Исторически речник
нжьн҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
нжьнь, нжьнъ, нжень, нженънжьнꙗ, нжьнѣнжьнюнжьнь, нжьнъ, нжень, нженънжьнꙗ, нжьнѣнжьнемь, нжьнемъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
нжьннжьнь, нжьнъ, нжень, нженънжьннжьнь, нжьнъ, нжень, нженънжьнемь, нжьнемънжьнѧ, нжьнѩ, нжьне
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
нжьннжьнхъ, нжьнхьнжьнꙗ, нжьнѣнжьнюнжьнеманжьне, нжьнѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
нжьнꙗ, нжьнѣнжьнюнжьне, нжьнѥнжьнꙗ, нжьнѣнжьнемь, нжьнемънжьн
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
нжьнꙗ, нжьнѣнжьнь, нжьнъ, нжень, нженънжьнемь, нжьнемънжьнꙗ, нжьнѣнжьннжьнхъ, нжьнхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
нжьннжьнюнжьнеманжьнꙗ, нжьнѣнжьнѧ, нжьн̑ѩ, нжьн̑ѭ, нжьн̑е, нжьн̑ѥнжьн
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
нжьн̑ѭ, нжьнѧ, нжьн̑ѩ, нжьнюнжьнеѭ, нжьнеѫ, нжьнеѧ, нжьнеюнжьннжьнѧ, нжьн̑ѩ, нжьн̑ѭ, нжьн̑е, нжьн̑ѥнжьнь, нжьнъ, нжень, нженънжьнꙗмь, нжьнꙗмъ, нжьнѣмь, нжьнѣмъ
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
нжьнѧ, нжьн̑ѩ, нжьн̑ѭ, нжьн̑е, нжьн̑ѥнжьнꙗм, нжьнѣмнжьнꙗхъ, нжьнѣхьнжьннжьнюнжьнꙗма, нжьнѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
нжьнь, нжьн, нжьне, нжьн, нжънь, нжън, нжъне, нжъннжьнꙗго, нжьнꙗего, нжьнꙗаго, нжьнꙗго, нжьнего, нжьнега, нжьнѣго, нжьнѣего, нжьнѣаго, нжьнѣго, нжьнѧго, нжьнѧего, нжьнѧаго, нжьнѧго, нжьнго, нжънꙗго, нжънꙗего, нжънꙗаго, нжънꙗго, нжънего, нжънега, нжънѣго, нжънѣего, нжънѣаго, нжънѣго, нжънѧго, нжънѧего, нжънѧаго, нжънѧго, нжънгонжьнюмѹ, нжьнюемѹ, нжьнюѹмѹ, нжьнююмѹ, нжьнюмѹ, нжьнемѹ, нжьнмѹ, нжънюмѹ, нжънюемѹ, нжънюѹмѹ, нжънююмѹ, нжънюмѹ, нжънемѹ, нжънмѹнжьнь, нжьн, нжьне, нжьн, нжънь, нжън, нжъне, нжъннжьнꙗго, нжьнꙗего, нжьнꙗаго, нжьнꙗго, нжьнего, нжьнега, нжьнѣго, нжьнѣего, нжьнѣаго, нжьнѣго, нжьнѧго, нжьнѧего, нжьнѧаго, нжьнѧго, нжьнго, нжънꙗго, нжънꙗего, нжънꙗаго, нжънꙗго, нжънего, нжънега, нжънѣго, нжънѣего, нжънѣаго, нжънѣго, нжънѧго, нжънѧего, нжънѧаго, нжънѧго, нжънгонжьнмь, нжьнмь, нжьнмъ, нжьнмъ, нжънмь, нжънмь, нжънмъ, нжънмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
нжьнмь, нжьнмь, нжьнмъ, нжьнмъ, нжьнемь, нжьнемъ, нжьнѣмь, нжьнѣмъ, нжънмь, нжънмь, нжънмъ, нжънмъ, нжънемь, нжънемъ, нжънѣмь, нжънѣмънжьнь, нжьн, нжьне, нжьн, нжънь, нжън, нжъне, нжъннжьн, нжьн, нжън, нжъннжьнхъ, нжьнхъ, нжьнхь, нжьннхь, нжънхъ, нжънхъ, нжънхь, нжъннхьнжьнмъ, нжьнмъ, нжьнмь, нжьнмь, нжънмъ, нжънмъ, нжънмь, нжънмьнжьннѧѧ, нжьнѩѧ, нжьнѧѩ, нжьнꙗѧ, нжьнѧꙗ, нжьнꙗꙗ, нжьнꙗа, нжьнее, нжьне, нжьне, нжънѧѧ, нжънѩѧ, нжънѧѩ, нжънꙗѧ, нжънѧꙗ, нжънꙗꙗ, нжънꙗа, нжънее, нжъне, нжъне
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
нжьнм, нжьнм, нжънм, нжънмнжьнхъ, нжьнхъ, нжьнхь, нжьнхь, нжънхъ, нжънхъ, нжънхь, нжънхьнжьнꙗꙗ, нжьнѣꙗ, нжьнꙗа, нжьнѣа, нжьнѣѣ, нжьнѧѧ, нжънꙗꙗ, нжънѣꙗ, нжънꙗа, нжънѣа, нжънѣѣ, нжънѧѧнжьнюю, нжънююнжьнма, нжьнма, нжънма, нжънманжьне, нжьнее, нжъне, нжънее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
