Исторически речник
несꙑтьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
несꙑтьство, несꙑтъство, несꙑтствонесꙑтьства, несꙑтъства, несꙑтстванесꙑтьствѹ, несꙑтъствѹ, несꙑтствѹнесꙑтьствомь, несꙑтъствомь, несꙑтствомь, несꙑтьствомъ, несꙑтъствомъ, несꙑтствомънесꙑтьствѣ, несꙑтъствѣ, несꙑтствѣнесꙑтьства, несꙑтъства, несꙑтства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
несꙑтьствъ, несꙑтъствъ, несꙑтествъ, несꙑтьствь, несꙑтствь, несꙑтьстъвь, несꙑтстъвь, несꙑтьстьвь, несꙑтстьвьнесꙑтрьствомъ, несꙑтъствомъ, несꙑтствомъ, несꙑтьствомь, несꙑтъствомь, несꙑтствомьнесꙑтьствꙑ, несꙑтъствꙑ, несꙑтствꙑнесꙑтьствѣхъ, несꙑтъствѣхъ, несꙑтствѣхъ, несꙑтьствѣхь, несꙑтъствѣхь, несꙑтствѣхьнесꙑтьствѣ, несꙑтъствѣ, несꙑтствѣнесꙑтьствѹ, несꙑтъствѹ, несꙑтствѹ
NnDu
несꙑтьствома, несꙑтъствома, несꙑтствома
несꙑтьство ср Ненаситност, алчност довьл҄етъ ті ловѣе. поꙿто тако творш.  не оста сꙙ. нъ  мене прѣобдѣ прѣбꙑваѧ вь несътъствѣ свомь С 42.2 Изч С Калка от гр ἀπληστία несътъство Нвб Ø