Исторически речник
нꙁѹ  
нꙁѹ нареч 1. Долу ꙇ сѫштѹ петров нꙁѹ на дворѣ. прде една отъ рабꙑнь архереовъ М Мк 14.66 З 2. Надолу аще снъ есі бжі. връѕі сѧ нꙁѹ А Мт 4.6Б отъ горꙑ до нꙁѹ μέσον От горе до долу катапетаꙁма. црковънаа раꙁдра сѧ на двое. ѿ горъ до нꙁѹ А Лк 23.45 Изч М З А Б Гр κάτω Нвб низу остар ОА ВА ДА