Исторически речник
нгонта  
нгонта [печатна грешка? А 132b 5] вж нфонтъ