Исторически речник
неловѣколюбь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
неловѣколюб, неловѣколюбьнеловѣколюбꙗ, неловѣколюба, неловѣколюбьꙗнеловѣколюбю, неловѣколюбѹ, неловѣколюбьюнеловѣколюбмь, неловѣколюбьмь, неловѣколюбмъ, неловѣколюбьмъ, неловѣколюбмь, неловѣколюбмънеловѣколюб, неловѣколюбь, неловѣколюбнеловѣколюбꙗ, неловѣколюба, неловѣколюбьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
неловѣколюб, неловѣколюбь, неловѣколюбенеловѣколюбмъ, неловѣколюбьмъ, неловѣколюбмь, неловѣколюбьмь, неловѣколюбмъ, неловѣколюбмь, неловѣколюбомъ, неловѣколюбамънеловѣколюб, неловѣколюбь, неловѣколюб, неловѣколюбмнеловѣколюбхъ, неловѣколюбьхъ, неловѣколюбхь, неловѣколюбьхь, неловѣколюбхъ, неловѣколюбхьнеловѣколюб, неловѣколюбьнеловѣколюбю, неловѣколюбѹ, неловѣколюбью
NnDu
неловѣколюбма, неловѣколюбьма, неловѣколюбма, неловѣколюбма
неловѣколюбь -ꙗ ср Безчовечие, безсърдечност, човеконенавистничество просльꙁ їс. а не въсплака. же бо непросльꙁт отънѫдь акꙑ жестость.  неловѣколюб отъмештꙙ С 316.11 Изч С Калка от гр ἀπάνϑρωπον неловѣколюб Нвб Срв човеколюбие ОА ВА