Исторически речник
несꙑтьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
несꙑтьнъ, несꙑтьньнесꙑтьнанесꙑтьнѹнесꙑтьнъ, несꙑтьньнесꙑтьнанесꙑтьномь, несꙑтьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
несꙑтьнѣнесꙑтьне, несꙑтьнꙑнесꙑтьннесꙑтьнъ, несꙑтьньнесꙑтьномъ, несꙑтьномьнесꙑтьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
несꙑтьнꙑнесꙑтьнѣхъ, несꙑтьнѣхьнесꙑтьнанесꙑтьнѹнесꙑтьноманесꙑтьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
несꙑтьнанесꙑтьнѹнесꙑтьнонесꙑтьнанесꙑтьномь, несꙑтьномънесꙑтьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
несꙑтьнанесꙑтьнъ, несꙑтьньнесꙑтьномъ, несꙑтьномьнесꙑтьнанесꙑтьнꙑнесꙑтьнѣхъ, несꙑтьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
несꙑтьнѣнесꙑтьнѹнесꙑтьноманесꙑтьнанесꙑтьнꙑ, несꙑтьнѫнесꙑтьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
несꙑтьнѫ, несꙑтьнѹнесꙑтьноѭ, несꙑтьноѫ, несꙑтьноѧ, несꙑтьноюнесꙑтьнѣнесꙑтьнꙑнесꙑтьнъ, несꙑтьньнесꙑтьнамъ, несꙑтьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
несꙑтьнꙑнесꙑтьнамнесꙑтьнахъ, несꙑтьнахьнесꙑтьнѣнесꙑтьнѹнесꙑтьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
несꙑтьнꙑ, несꙑтьнꙑ, несꙑтьнонесꙑтьнаго, несꙑтьнаего, несꙑтьнааго, несꙑтьнаго, несꙑтьного, несꙑтьнога, несꙑтьнгонесꙑтьнѹмѹ, несꙑтьнѹемѹ, несꙑтьнѹѹмѹ, несꙑтьнѹмѹ, несꙑтьноомѹ, несꙑтьномѹ, несꙑтьноѹмѹ, несꙑтьнмѹнесꙑтьнꙑ, несꙑтьнꙑ, несꙑтьнонесꙑтьнаго, несꙑтьнаего, несꙑтьнааго, несꙑтьнаго, несꙑтьного, несꙑтьнога, несꙑтьнгонесꙑтьнꙑмь, несꙑтьнꙑмь, несꙑтьнꙑмъ, несꙑтьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
несꙑтьнѣмь, несꙑтьнѣемь, несꙑтьнѣѣмь, несꙑтьнѣамь, несꙑтьнѣмь, несꙑтьнѣмъ, несꙑтьнѣемъ, несꙑтьнѣѣмъ, несꙑтьнѣамъ, несꙑтьнѣмъ, несꙑтьномь, несꙑтьномънесꙑтьнꙑ, несꙑтьнꙑ, несꙑтьнонесꙑтьннесꙑтьнꙑхъ, несꙑтьнꙑхъ, несꙑтьнꙑхь, несꙑтьнꙑхь, несꙑтьнѣхъ, несꙑтьнѣхьнесꙑтьнꙑмъ, несꙑтьнꙑмъ, несꙑтьнꙑмь, несꙑтьнꙑмь, несꙑтьнѣмъ, несꙑтьнѣмьнесꙑтьнꙑѧ, несꙑтьнꙑꙗ, несꙑтьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
