Исторически речник
н҄ва  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
н҄ван҄вꙑ, н҄вѫн҄вѣн҄вѫ, н҄вѹн҄воѭ, н҄воѫ, н҄воѧ, н҄воюн҄вѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
н҄вон҄вꙑн҄въ, н҄вьн҄вамъ, н҄вамьн҄вамн҄вахъ, н҄вахь
NfOuNfGuNfDu
н҄вѣн҄вѹн҄вама
н҄ва -ꙑ ж Нива рее же пртъѫ къ нмъ глѧ. кѹ едномѹ богатѹ огобьѕ сѧ нва М Лк 12.16 З,А, СК. Срв. М 76b 25 З130а 12 моⷧ҇ стааⷢ҇ тꙿрофон҄а. ѡ всеⷨ҇ гадѣ ꙁълѣ. гѹбѧщмь. вна  нвꙑ СЕ 59а 7 вꙿсѣкꙑ гадꙑ. ѡтдѣте отъ лоꙁѣ. ѡтъ нвъ. ѡтъ врътоградъ СЕ 59а 22 Срв. СЕ59b 8  въ тѣхъ н҄вахъ дна бѣаше осѣта сланѹтꙿкомъ С 40.23—24 блꙁъ вьс вьлѣꙁе въ н҄вѫ ꙗст хотꙙшт С 217.30 ꙁаклюенъ градъ. стоьнкъ пеатьлѣнъ. несѣта н҄ва ... несъповѣдомо ѹдо С 243.8 М З А СК СЕ С Гр χώρα κτῆμα τόπος σπόριμος нва Нвб нива ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Нивица МИ СНМБ Нивищата МИ АС,ТУС Нивичката МИ Голямата нива МИ Равна нива МИ ГХ,МИМ Нивище МИ БМС Нѝвиѐ МИ ЙЗах,Кюст.кр Свинови ниве МИ ЙЗ,МИПан Нивата МИ ЙЗ,МИПир