Исторически речник
неѹвьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
неѹвьство, неѹвъство, неѹвствонеѹвьства, неѹвъства, неѹвстванеѹвьствѹ, неѹвъствѹ, неѹвствѹнеѹвьствомь, неѹвъствомь, неѹвствомь, неѹвьствомъ, неѹвъствомъ, неѹвствомънеѹвьствѣ, неѹвъствѣ, неѹвствѣнеѹвьства, неѹвъства, неѹвства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
неѹвьствъ, неѹвъствъ, неѹвествъ, неѹвьствь, неѹвствь, неѹвьстъвь, неѹвстъвь, неѹвьстьвь, неѹвстьвьнеѹврьствомъ, неѹвъствомъ, неѹвствомъ, неѹвьствомь, неѹвъствомь, неѹвствомьнеѹвьствꙑ, неѹвъствꙑ, неѹвствꙑнеѹвьствѣхъ, неѹвъствѣхъ, неѹвствѣхъ, неѹвьствѣхь, неѹвъствѣхь, неѹвствѣхьнеѹвьствѣ, неѹвъствѣ, неѹвствѣнеѹвьствѹ, неѹвъствѹ, неѹвствѹ
NnDu
неѹвьствома, неѹвъствома, неѹвствома
неѹвьство ср Безчувственост, душевна тъпота ѡле. неѹвъство ждовъско. не раꙁѹмѣѭштхъ. ꙗко стъ лѣпо. ꙗже въ породѣ. рѫка деснаꙗ адамова рѫка пркоснѫ сꙙ дрѣвѣ С 396.16 Изч С Калка от гр ἀναισϑησία неѹвъство Нвб Срв нечувствен остар ОА ВА нечувствие остар ВА