несꙑтьнꙑм, несꙑтьнꙑмнесꙑтьнꙑхъ, несꙑтьнꙑхъ, несꙑтьнꙑхь, несꙑтьнꙑхьнесꙑтьнаꙗ, несꙑтьнаа, несꙑтьнаѣнесꙑтьнѹю, несꙑтьноюнесꙑтьнꙑма, несꙑтьнꙑманесꙑтьно, несꙑтьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
несꙑтьнаго, несꙑтьнаего, несꙑтьнааго, несꙑтьнаго, несꙑтьного, несꙑтьнога, несꙑтьнгонесꙑтьнѹмѹ, несꙑтьнѹемѹ, несꙑтьнѹѹмѹ, несꙑтьнѹмѹ, несꙑтьноомѹ, несꙑтьномѹ, несꙑтьноѹмѹ, несꙑтьнмѹнесꙑтьно, несꙑтьноенесꙑтьнаго, несꙑтьннаего, несꙑтьнааго, несꙑтьнаго, несꙑтьного, несꙑтьнога, несꙑтьнгонесꙑтьнꙑмь, несꙑтьнꙑмь, несꙑтьнꙑмъ, несꙑтьнꙑмънесꙑтьнѣмь, несꙑтьнѣемь, несꙑтьнѣѣмь, несꙑтьнѣамь, несꙑтьнѣмь, несꙑтьнѣмъ, несꙑтьнѣемъ, несꙑтьнѣѣмъ, несꙑтьнѣамъ, несꙑтьнѣмъ, несꙑтьномь, несꙑтьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
несꙑтьно, несꙑтьноенесꙑтьнаꙗ, несꙑтьнаа, несꙑтьнаѣ, несꙑтьнаѧнесꙑтьнꙑхъ, несꙑтьнꙑхъ, несꙑтьнꙑхь, несꙑтьнꙑхь, несꙑтьнѣхъ, несꙑтьнѣхьнесꙑтьнꙑмъ, несꙑтьнꙑмъ, несꙑтьнꙑмь, несꙑтьнꙑмь, несꙑтьнѣмъ, несꙑтьнѣмьнесꙑтьнаꙗ, несꙑтьнаа, несꙑтьнаѣ, несꙑтьнаѧнесꙑтьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
несꙑтьнꙑхъ, несꙑтьнꙑхъ, несꙑтьнꙑхь, несꙑтьнꙑхьнесꙑтьнѣнесꙑтьнѹю, несꙑтьноюнесꙑтьнꙑма, несꙑтьнꙑманесꙑтьнаꙗ, несꙑтьнаа, несꙑтьнаѣ, несꙑтьнаѧнесꙑтьнꙑѧ, несꙑтьнꙑꙗ, несꙑтьнѫѭ, несꙑтьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
несꙑтьнѣ, несꙑтьнонесꙑтьнѫѭ, несꙑтьнѹю, несꙑтьноѭ, несꙑтьноюнесꙑтьнѫѭ, несꙑтьноѫ, несꙑтьноѧ, несꙑтьноюнесꙑтьнѣнесꙑтьнꙑѧ, несꙑтьнꙑꙗ, несꙑтьнꙑенесꙑтьнꙑхъ, несꙑтьнꙑхъ, несꙑтьнѣхъ, несꙑтьнꙑхь, несꙑтьнꙑхь, несꙑтьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
несꙑтьнꙑмъ, несꙑтьнꙑмъ, несꙑтьнѣмъ, несꙑтьнꙑмь, несꙑтьнꙑмь, несꙑтьнѣмьнесꙑтьнꙑѧ, несꙑтьнꙑꙗ, несꙑтьнꙑенесꙑтьнꙑм, несꙑтьнꙑмнесꙑтьнꙑхъ, несꙑтьнꙑхъ, несꙑтьнꙑхь, несꙑтьнꙑхьнесꙑтьнѣнесꙑтьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
несꙑтьнꙑма, несꙑтьнꙑманесꙑтьнѣ, несꙑтьнѣшнесꙑтьнѣшанесꙑтьнѣшѹ, несꙑтьнѣшюнесꙑтьнѣнесꙑтьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
