Исторически речник
неѹгасамъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
неѹгасамъ, неѹгасамьнеѹгасаманеѹгасамѹнеѹгасамъ, неѹгасамьнеѹгасаманеѹгасамомь, неѹгасамомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
неѹгасамѣнеѹгасаме, неѹгасамꙑнеѹгасамнеѹгасамъ, неѹгасамьнеѹгасамомъ, неѹгасамомьнеѹгасамꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
неѹгасамꙑнеѹгасамѣхъ, неѹгасамѣхьнеѹгасаманеѹгасамѹнеѹгасамоманеѹгасамо
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
неѹгасаманеѹгасамѹнеѹгасамонеѹгасаманеѹгасамомь, неѹгасамомънеѹгасамѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
неѹгасаманеѹгасамъ, неѹгасамьнеѹгасамомъ, неѹгасамомьнеѹгасаманеѹгасамꙑнеѹгасамѣхъ, неѹгасамѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
неѹгасамѣнеѹгасамѹнеѹгасамоманеѹгасаманеѹгасамꙑ, неѹгасамѫнеѹгасамѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
неѹгасамѫ, неѹгасамѹнеѹгасамоѭ, неѹгасамоѫ, неѹгасамоѧ, неѹгасамоюнеѹгасамѣнеѹгасамꙑнеѹгасамъ, неѹгасамьнеѹгасамамъ, неѹгасамамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
неѹгасамꙑнеѹгасамамнеѹгасамахъ, неѹгасамахьнеѹгасамѣнеѹгасамѹнеѹгасамама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
неѹгасамꙑ, неѹгасамꙑ, неѹгасамонеѹгасамаго, неѹгасамаего, неѹгасамааго, неѹгасамаго, неѹгасамого, неѹгасамога, неѹгасамгонеѹгасамѹмѹ, неѹгасамѹемѹ, неѹгасамѹѹмѹ, неѹгасамѹмѹ, неѹгасамоомѹ, неѹгасамомѹ, неѹгасамоѹмѹ, неѹгасаммѹнеѹгасамꙑ, неѹгасамꙑ, неѹгасамонеѹгасамаго, неѹгасамаего, неѹгасамааго, неѹгасамаго, неѹгасамого, неѹгасамога, неѹгасамгонеѹгасамꙑмь, неѹгасамꙑмь, неѹгасамꙑмъ, неѹгасамꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
неѹгасамѣмь, неѹгасамѣемь, неѹгасамѣѣмь, неѹгасамѣамь, неѹгасамѣмь, неѹгасамѣмъ, неѹгасамѣемъ, неѹгасамѣѣмъ, неѹгасамѣамъ, неѹгасамѣмъ, неѹгасамомь, неѹгасамомънеѹгасамꙑ, неѹгасамꙑ, неѹгасамонеѹгасамнеѹгасамꙑхъ, неѹгасамꙑхъ, неѹгасамꙑхь, неѹгасамꙑхь, неѹгасамѣхъ, неѹгасамѣхьнеѹгасамꙑмъ, неѹгасамꙑмъ, неѹгасамꙑмь, неѹгасамꙑмь, неѹгасамѣмъ, неѹгасамѣмьнеѹгасамꙑѧ, неѹгасамꙑꙗ, неѹгасамꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
неѹгасамꙑм, неѹгасамꙑмнеѹгасамꙑхъ, неѹгасамꙑхъ, неѹгасамꙑхь, неѹгасамꙑхьнеѹгасамаꙗ, неѹгасамаа, неѹгасамаѣнеѹгасамѹю, неѹгасамоюнеѹгасамꙑма, неѹгасамꙑманеѹгасамо, неѹгасамое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
неѹгасамаго, неѹгасамаего, неѹгасамааго, неѹгасамаго, неѹгасамого, неѹгасамога, неѹгасамгонеѹгасамѹмѹ, неѹгасамѹемѹ, неѹгасамѹѹмѹ, неѹгасамѹмѹ, неѹгасамоомѹ, неѹгасамомѹ, неѹгасамоѹмѹ, неѹгасаммѹнеѹгасамо, неѹгасамоенеѹгасамаго, неѹгасамаего, неѹгасамааго, неѹгасамаго, неѹгасамого, неѹгасамога, неѹгасамгонеѹгасамꙑмь, неѹгасамꙑмь, неѹгасамꙑмъ, неѹгасамꙑмънеѹгасамѣмь, неѹгасамѣемь, неѹгасамѣѣмь, неѹгасамѣамь, неѹгасамѣмь, неѹгасамѣмъ, неѹгасамѣемъ, неѹгасамѣѣмъ, неѹгасамѣамъ, неѹгасамѣмъ, неѹгасамомь, неѹгасамомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
