Исторически речник
н 
н [погр. С 91.26; С 97.3] вж нъ