Исторически речник
нкалъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
нкалъ, нкальнкаланкалѹ, нкаловнкалъ, нкальнкаланкаломь, нкаломъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
нкалѣнкале----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
нкалъ м ЛИ Никал [Николай] — един от 40–те кападокийски войни, умр. мъченически [ок. 320 г.] в Севастия, Мала Армения по времето на имп. Лициний [308—324 г.]. Пр. на 9 март а се мъ мена ... аетї ... нкал. хѹдон С 69.15 Изч С Гр Νίκαλλος нкал