неѹгасамо, неѹгасамоенеѹгасамаꙗ, неѹгасамаа, неѹгасамаѣ, неѹгасамаѧнеѹгасамꙑхъ, неѹгасамꙑхъ, неѹгасамꙑхь, неѹгасамꙑхь, неѹгасамѣхъ, неѹгасамѣхьнеѹгасамꙑмъ, неѹгасамꙑмъ, неѹгасамꙑмь, неѹгасамꙑмь, неѹгасамѣмъ, неѹгасамѣмьнеѹгасамаꙗ, неѹгасамаа, неѹгасамаѣ, неѹгасамаѧнеѹгасамꙑм, неѹгасамꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
неѹгасамꙑхъ, неѹгасамꙑхъ, неѹгасамꙑхь, неѹгасамꙑхьнеѹгасамѣнеѹгасамѹю, неѹгасамоюнеѹгасамꙑма, неѹгасамꙑманеѹгасамаꙗ, неѹгасамаа, неѹгасамаѣ, неѹгасамаѧнеѹгасамꙑѧ, неѹгасамꙑꙗ, неѹгасамѫѭ, неѹгасамꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
неѹгасамѣ, неѹгасамонеѹгасамѫѭ, неѹгасамѹю, неѹгасамоѭ, неѹгасамоюнеѹгасамѫѭ, неѹгасамоѫ, неѹгасамоѧ, неѹгасамоюнеѹгасамѣнеѹгасамꙑѧ, неѹгасамꙑꙗ, неѹгасамꙑенеѹгасамꙑхъ, неѹгасамꙑхъ, неѹгасамѣхъ, неѹгасамꙑхь, неѹгасамꙑхь, неѹгасамѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
неѹгасамꙑмъ, неѹгасамꙑмъ, неѹгасамѣмъ, неѹгасамꙑмь, неѹгасамꙑмь, неѹгасамѣмьнеѹгасамꙑѧ, неѹгасамꙑꙗ, неѹгасамꙑенеѹгасамꙑм, неѹгасамꙑмнеѹгасамꙑхъ, неѹгасамꙑхъ, неѹгасамꙑхь, неѹгасамꙑхьнеѹгасамѣнеѹгасамѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
неѹгасамꙑма, неѹгасамꙑманеѹгасамѣ, неѹгасамѣшнеѹгасамѣшанеѹгасамѣшѹ, неѹгасамѣшюнеѹгасамѣнеѹгасамѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
неѹгасамѣшемь, неѹгасамѣшемънеѹгасамѣшнеѹгасамѣнеѹгасамѣше, неѹгасамѣшнеѹгасамѣшь, неѹгасамѣшънеѹгасамѣшемъ, неѹгасамѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
неѹгасамѣшѧнеѹгасамѣшнеѹгасамѣшхъ, неѹгасамѣшхьнеѹгасамѣшанеѹгасамѣшѹ, неѹгасамѣшюнеѹгасамѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
неѹгасамѣе, неѹгасамѣ, неѹгасамѣшенеѹгасамѣшанеѹгасамѣшѹ, неѹгасамѣшюнеѹгасамѣе, неѹгасамѣ, неѹгасамѣшенеѹгасамѣшанеѹгасамѣшемь, неѹгасамѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
неѹгасамѣшнеѹгасамѣе, неѹгасамѣнеѹгасамѣша, неѹгасамѣшнеѹгасамѣшь, неѹгасамѣшънеѹгасамѣшемъ, неѹгасамѣшемьнеѹгасамѣша, неѹгасамѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
неѹгасамѣшнеѹгасамѣшхъ, неѹгасамѣшхьнеѹгасамѣшнеѹгасамѣшѹ, неѹгасамѣшюнеѹгасамѣшеманеѹгасамѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
неѹгасамѣшѧ, неѹгасамѣшѫ, неѹгасамѣшенеѹгасамѣшнеѹгасамѣшѫ, неѹгасамѣшѧ, неѹгасамѣшѹнеѹгасамѣшеѭ, неѹгасамѣшеѫ, неѹгасамѣшеѧ, неѹгасамѣшеюнеѹгасамѣшнеѹгасамѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
неѹгасамѣшѧ, неѹгасамѣшѫ, неѹгасамѣшенеѹгасамѣшь, неѹгасамѣшънеѹгасамѣшамъ, неѹгасамѣшамьнеѹгасамѣшѧ, неѹгасамѣше, неѹгасамѣшѫнеѹгасамѣшамнеѹгасамѣшахъ, неѹгасамѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
неѹгасамѣшнеѹгасамѣшѹ, неѹгасамѣшюнеѹгасамѣшаманеѹгасамѣ, неѹгасамѣшнеѹгасамѣшаго, неѹгасамѣшаего, неѹгасамѣшааго, неѹгасамѣшагонеѹгасамѣшѹмѹ, неѹгасамѣшѹемѹ, неѹгасамѣшѹѹмѹ, неѹгасамѣшѹмѹ, неѹгасамѣшюмѹ, неѹгасамѣшюемѹ, неѹгасамѣшюѹмѹ, неѹгасамѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
