нцьшю, нцъшѹ, нцъшюнцьшема, нцъшеманцьш, нцъш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
нцьшѧ, нцьшѫ, нцьше, нцъшѧ, нцъшѫ, нцъшенцьш, нцъшнцьшѫ, нцьшѧ, нцьшѹ, нцъшѫ, нцъшѧ, нцъшѹнцьшеѭ, нцьшеѫ, нцьшеѧ, нцьшею, нцъшеѭ, нцъшеѫ, нцъшеѧ, нцъшеюнцьш, нцъшнцьш, нцъш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
нцьшѧ, нцьшѫ, нцьше, нцъшѧ, нцъшѫ, нцъшенцьшь, нцьшъ, нцъшь, нцъшънцьшамъ, нцьшамь, нцъшамъ, нцъшамьнцьшѧ, нцьше, нцьшѫ, нцъшѧ, нцъше, нцъшѫнцьшам, нцъшамнцьшахъ, нцьшахь, нцъшахъ, нцъшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
нцьш, нцъшнцьшѹ, нцьшю, нцъшѹ, нцъшюнцьшама, нцъшаманц, нць, нцьш, нцьшнцьшаго, нцьшаего, нцьшааго, нцьшаго, нцъшаго, нцъшаего, нцъшааго, нцъшагонцьшѹмѹ, нцьшѹемѹ, нцьшѹѹмѹ, нцьшѹмѹ, нцъшѹмѹ, нцъшѹемѹ, нцъшѹѹмѹ, нцъшѹмѹ, нцьшюмѹ, нцьшюемѹ, нцьшюѹмѹ, нцъшюмѹ, нцъшюмѹ, нцъшюемѹ, нцъшюѹмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
нц, нць, нцьш, нцьшнцьшаго, нцьшаего, нцьшааго, нцьшаго, нцъшаго, нцъшаего, нцъшааго, нцъшагонцьшмь, нцьшмь, нцъшмь, нцъшмь, нцьшмъ, нцьшмъ, нцъшмъ, нцъшмънцьшмь, нцьшмь, нцъшмь, нцъшмь, нцьшмъ, нцьшмъ, нцъшмъ, нцъшмънць, нцнцьше, нцьш, нцъше, нцъш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
нцьшхъ, нцьшхъ, нцъшхъ, нцъшхъ, нцьшхь, нцьшхь, нцъшхь, нцъшхьнцьшмъ, нцьшмъ, нцъшмъ, нцъшмъ, нцьшмь, нцьшмь, нцъшмь, нцъшмьнцьшѧѧ, нцъшѧѧ, нцьшее, нцъшее, нцьшѫѫ, нцъшѫѫнцьшм, нцъшм, нцьшм, нцъшмнцьшхъ, нцьшхъ, нцъшхъ, нцъшхъ, нцьшхь, нцьшхь, нцъшхь, нцъшхьнцьшаꙗ, нцъшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
нцьшѹю, нцьшюю, нцъшѹю, нцъшююнцьшма, нцьшма, нцъшма, нцъшманцее, нце, нцьшее, нцьше, нцъшее, нцъшенцьшаго, нцьшаего, нцьшааго, нцьшаго, нцъшаго, нцъшаего, нцъшааго, нцъшагонцьшѹмѹ, нцьшѹемѹ, нцьшѹѹмѹ, нцьшѹмѹ, нцъшѹмѹ, нцъшѹемѹ, нцъшѹѹмѹ, нцъшѹмѹ, нцьшюмѹ, нцьшюемѹ, нцьшюѹмѹ, нцъшюмѹ, нцъшюмѹ, нцъшюемѹ, нцъшюѹмѹнцее, нце, нцьшее, нцьше, нцъшее, нцъше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
