Исторически речник
нII  
н [погр. С 335.5] вж нъ