неѹгасамѣнеѹгасамѣшаго, неѹгасамѣшаего, неѹгасамѣшааго, неѹгасамѣшагонеѹгасамѣшмь, неѹгасамѣшмь, неѹгасамѣшмъ, неѹгасамѣшмънеѹгасамѣшмь, неѹгасамѣшмь, неѹгасамѣшмъ, неѹгасамѣшмънеѹгасамѣнеѹгасамѣше, неѹгасамѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
неѹгасамѣшхъ, неѹгасамѣшхъ, неѹгасамѣшхь, неѹгасамѣшхьнеѹгасамѣшмъ, неѹгасамѣшмъ, неѹгасамѣшмьнеѹгасамѣшѧѧ, неѹгасамѣшее, неѹгасамѣшѫѫнеѹгасамѣшм, неѹгасамѣшмнеѹгасамѣшхъ, неѹгасамѣшхъ, неѹгасамѣшхьнеѹгасамѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
неѹгасамѣшѹю, неѹгасамѣшююнеѹгасамѣшма, неѹгасамѣшманеѹгасамѣе, неѹгасамѣ, неѹгасамѣшее, неѹгасамѣшенеѹгасамѣшаго, неѹгасамѣшаего, неѹгасамѣшааго, неѹгасамѣшагонеѹгасамѣшѹмѹ, неѹгасамѣшѹемѹ, неѹгасамѣшѹѹмѹ, неѹгасамѣшѹмѹ, неѹгасамѣшюмѹ, неѹгасамѣшюемѹ, неѹгасамѣшюѹмѹ, неѹгасамѣшюмѹнеѹгасамѣе, неѹгасамѣ, неѹгасамѣшее, неѹгасамѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
неѹгасамѣшаго, неѹгасамѣшаего, неѹгасамѣшааго, неѹгасамѣшагонеѹгасамѣшмь, неѹгасамѣшмь, неѹгасамѣшмъ, неѹгасамѣшмънеѹгасамѣшмь, неѹгасамѣшмь, неѹгасамѣшмъ, неѹгасамѣшмънеѹгасамѣе, неѹгасамѣ, неѹгасамѣшее, неѹгасамѣшенеѹгасамѣшаꙗ, неѹгасамѣшаѣ, неѹгасамѣшаѧнеѹгасамѣшхъ, неѹгасамѣшхъ, неѹгасамѣшхь, неѹгасамѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
неѹгасамѣшмъ, неѹгасамѣшмъ, неѹгасамѣшмьнеѹгасамѣшаꙗ, неѹгасамѣшаѣ, неѹгасамѣшаѧнеѹгасамѣшм, неѹгасамѣшмнеѹгасамѣшхъ, неѹгасамѣшхъ, неѹгасамѣшхьнеѹгасамѣшнеѹгасамѣшѹю, неѹгасамѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
неѹгасамѣшма, неѹгасамѣшманеѹгасамѣшꙗ, неѹгасамѣшѣ, неѹгасамѣшаꙗнеѹгасамѣшѧѧ, неѹгасамѣшѧѩ, неѹгасамѣшѫѫ, неѹгасамѣшаѧ, неѹгасамѣшее, неѹгасамѣшеѥнеѹгасамѣшнеѹгасамѣшѫѫ, неѹгасамѣшѫѭ, неѹгасамѣшѧѧ, неѹгасамѣшѧѩ, неѹгасамѣшююнеѹгасамѣшѫѫ, неѹгасамѣшѫѭ, неѹгасамѣшѧѧ, неѹгасамѣшѧѩ, неѹгасамѣшюю, неѹгасамѣшеѭ, неѹгасамѣшеѫ, неѹгасамѣшеѧ, неѹгасамѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
неѹгасамѣшнеѹгасамѣшꙗ, неѹгасамѣшѣнеѹгасамѣшѧѧ, неѹгасамѣшѧѩ, неѹгасамѣшѫѫ, неѹгасамѣшаѧ, неѹгасамѣшее, неѹгасамѣшеѥнеѹгасамѣшхъ, неѹгасамѣшхъ, неѹгасамѣшхь, неѹгасамѣшхьнеѹгасамѣшмъ, неѹгасамѣшмъ, неѹгасамѣшмь, неѹгасамѣшмьнеѹгасамѣшѧѧ, неѹгасамѣшѧѩ, неѹгасамѣшѫѫ, неѹгасамѣшаѧ, неѹгасамѣшее, неѹгасамѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
неѹгасамѣшм, неѹгасамѣшмнеѹгасамѣшхъ, неѹгасамѣшхъ, неѹгасамѣшхь, неѹгасамѣшхьнеѹгасамѣшнеѹгасамѣшѹю, неѹгасамѣшююнеѹгасамѣшма, неѹгасамѣшма
неѹгасамъ -ꙑ прил огнь неѹгасамꙑ Калка от [τὸ] πῦρ ἄσβεστον Вечният огън, адът, пъкълът сам сꙙ діꙗволѹ прѣдасте. не вѣровасте л бꙑт вьскрѣшеню мрътвꙑмъ. не вѣсте л ꙗко огню неѹгасамѹ бꙑт С 107.19 прѣобдѣвъшѧѧ ꙁаповѣд го въвръжетъ въ огн҄ь неѹгасамꙑ С 266.21 Изч С Нвб Срв неугасим ЕтМл АР неугасващ БТР