Исторически речник
нкодмъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
нкодмъ, нкодмьнкодманкодмѹ, нкодмовнкодмъ, нкодмьнкодманкодмомь, нкодмомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
нкодмѣнкодме----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
нкодмъ м ЛИ Никодим — фарисей, член на синедриона, таен ученик на Христос. Пр. в Неделята на Мироносиците бѣ же лвкъ отъ фарсѣ. нкодмъ мѧ емѹ. кънѧѕъ юдескъ М Йо 3.1 З А отъвѣшта нкодмъ  рее емѹ. како могѫтъ с бꙑт М Йо 3.9 З А о іосфѣ. ꙇже отъ аріматѣѩ. ꙇ нкодімѣ К 12а 34 сего їѡсфъ  нкодмъ погрбата бе сѫмꙿнѣнꙗ С 458.25 Изч М З А К С Гр Νικόδημος нкодімъ Нвб Никодим ЛИ Никодин ЛИ Никодимка ЛИ Никодине ЛИ Никодимов ФИ Никодинов ФИ СтИл,РЛФИ