Исторически речник
нꙁъII  
нꙁъ [погр. С 460.29] вж въспрь