нцьшаго, нцьшаего, нцьшааго, нцьшаго, нцъшаго, нцъшаего, нцъшааго, нцъшагонцьшмь, нцьшмь, нцъшмь, нцъшмь, нцьшмъ, нцьшмъ, нцъшмъ, нцъшмънцьшмь, нцьшмь, нцъшмь, нцъшмь, нцьшмъ, нцьшмъ, нцъшмъ, нцъшмънцее, нцьшее, нцьше, нцъшее, нцъшенцьшаꙗ, нцъшаꙗ, нцьшаѣ, нцъшаѣ, нцьшаѧ, нцъшаѧнцьшхъ, нцьшхъ, нцъшхъ, нцъшхъ, нцьшхь, нцьшхь, нцъшхь, нцъшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
нцьшмъ, нцьшмъ, нцъшмъ, нцъшмъ, нцьшмь, нцьшмь, нцъшмь, нцъшмьнцьшаꙗ, нцъшаꙗ, нцьшаѣ, нцъшаѣ, нцьшаѧ, нцъшаѧнцьшм, нцъшм, нцьшм, нцъшмнцьшхъ, нцьшхъ, нцъшхъ, нцъшхъ, нцьшхь, нцьшхь, нцъшхь, нцъшхьнцьш, нцъшнцьшѹю, нцьшюю, нцъшѹю, нцъшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
нцьшма, нцьшма, нцъшма, нцъшманцьшꙗ, нцъшꙗ, нцьшѣ, нцъшѣ, нцьшаꙗ, нцъшаꙗнцьшѧѧ, нцъшѧѧ, нцьшѧѩ, нцъшѧѩ, нцьшѫѫ, нцъшѫѫ, нцьшаѧ, нцъшаѧ, нцьшее, нцъшее, нцьшеѥ, нцъшеѥнцьш, нцъшнцьшѫѫ, нцъшѫѫ, нцьшѫѭ, нцъшѫѭ, нцьшѧѧ, нцъшѧѧ, нцьшѧѩ, нцъшѧѩ, нцьшюю, нцъшююнцьшѫѫ, нцъшѫѫ, нцьшѫѭ, нцъшѫѭ, нцьшѧѧ, нцъшѧѧ, нцьшѧѩ, нцъшѧѩ, нцьшюю, нцъшюю, нцьшеѭ, нцъшеѭ, нцьшеѫ, нцъшеѫ, нцьшеѧ, нцъшеѧ, нцьшею, нцъшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
нцьш, нцъшнцьшꙗ, нцъшꙗ, нцьшѣ, нцъшѣнцьшѧѧ, нцъшѧѧ, нцьшѧѩ, нцъшѧѩ, нцьшѫѫ, нцъшѫѫ, нцьшаѧ, нцъшаѧ, нцьшее, нцъшее, нцьшеѥ, нцъшеѥнцьшхъ, нцьшхъ, нцьшхь, нцьшхьнцьшмъ, нцьшмъ, нцъшмъ, нцъшмъ, нцьшмь, нцьшмь, нцъшмь, нцъшмьнцьшѧѧ, нцъшѧѧ, нцьшѧѩ, нцъшѧѩ, нцьшѫѫ, нцъшѫѫ, нцьшаѧ, нцъшаѧ, нцьшее, нцъшее, нцьшеѥ, нцъшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
нцьшм, нцьшм, нцъшм, нцъшмнцьшхъ, нцьшхъ, нцъшхь, нцъшхьнцьш, нцъшнцьшѹю, нцьшюю, нцъшѹю, нцъшююнцьшма, нцьшма, нцъшма, нцъшма
нць прил Който е с лице надолу, към земята, ничком ꙇ слꙑшавъше ѹенц падѫ нц.  ѹбоѣшѧ сѧ ѕѣло М Мт 17.6А ꙇ прѣшьдъ мало паде нцъ молѧ сѧ  глѧ М Мт 26.39 З А СК ꙇ тъ падъ нць. мол сѧ СЕ 47а 4 ꙇ падѫ на ꙁемі ніці. не могоште слъшаті К 5а 19 блаженꙑ же слꙑшавъ то отъ агг҄ела паде нцъ на ꙁем С 123.4 ште нцѹ лежꙙштѹ болꙙштѹѹмѹ. господь творꙙ вол҄ѫ въгодьнкомъ свомъ С 276.18 падошꙙ нц на ꙁем велаѭште ба кръстꙗньска С 541.5 М З А СК СЕ К С Гр ἐπὶ πρόσωπον πρηνής χαμαί нцъ ніць нц нцѹ Нвб Срв ницом, ником, ничком, ничко, нички ’надолу’ диал НТ ЕтМл БТР АР