Исторически речник
нк҄ескъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
нк҄есккъ, нк҄есккьнк҄ескканк҄есккѹнк҄есккъ, нк҄есккьнк҄ескканк҄есккомь, нк҄есккомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
нк҄ескцѣнк҄есккънк҄ескцнк҄есккъ, нк҄есккьнк҄есккомъ, нк҄есккомьнк҄есккꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
нк҄есккꙑнк҄ескцѣхъ, нк҄ескцѣхьнк҄ескканк҄есккѹнк҄есккоманк҄ескко
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
нк҄ескканк҄есккѹнк҄ескконк҄ескканк҄есккомь, нк҄есккомънк҄ескцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
нк҄ескканк҄есккъ, нк҄есккьнк҄есккомъ, нк҄есккомьнк҄есккꙑнк҄есккꙑнк҄ескцѣхъ, нк҄ескцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
нк҄ескцѣнк҄есккѹнк҄есккоманк҄ескканк҄есккꙑ, нк҄есккѫнк҄ескцѣ, нк҄есктѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
нк҄есккѫ, нк҄есккѹнк҄есккоѭ, нк҄есккоѫ, нк҄есккоѧ, нк҄есккоюнк҄ескцѣ, нк҄есктѣнк҄есккꙑнк҄есккъ, нк҄есккьнк҄есккамъ, нк҄есккамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
нк҄есккꙑнк҄есккамнк҄есккахъ, нк҄есккахьнк҄ескцѣ, нк҄есктѣнк҄есккѹнк҄есккама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
нк҄есккꙑ, нк҄есккꙑ, нк҄ескконк҄есккаго, нк҄есккаего, нк҄есккааго, нк҄есккаго, нк҄есккого, нк҄есккога, нк҄есккгонк҄есккѹмѹ, нк҄есккѹемѹ, нк҄есккѹѹмѹ, нк҄есккѹмѹ, нк҄есккоомѹ, нк҄есккомѹ, нк҄есккоѹмѹ, нк҄есккмѹнк҄есккꙑ, нк҄есккꙑ, нк҄ескконк҄есккаго, нк҄есккаего, нк҄есккааго, нк҄есккаго, нк҄есккого, нк҄есккога, нк҄есккгонк҄есккꙑмь, нк҄есккꙑмь, нк҄есккꙑмъ, нк҄есккꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
нк҄ескцѣмь, нк҄ескцѣемь, нк҄ескцѣѣмь, нк҄ескцѣамь, нк҄ескцѣмь, нк҄ескцѣмъ, нк҄ескцѣемъ, нк҄ескцѣѣмъ, нк҄ескцѣамъ, нк҄ескцѣмъ, нк҄есккомь, нк҄есккомънк҄есккꙑ, нк҄есккꙑ, нк҄ескконк҄ескцнк҄есккꙑхъ, нк҄есккꙑхъ, нк҄есккꙑхь, нк҄есккꙑхь, нк҄ескцѣхъ, нк҄ескцѣхьнк҄есккꙑмъ, нк҄есккꙑмъ, нк҄есккꙑмь, нк҄есккꙑмь, нк҄ескцѣмъ, нк҄ескцѣмьнк҄есккꙑѧ, нк҄есккꙑꙗ, нк҄есккꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
нк҄есккꙑм, нк҄есккꙑмнк҄есккꙑхъ, нк҄есккꙑхъ, нк҄есккꙑхь, нк҄есккꙑхьнк҄есккаꙗ, нк҄есккаа, нк҄есккаѣнк҄есккѹю, нк҄есккоюнк҄есккꙑма, нк҄есккꙑманк҄ескко, нк҄есккое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
нк҄есккаго, нк҄есккаего, нк҄есккааго, нк҄есккаго, нк҄есккого, нк҄есккога, нк҄есккгонк҄есккѹмѹ, нк҄есккѹемѹ, нк҄есккѹѹмѹ, нк҄есккѹмѹ, нк҄есккоомѹ, нк҄есккомѹ, нк҄есккоѹмѹ, нк҄есккмѹнк҄ескко, нк҄есккоенк҄есккаго, нк҄есккаего, нк҄есккааго, нк҄есккаго, нк҄есккого, нк҄есккога, нк҄есккгонк҄есккꙑмь, нк҄есккꙑмь, нк҄есккꙑмъ, нк҄есккꙑмънк҄ескцѣмь, нк҄ескцѣемь, нк҄ескцѣѣмь, нк҄ескцѣамь, нк҄ескцѣмь, нк҄ескцѣмъ, нк҄ескцѣемъ, нк҄ескцѣѣмъ, нк҄ескцѣамъ, нк҄ескцѣмъ, нк҄есккомь, нк҄есккомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
