Исторически речник
нкъде  
нкъде нареч Никъде тъгда стаꙗ дѣвца марꙗ. плаѫшт сꙙ рее. аште отьца семѹ штеш. не маш нкде обрѣст  аште сротѫ мьнш то  того отъпаде С 241.9 Изч С Гр οὐδέποτε нкде Срв нкъдеже Нвб никъде ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА