Исторически речник
нꙁъходт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
нꙁъходтнꙁъхождѫ, нꙁъхождѹнꙁъходшнꙁъходтъ, нꙁъходть, нꙁъходтнꙁъходмъ, нꙁъходмь, нꙁъходм, нꙁъходмонꙁъходте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
нꙁъходѧтъ, нꙁъходѧть, нꙁъходѧтнꙁъходвѣнꙁъходтанꙁъходтенꙁъходнꙁъход
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
нꙁъходмъ, нꙁъходмь, нꙁъходмнꙁъходтенꙁъходвѣнꙁъходтанꙁъходхъ, нꙁъходхь, нꙁъходхнꙁъход
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
нꙁъходнꙁъходхомъ, нꙁъходхомь, нꙁъходхом, нꙁъходхмꙑнꙁъходстенꙁъходшѧ, нꙁъходшѫ, нꙁъходша, нꙁъходше, нꙁъходхѫнꙁъхоховѣнꙁъходста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
нꙁъходстенꙁъхождаахъ, нꙁъхождахъ, нꙁъходѣахъ, нꙁъходѣхъ, нꙁъхожахъ, нꙁъходѧхъ, нꙁъхождаахь, нꙁъхождахь, нꙁъходѣахь, нꙁъходѣхь, нꙁъхожахь, нꙁъходѧхь, нꙁъхождаах, нꙁъхождах, нꙁъходѣах, нꙁъходѣх, нꙁъхожах, нꙁъходѧхнꙁъхождааше, нꙁъхождаше, нꙁъходѣаше, нꙁъходѣше, нꙁъхожаше, нꙁъходѧшенꙁъхождааше, нꙁъхождаше, нꙁъходѣаше, нꙁъходѣше, нꙁъхожаше, нꙁъходѧшенꙁъхождаахомъ, нꙁъхождахомъ, нꙁъходѣахомъ, нꙁъходѣхомъ, нꙁъхожахомъ, нꙁъходѧхомъ, нꙁъхождаахомь, нꙁъхождахомь, нꙁъходѣахомь, нꙁъходѣхомь, нꙁъхожахомь, нꙁъходѧхомь, нꙁъхождаахом, нꙁъхождахом, нꙁъходѣахом, нꙁъходѣхом, нꙁъхожахом, нꙁъходѧхомнꙁъхождаашете, нꙁъхождашете, нꙁъходѣашете, нꙁъходѣшете, нꙁъхожашете, нꙁъхождаасте, нꙁъхождасте, нꙁъходѣасте, нꙁъходѣсте, нꙁъхожасте, нꙁъходѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
нꙁъхождаахѫ, нꙁъхождахѫ, нꙁъходѣахѫ, нꙁъходѣхѫ, нꙁъхожахѫ, нꙁъхождаахѹ, нꙁъхождахѹ, нꙁъходѣахѹ, нꙁъходѣхѹ, нꙁъхожахѹ, нꙁъходѧхѹнꙁъхождааховѣ, нꙁъхождаховѣ, нꙁъходѣаховѣ, нꙁъходѣховѣ, нꙁъхожаховѣ, нꙁъходѧховѣнꙁъхождаашета, нꙁъхождашета, нꙁъходѣашета, нꙁъходѣшета, нꙁъхожашета, нꙁъхождааста, нꙁъхождаста, нꙁъходѣаста, нꙁъходѣста, нꙁъхожаста, нꙁъходѧстанꙁъхождаашете, нꙁъхождашете, нꙁъходѣашете, нꙁъходѣшете, нꙁъхожашете, нꙁъхождаасте, нꙁъхождасте, нꙁъходѣасте, нꙁъходѣсте, нꙁъхожасте, нꙁъходѧсте
нꙁъходт -нꙁъхождѫ -нꙁъходш несв 1. Слизам, спускам се ꙇ гла емѹ амн амнъ глѭ вамъ. отъ селѣ ѹꙁьрте небса отвръста. ꙇ анћлꙑ бжѩ въсходѧщѧ  нꙁъходѧштѧ надъ сна лвскааго М Йо 1.52 З А СК вьсходѩтъ горꙑ ніꙁъходѩтъ въ полѣ СП 103.8 въсходѩтъ до небсъ ї нꙁъходѩтъ до беꙁденъ СП 106.26 2. Прич. сег. деят. като същ. нꙁъходѧ м ед ὁ καταβαίνων Слизащият; оня, който трябва да се спусне, да слезе долу  ѹподоблѫ сѩ съ ніꙁъходѩштім въ ровъ СП 27.1 спаслъ мѩ есі отъ ніꙁъходѩштіхъ въ ровъ СП 29.4 не мрътвії въсхвалѩтъ тѩ гі. н вьс нꙁъходѩштеї въ адъ СП 113.25 прімѣнемъ бꙑхъ съ ніꙁъходѩштімі въ ровъ СП 87.5 М З А СК СП СЕ Гр καταβαίνω ніꙁъходт Нвб Срв низходящ книж ЕтМл БТР АР