Исторически речник
нкомдꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
нкомдꙗ, нкомданкомдѩ, нкомдѧ, нкомдѫ, нкомденкомд, нкомднкомдѭ, нкомдѫ, нкомдѧ, нкомдюнкомдеѭ, нкомдеѫ, нкомдеѧнкомд, нкомд
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
нкомд-----
NfOuNfGuNfDu
---
нкомдꙗ ж МИ Никомидия — гр. в пров. Витиния, Мала Азия [дн. Измит на Мраморно море в Турция] пршьдъшема же ма блꙁъ нкомдѧ жвѫшт въ гꙿрадѣ надѣахѫ сꙙ ꙁъло нѣꙿто прѧт отъ н҄ею С 211.26 слꙑшавъ же кнꙙѕь бꙑвꙑшаꙗ прде вь нкомдѭ.  прꙁъвавъ ꙗ рее С 212.19 Изч С Гр Νικομήδεια