Исторически речник
нкакоже  
нкакоже нареч Никак, ни най–малко, съвсем не ꙇ повръгъ і бѣсъ по срѣдѣ ꙁде ж него. нкакоже не врѣждъ его М Лк 4.35 З А фарсе же рѣшѧ къ себѣ. вдте ѣко нкакоже польѕа есть. се весь мръ по немь детъ М Йо 12.19 много же мѹ глагол҄ѫштѹ къ н҄мъ  ѹꙙштѹ. нкакоже покорѣахѫ сꙙ. нъ  пае не вѣроваахѫ С 30.14 ꙗко не ра нкакоже покаат сꙙ н жрьт богомъ. да съпасетъ сꙙ С 153.26 нъ пон҄еже скѫдо бѣаше водꙑ деже жвѣаше. напае же нкакоже бѣаше водꙑ птѧѧ С 549.11 М З А С Гр μηδέν οὐδ᾿ ὅλως μηδ᾿ ὅλως οὔτε ὅλως οὐδαμοῦ τὸ καϑόλον οὐκ μηδέποτε μήποτε μή πως οὐδαμῶς οὐδέ οὐδέν οὐκέτι οὐκοῦν Нвб Срв никако диал НТ НГер ДА