несꙑтьнѣшемь, несꙑтьнѣшемънесꙑтьнѣшнесꙑтьнѣнесꙑтьнѣше, несꙑтьнѣшнесꙑтьнѣшь, несꙑтьнѣшънесꙑтьнѣшемъ, несꙑтьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
несꙑтьнѣшѧнесꙑтьнѣшнесꙑтьнѣшхъ, несꙑтьнѣшхьнесꙑтьнѣшанесꙑтьнѣшѹ, несꙑтьнѣшюнесꙑтьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
несꙑтьнѣе, несꙑтьнѣ, несꙑтьнѣшенесꙑтьнѣшанесꙑтьнѣшѹ, несꙑтьнѣшюнесꙑтьнѣе, несꙑтьнѣ, несꙑтьнѣшенесꙑтьнѣшанесꙑтьнѣшемь, несꙑтьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
несꙑтьнѣшнесꙑтьнѣе, несꙑтьнѣнесꙑтьнѣша, несꙑтьнѣшнесꙑтьнѣшь, несꙑтьнѣшънесꙑтьнѣшемъ, несꙑтьнѣшемьнесꙑтьнѣша, несꙑтьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
несꙑтьнѣшнесꙑтьнѣшхъ, несꙑтьнѣшхьнесꙑтьнѣшнесꙑтьнѣшѹ, несꙑтьнѣшюнесꙑтьнѣшеманесꙑтьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
несꙑтьнѣшѧ, несꙑтьнѣшѫ, несꙑтьнѣшенесꙑтьнѣшнесꙑтьнѣшѫ, несꙑтьнѣшѧ, несꙑтьнѣшѹнесꙑтьнѣшеѭ, несꙑтьнѣшеѫ, несꙑтьнѣшеѧ, несꙑтьнѣшеюнесꙑтьнѣшнесꙑтьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
несꙑтьнѣшѧ, несꙑтьнѣшѫ, несꙑтьнѣшенесꙑтьнѣшь, несꙑтьнѣшънесꙑтьнѣшамъ, несꙑтьнѣшамьнесꙑтьнѣшѧ, несꙑтьнѣше, несꙑтьнѣшѫнесꙑтьнѣшамнесꙑтьнѣшахъ, несꙑтьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
несꙑтьнѣшнесꙑтьнѣшѹ, несꙑтьнѣшюнесꙑтьнѣшаманесꙑтьнѣ, несꙑтьнѣшнесꙑтьнѣшаго, несꙑтьнѣшаего, несꙑтьнѣшааго, несꙑтьнѣшагонесꙑтьнѣшѹмѹ, несꙑтьнѣшѹемѹ, несꙑтьнѣшѹѹмѹ, несꙑтьнѣшѹмѹ, несꙑтьнѣшюмѹ, несꙑтьнѣшюемѹ, несꙑтьнѣшюѹмѹ, несꙑтьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
несꙑтьнѣнесꙑтьнѣшаго, несꙑтьнѣшаего, несꙑтьнѣшааго, несꙑтьнѣшагонесꙑтьнѣшмь, несꙑтьнѣшмь, несꙑтьнѣшмъ, несꙑтьнѣшмънесꙑтьнѣшмь, несꙑтьнѣшмь, несꙑтьнѣшмъ, несꙑтьнѣшмънесꙑтьнѣнесꙑтьнѣше, несꙑтьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
несꙑтьнѣшхъ, несꙑтьнѣшхъ, несꙑтьнѣшхь, несꙑтьнѣшхьнесꙑтьнѣшмъ, несꙑтьнѣшмъ, несꙑтьнѣшмьнесꙑтьнѣшѧѧ, несꙑтьнѣшее, несꙑтьнѣшѫѫнесꙑтьнѣшм, несꙑтьнѣшмнесꙑтьнѣшхъ, несꙑтьнѣшхъ, несꙑтьнѣшхьнесꙑтьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
