Исторически речник
нꙁът  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
нꙁътнꙁъдѫ, нꙁъдѹнꙁъдешнꙁъдетъ, нꙁъдеть, нꙁъдетнꙁъдемъ, нꙁъдемь, нꙁъдем, нꙁъдемонꙁъдете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
нꙁъдѫтъ, нꙁъдѹтъ, нꙁъдѫть, нꙁъдѹть, нꙁъдѫт, нꙁъдѹтнꙁъдевѣнꙁъдетанꙁъдетенꙁъднꙁъд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
нꙁъдѣмъ, нꙁъдѣмь, нꙁъдѣмнꙁъдѣтенꙁъдѣвѣнꙁъдѣтанꙁъдъ, нꙁъдохъ, нꙁъдь, нꙁъдохь, нꙁъдохнꙁъде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
нꙁъденꙁъдомъ, нꙁъдохомъ, нꙁъдомь, нꙁъдохомь, нꙁъдохом, нꙁъдохмꙑнꙁъдете, нꙁъдостенꙁъдѫ, нꙁъдошѧ, нꙁъдошѫ, нꙁъдоша, нꙁъдоше, нꙁъдохѫнꙁъдовѣ, нꙁъдоховѣнꙁъдета, нꙁъдоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
нꙁъдете, нꙁъдестенꙁъдѣахъ, нꙁъдѣхъ, нꙁъдѣахь, нꙁъдѣхь, нꙁъдѣах, нꙁъдѣх, нꙁъдѧхъ, нꙁъдѧхь, нꙁъдѧхнꙁъдѣаше, нꙁъдѣше, нꙁъдѧшенꙁъдѣаше, нꙁъдѣше, нꙁъдѧшенꙁъдѣахомъ, нꙁъдѣхомъ, нꙁъдѣахомь, нꙁъдѣхомь, нꙁъдѣахом, нꙁъдѣхом, нꙁъдѧхомъ, нꙁъдѧхомь, нꙁъдѧхомнꙁъдѣашете, нꙁъдѣшете, нꙁъдѣасте, нꙁъдѣсте, нꙁъдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
нꙁъдѣахѫ, нꙁъдѣхѫ, нꙁъдѣахѹ, нꙁъдѣхѹ, нꙁъдѧхѹнꙁъдѣаховѣ, нꙁъдѣховѣ, нꙁъдѧховѣнꙁъдѣашета, нꙁъдѣшете, нꙁъдѣаста, нꙁъдѣста, нꙁъдѧстанꙁъдѣашете, нꙁъдѣшете, нꙁъдѣасте, нꙁъдѣсте, нꙁъдѧсте
нꙁът -нꙁъдѫ -нꙁъдеш св Сляза от място, разположено по–високо, към място, разположено по–ниско ꙇ кънжънц нꙁъшедъше отъ ерлма. глхѫ ѣко вельѕѣволъ матъ. ꙇ ѣко о кьнѧꙁ бѣсъ ꙁгонтъ бѣсꙑ М Мк 3.22 З Изч М З Гр καταβαίνω Нвб Ø