Исторически речник
нетьлѣѩ  
нетьлѣѩ прил Нетленен, непреходен, вечен ꙁа освщене вꙿсѣхъ насъ дшъ прѣдъ гдемь. гю помолмъ сѧ. ѡ съподобт сѧ намъ. црствью нетьлѣѭщю. благодѣтѭ стааго дха гю помо (!) СЕ 60а 4—5 Изч СЕ Нвб Срв нетленен ОА ВА Дюв БТР АР