несꙑтьнѣшѹю, несꙑтьнѣшююнесꙑтьнѣшма, несꙑтьнѣшманесꙑтьнѣе, несꙑтьнѣ, несꙑтьнѣшее, несꙑтьнѣшенесꙑтьнѣшаго, несꙑтьнѣшаего, несꙑтьнѣшааго, несꙑтьнѣшагонесꙑтьнѣшѹмѹ, несꙑтьнѣшѹемѹ, несꙑтьнѣшѹѹмѹ, несꙑтьнѣшѹмѹ, несꙑтьнѣшюмѹ, несꙑтьнѣшюемѹ, несꙑтьнѣшюѹмѹ, несꙑтьнѣшюмѹнесꙑтьнѣе, несꙑтьнѣ, несꙑтьнѣшее, несꙑтьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
несꙑтьнѣшаго, несꙑтьнѣшаего, несꙑтьнѣшааго, несꙑтьнѣшагонесꙑтьнѣшмь, несꙑтьнѣшмь, несꙑтьнѣшмъ, несꙑтьнѣшмънесꙑтьнѣшмь, несꙑтьнѣшмь, несꙑтьнѣшмъ, несꙑтьнѣшмънесꙑтьнѣе, несꙑтьнѣ, несꙑтьнѣшее, несꙑтьнѣшенесꙑтьнѣшаꙗ, несꙑтьнѣшаѣ, несꙑтьнѣшаѧнесꙑтьнѣшхъ, несꙑтьнѣшхъ, несꙑтьнѣшхь, несꙑтьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
несꙑтьнѣшмъ, несꙑтьнѣшмъ, несꙑтьнѣшмьнесꙑтьнѣшаꙗ, несꙑтьнѣшаѣ, несꙑтьнѣшаѧнесꙑтьнѣшм, несꙑтьнѣшмнесꙑтьнѣшхъ, несꙑтьнѣшхъ, несꙑтьнѣшхьнесꙑтьнѣшнесꙑтьнѣшѹю, несꙑтьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
несꙑтьнѣшма, несꙑтьнѣшманесꙑтьнѣшꙗ, несꙑтьнѣшѣ, несꙑтьнѣшаꙗнесꙑтьнѣшѧѧ, несꙑтьнѣшѧѩ, несꙑтьнѣшѫѫ, несꙑтьнѣшаѧ, несꙑтьнѣшее, несꙑтьнѣшеѥнесꙑтьнѣшнесꙑтьнѣшѫѫ, несꙑтьнѣшѫѭ, несꙑтьнѣшѧѧ, несꙑтьнѣшѧѩ, несꙑтьнѣшююнесꙑтьнѣшѫѫ, несꙑтьнѣшѫѭ, несꙑтьнѣшѧѧ, несꙑтьнѣшѧѩ, несꙑтьнѣшюю, несꙑтьнѣшеѭ, несꙑтьнѣшеѫ, несꙑтьнѣшеѧ, несꙑтьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
несꙑтьнѣшнесꙑтьнѣшꙗ, несꙑтьнѣшѣнесꙑтьнѣшѧѧ, несꙑтьнѣшѧѩ, несꙑтьнѣшѫѫ, несꙑтьнѣшаѧ, несꙑтьнѣшее, несꙑтьнѣшеѥнесꙑтьнѣшхъ, несꙑтьнѣшхъ, несꙑтьнѣшхь, несꙑтьнѣшхьнесꙑтьнѣшмъ, несꙑтьнѣшмъ, несꙑтьнѣшмь, несꙑтьнѣшмьнесꙑтьнѣшѧѧ, несꙑтьнѣшѧѩ, несꙑтьнѣшѫѫ, несꙑтьнѣшаѧ, несꙑтьнѣшее, несꙑтьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
несꙑтьнѣшм, несꙑтьнѣшмнесꙑтьнѣшхъ, несꙑтьнѣшхъ, несꙑтьнѣшхь, несꙑтьнѣшхьнесꙑтьнѣшнесꙑтьнѣшѹю, несꙑтьнѣшююнесꙑтьнѣшма, несꙑтьнѣшма
несꙑтьнъ -ꙑ прил Ненаситен, алчен [образно] сего вꙑгънахъ гръдомь окомь і несꙑтьномь срдцемь съ сімъ не ѣдѣхъ СП 100.5 Изч СП Гр ἄπληστος Нвб неситен остар ВА Дюв НГер Срв ненаситен