Исторически речник
нꙁт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
нꙁт сѧнжѫ, нжѹнꙁшнꙁтъ, нꙁть, нꙁтнꙁмъ, нꙁмь, нꙁм, нꙁмонꙁте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
нꙁѧтъ, нꙁѧть, нꙁѧтнꙁвѣнꙁтанꙁтенꙁнꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
нꙁмъ, нꙁмь, нꙁмнꙁтенꙁвѣнꙁтанꙁхъ, нꙁхь, нꙁхнꙁ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
нꙁнꙁхомъ, нꙁхомь, нꙁхом, нꙁхмꙑнꙁстенꙁшѧ, нꙁшѫ, нꙁша, нꙁше, нꙁхѫнꙁховѣнꙁста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
нꙁстенжаахъ, нжахъ, нжаахь, нжахь, нжаах, ножахнжааше, нжашенжааше, нжашенжаахомъ, нжахомъ, нжаахомь, нжахомь, нжаахом, нжахомнжаашете, нжашете, нжаасте, нжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
нжаахѫ, нжахѫ, нжаахѹ, нжахѹнжааховѣ, нжаховѣнжаашета, нжашета, нжааста, нжастанжаашете, нжашете, нжаасте, нжасте
нꙁт сѧ -нжѫ сѧ -нꙁш сѧ несв Смалявам се ономѹ подобаетъ раст. а мнѣ ніꙁіт сѧ А Йо 3.30 Изч А Гр ἐλασσόομαι ніꙁіт сѧ Нвб нижа се диал НТ Срв [у]нижа се