Исторически речник
неѹдобь  
неѹдобь нареч Мъчно, трудно ꙇс же рее къ ѹенкомъ свомъ. амн глѭ вамъ. ѣко не ѹдобь вьндетъ богатъ въ цсрестве нбское М Мт 19.23 З А СК вдѣвъ же съ прскръбенъ бꙑвъшъ рее. како не ѹдобь мѫште бгатъство. въ цсрстве бже въндѫтъ М Лк 18.24 З А СК неѹдобь стъ οὐκ εὔκολον, δύσκολόν ἐστιν Мъчно е аште л с  събѫдете когда по двою л тр тацѣхъ полѹт. еже неѹдобь естъ ЗЛ Iб 22 ꙇс же пакꙑ отъвѣштавъ гла мъ ѧда. како не ѹдобь естъ ѹпъваѭштмъ на бгатъство М Мк 10.24 З не ѹдобь носмъ δυσβάστακτος Мъчен, труден за носене онъ же рее  вамъ ꙁаконьнкомъ горе. ѣко накладаате на лкꙑ брѣмена не ѹдобь носма. а сам н еднѣмъ же пръстомъ вашмь пркасаате сѧ брѣменехъ М Лк 11.46 З.Срв. Мт 23.4 М ЗI А Изч М З А СК ЗЛ Гр δυσκόλως не ѹдобь Нвб Срв неудобно ОА ВА БТР АР