нжьнꙗго, нжьнꙗего, нжьнꙗаго, нжьнꙗго, нжьнего, нжьнега, нжьнѣго, нжьнѣего, нжьнѣаго, нжьнѣго, нжьнѧго, нжьнѧего, нжьнѧаго, нжьнѧго, нжьнго, нжънꙗго, нжънꙗего, нжънꙗаго, нжънꙗго, нжънего, нжънега, нжънѣго, нжънѣего, нжънѣаго, нжънѣго, нжънѧго, нжънѧего, нжънѧаго, нжънѧго, нжънгонжьнюмѹ, нжьнюемѹ, нжьнюѹмѹ, нжьнююмѹ, нжьнюмѹ, нжьнемѹ, нжьнмѹ, нжънюмѹ, нжънюемѹ, нжънюѹмѹ, нжънююмѹ, нжънюмѹ, нжънемѹ, нжънмѹнжьнне, нжьнее, нжънне, нжънеенжьнꙗго, нжьнꙗего, нжьнꙗаго, нжьнꙗго, нжьнего, нжьнега, нжьнѣго, нжьнѣего, нжьнѣаго, нжьнѣго, нжьнѧго, нжьнѧего, нжьнѧаго, нжьнѧго, нжьнго, нжънꙗго, нжънꙗего, нжънꙗаго, нжънꙗго, нжънего, нжънега, нжънѣго, нжънѣего, нжънѣаго, нжънѣго, нжънѧго, нжънѧего, нжънѧаго, нжънѧго, нжънгонжьнмь, нжьнмь, нжьнмъ, нжьнмъ, нжънмь, нжънмь, нжънмъ, нжънмънжьнмь, нжьнмь, нжьнмъ, нжьнмъ, нжьнемь, нжьнемъ, нжьнѣмь, нжьнѣмъ, нжънмь, нжънмь, нжънмъ, нжънмъ, нжънемь, нжънемъ, нжънѣмь, нжънѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
нжьне, нжьнее, нжъне, нжънеенжьнꙗꙗ, нжьнꙗа, нжьнꙗѧ, нжьнѧѧ, нжьнѣꙗ, нжьнѣа, нжьнѣѣ, нжънꙗꙗ, нжънꙗа, нжънꙗѧ, нжънѧѧ, нжънѣꙗ, нжънѣа, нжънѣѣнжьнхъ, нжьнхъ, нжьнхь, нжьннхь, нжънхъ, нжънхъ, нжънхь, нжъннхьнжьнмъ, нжьнмъ, нжьнмь, нжьнмь, нжънмъ, нжънмъ, нжънмь, нжънмьнжьнꙗꙗ, нжьнꙗа, нжьнꙗѧ, нжьнѧѧ, нжьнѣꙗ, нжьнѣа, нжьнѣѣ, нжънꙗꙗ, нжънꙗа, нжънꙗѧ, нжънѧѧ, нжънѣꙗ, нжънѣа, нжънѣѣнжьнм, нжьнм, нжънм, нжънм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
нжьнхъ, нжьнхъ, нжьнхь, нжьнхь, нжънхъ, нжънхъ, нжънхь, нжънхьнжьн, нжъннжьнюю, нжънююнжьнма, нжьнма, нжънма, нжънманжьнꙗꙗ, нжьнꙗа, нжьнѣꙗ, нжьнѣа, нжьнѣѣ, нжьнѧѧнжьнѧѧ, нжьнѩѧ, нжьнее, нжьнѥѥ, нжьнеѥ, нжьнꙗѧ, нжьнѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
нжьн, нжьненжьнѭѭ, нжьнеѭ, нжьнѧѧ, нжьнѩѧ, нжьнююнжьнеѭ, нжьнеѫ, нжьнѥѭ, нжьнѥѫ, нжьнѭѭ, нжьнеѧ, нжьнею, нжьнѥѧ, нжьнѥюнжьн, нжьнѣнжьнѧѧ, нжьнѩѩ, нжьнѩѧ, нжьнꙗѧ, нжьнѭѭ, нжьнее, нжьнѥе, нжьнѧнжьнхъ, нжьнхь, нжьнхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
нжьнмъ, нжьнмь, нжьнмьнжьнѧѧ, нжьнѩѩ, нжьнѩѧ, нжьнꙗѧ, нжьнѭѭ, нжьнее, нжьнѥе, нжьнѧнжьнм, нжьнмнжьнхъ, нжьнхь, нжьнхьнжьннжьнюю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
нжьнма, нжьнма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
нжьн҄ь - прил 1. Който се намира на земята, земен днѣмъ тъьѭ не подобьнъ бꙑвъ мѡсеѡв. же вꙑшьн҄і рѹсалмъ въходъ. ꙗкоже онъ вь н҄жьн. нѣкако сълаганъ бꙑстъ С 277.23 2. Като същ. нжьнꙗꙗ ср мн Земните същества; онези, които живеят на земята ꙇ глааше мъ. вꙑ отъ нжънхъ есте. аꙁъ отъ вꙑшънхъ есмъ М Йо 8.23А днⷭ҇е. вꙑшънѣѣ. съ нжънм бесѣдѹѭтъ. ꙇ нжьнѣа съ вꙑшънм праꙁдънѹѭтъ СЕ 2b 15—16, 16—17 съ вꙑшьнꙗго краꙗ до нжьнꙗго ἀπ᾿ ἄνωϑεν ἕως κάτω От горе до долу ꙇ се катапетаꙁма црквнаѣ раꙁдъра сѧ. съ вꙑшънѣаго краѣ до н ... жънѣаго [!] на дъвое М Мт 27.51 З А СК Изч М З А СК СЕ С Гр ὁ κάτω нжънь Нвб нижен остар ВА