нк҄ескко, нк҄есккоенк҄есккаꙗ, нк҄есккаа, нк҄есккаѣ, нк҄есккаѧнк҄есккꙑхъ, нк҄есккꙑхъ, нк҄есккꙑхь, нк҄есккꙑхь, нк҄ескцѣхъ, нк҄ескцѣхьнк҄есккꙑмъ, нк҄есккꙑмъ, нк҄есккꙑмь, нк҄есккꙑмь, нк҄ескцѣмъ, нк҄ескцѣмьнк҄есккаꙗ, нк҄есккаа, нк҄есккаѣ, нк҄есккаѧнк҄есккꙑм, нк҄есккꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
нк҄есккꙑхъ, нк҄есккꙑхъ, нк҄есккꙑхь, нк҄есккꙑхьнк҄ескцѣнк҄есккѹю, нк҄есккоюнк҄есккꙑма, нк҄есккꙑманк҄есккаꙗ, нк҄есккаа, нк҄есккаѣ, нк҄есккаѧнк҄есккꙑѧ, нк҄есккꙑꙗ, нк҄есккѫѭ, нк҄есккꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
нк҄ескцѣ, нк҄есктѣ, нк҄ескконк҄есккѫѭ, нк҄есккѹю, нк҄есккоѭ, нк҄есккоюнк҄есккѫѭ, нк҄есккоѫ, нк҄есккоѧ, нк҄есккоюнк҄ескцѣ, нк҄есктѣнк҄есккꙑѧ, нк҄есккꙑꙗ, нк҄есккꙑенк҄есккꙑхъ, нк҄есккꙑхъ, нк҄ескцѣхъ, нк҄есктѣхъ, нк҄есккꙑхь, нк҄есккꙑхь, нк҄ескцѣхь, нк҄есктѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
нк҄есккꙑмъ, нк҄есккꙑмъ, нк҄ескцѣмъ, нк҄есктѣмъ, нк҄есккꙑмь, нк҄есккꙑмь, нк҄ескцѣмь, нк҄есктѣмьнк҄есккꙑѧ, нк҄есккꙑꙗ, нк҄есккꙑенк҄есккꙑм, нк҄есккꙑмнк҄есккꙑхъ, нк҄есккꙑхъ, нк҄есккꙑхь, нк҄есккꙑхьнк҄ескцѣ, нк҄есктѣнк҄есккѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
нк҄есккꙑма, нк҄есккꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
нк҄ескъ -ꙑ прил притеж МИ нк҄ескꙑ градъ Νίκαια, ἡ Νικαέων πόλις Никея — град в пров. Витиния, диоцез Понт [Мала Азия], дн. Изник в Турция шъдъ же анѳупатъ вь н҄к҄ескꙑ градъ. повелѣ стꙑмъ мѫенкомъ вьслѣдоват С 105.6—7 жвѫшт бо вь нк҄естѣмъ градѣ. ѹжасъше сꙙ отъ бꙑвъшааго кра  вьпл҄ѣ С 108.28—29 тае цѣсарь събъравъ отъвьсѫдѹ стꙑѧ епскѹпꙑ. въ нк҄ескꙑ градъ. сломъ. ті. съкаꙁа мъ о богоборьнѣ то бѹ ерес обрѣтен.  пѹст ѧ да сꙙ помолꙙтъ владꙑцѣ хсѹ С 188.27  прмъ болюбвꙑ црь донесъшꙙѧ к҄нгꙑ. самомѹ сѫштѹ кѹпꙿно съ стꙑмъ съборомъ. вь нкаоньстѣѣмъ градѣ вуфнѧ. на хоборьца арꙗ. благодарвъ ба С 541.27 нк҄ескꙑ съборъ ἡ κατὰ Νίκαιαν ἁγία σύνοδος Никейски събор — I Вселенски събор, свикан от имп. Константин I Велики през 325 г. в Никея, осъдил арианството и утвърдил “символ на вярата”. Вж. при нкеꙗ вѣрѹ вь нк҄ескааго събора ꙁаповѣд С 200.5 нк҄ескаꙗ вѣра ἡ ἐν Νικαίᾳ πίστις Православната християнска вяра според догматическите формулировки на I Вселенски събор в Никея [325 г.] не ꙁамѹдвъ же цѣсарь съборъ епскѹпъскꙑ сътвор. о право вѣрѣ ѹтврьдтъ. нк҄ескѫѭ вѣрѫ С 201.3—4 ѹтврьдвъше же нк҄ескѫѭ стѫѭ правѫѭ вѣрѫ С 202.7 Изч С нкаоньскъ