Исторически речник
нрвъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
нрвъ, нрвьнрванрвѹнрвь, нрвънрванрвомь, нрвомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
нрвѣнрве, нрвънрвнрвъ, нрвьнрвомъ, нрвомьнрвꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
нрвꙑнрвѣхъ, нрвѣхьнрванрвѹнрвоманрво
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
нрванрвѹнрвонрванрвомь, нрвомънрвѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
нрванрвъ, нрвьнрвомъ, нрвомьнрванрвꙑнрвѣхъ, нрвѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
нрвѣнрвѹнрвоманрванрвꙑ, нрвѫнрвѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
нрвѫ, нрвѹнрвоѭ, нрвоѫ, нрвоѧ, нрвоюнрвѣнрвꙑнрвъ, нрвьнрвамъ, нрвамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
нрвꙑнрвамнрвахъ, нрвахьнрвѣнрвѹнрвама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
нрвꙑ, нрвꙑ, нрвонрваго, нрваего, нрвааго, нрваго, нрвого, нрвога, нрвгонрвѹмѹ, нрвѹемѹ, нрвѹѹмѹ, нрвѹмѹ, нрвоомѹ, нрвомѹ, нрвоѹмѹ, нрвмѹнрвꙑ, нрвꙑ, нрвонрваго, нрваего, нрвааго, нрваго, нрвого, нрвога, нрвгонрвꙑмь, нрвꙑмь, нрвꙑмъ, нрвꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
нрвѣмь, нрвѣемь, нрвѣѣмь, нрвѣамь, нрвѣмь, нрвѣмъ, нрвѣемъ, нрвѣѣмъ, нрвѣамъ, нрвѣмъ, нрвомь, нрвомънрвꙑ, нрвꙑ, нрвонрвнрвꙑхъ, нрвꙑхъ, нрвꙑхь, нрвꙑхь, нрвѣхъ, нрвѣхьнрвꙑмъ, нрвꙑмъ, нрвꙑмь, нрвꙑмь, нрвѣмъ, нрвѣмьнрвꙑѧ, нрвꙑꙗ, нрвꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
нрвꙑм, нрвꙑмнрвꙑхъ, нрвꙑхъ, нрвꙑхь, нрвꙑхьнрваꙗ, нрваа, нрваѣнрвѹю, нрвоюнрвꙑма, нрвꙑманрво, нрвое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
нрваго, нрваего, нрвааго, нрваго, нрвого, нрвога, нрвгонрвѹмѹ, нрвѹемѹ, нрвѹѹмѹ, нрвѹмѹ, нрвоомѹ, нрвомѹ, нрвоѹмѹ, нрвмѹнрво, нрвоенрваго, нрваего, нрвааго, нрваго, нрвого, нрвога, нрвгонрвꙑмь, нрвꙑмь, нрвꙑмъ, нрвꙑмънрвѣмь, нрвѣемь, нрвѣѣмь, нрвѣамь, нрвѣмь, нрвѣмъ, нрвѣемъ, нрвѣѣмъ, нрвѣамъ, нрвѣмъ, нрвомь, нрвомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
нрво, нрвоенрваꙗ, нрваа, нрваѣ, нрваѧнрвꙑхъ, нрвꙑхъ, нрвꙑхь, нрвꙑхь, нрвѣхъ, нрвѣхьнрвꙑмъ, нрвꙑмъ, нрвꙑмь, нрвꙑмь, нрвѣмъ, нрвѣмьнрваꙗ, нрваа, нрваѣ, нрваѧнрвꙑм, нрвꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
нрвꙑхъ, нрвꙑхъ, нрвꙑхь, нрвꙑхьнрвѣнрвѹю, нрвоюнрвꙑма, нрвꙑманрваꙗ, нрваа, нрваѣ, нрваѧнрвꙑѧ, нрвꙑꙗ, нрвѫѭ, нрвꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
нрвѣ, нрвонрвѫѭ, нрвѹю, нрвоѭ, нрвоюнрвѫѭ, нрвоѫ, нрвоѧ, нрвоюнрвѣнрвꙑѧ, нрвꙑꙗ, нрвꙑенрвꙑхъ, нрвꙑхъ, нрвѣхъ, нрвꙑхь, нрвꙑхь, нрвѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
нрвꙑмъ, нрвꙑмъ, нрвѣмъ, нрвꙑмь, нрвꙑмь, нрвѣмьнрвꙑѧ, нрвꙑꙗ, нрвꙑенрвꙑм, нрвꙑмнрвꙑхъ, нрвꙑхъ, нрвꙑхь, нрвꙑхьнрвѣнрвѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
нрвꙑма, нрвꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
нрвъ прил притеж ЛИ Нириев, който се отнася до Нирий — един от прадедите на Христос ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ ... ꙁоровавелевъ. салатлевъ. нревъ М Лк 3.27 З Изч М З Гр τοῦ Νηρί нревъ