Исторически речник
ннеу  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ннеу, ннеуннеуѩ, ннеуѧ, ннеуѫ, ннеуеннеу, ннеуннеуѭ, ннеуѫ, ннеуѧ, ннеуюннеуѭ, ннеуеѫ, ннеуеѧ, ннеуеюннеу, ннеу
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ннеу, ннеу-----
NfOuNfGuNfDu
---
ннеу ж МИ Ниневия — град в Асирия [дн. близо до гр. Мосул, Ирак], основан през V хилядолетие пр. н.е.; от края на VII в. пр. н.е. столица жв с н҄мъ вь ннеу ꙁвръжен бꙑшꙙ бꙑл С 401.11 Изч С Гр Νινευΐ Нвб Срв Ниневия МИ