Исторически речник
несꙑтъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
несꙑтъ, несꙑтьнесꙑтанесꙑтѹнесꙑтъ, несꙑтьнесꙑтанесꙑтомь, несꙑтомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
несꙑтѣнесꙑте, несꙑтꙑнесꙑтнесꙑтъ, несꙑтьнесꙑтомъ, несꙑтомьнесꙑтꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
несꙑтꙑнесꙑтѣхъ, несꙑтѣхьнесꙑтанесꙑтѹнесꙑтоманесꙑто
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
несꙑтанесꙑтѹнесꙑтонесꙑтанесꙑтомь, несꙑтомънесꙑтѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
несꙑтанесꙑтъ, несꙑтьнесꙑтомъ, несꙑтомьнесꙑтанесꙑтꙑнесꙑтѣхъ, несꙑтѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
несꙑтѣнесꙑтѹнесꙑтоманесꙑтанесꙑтꙑ, несꙑтѫнесꙑтѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
несꙑтѫ, несꙑтѹнесꙑтоѭ, несꙑтоѫ, несꙑтоѧ, несꙑтоюнесꙑтѣнесꙑтꙑнесꙑтъ, несꙑтьнесꙑтамъ, несꙑтамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
несꙑтꙑнесꙑтамнесꙑтахъ, несꙑтахьнесꙑтѣнесꙑтѹнесꙑтама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
несꙑтꙑ, несꙑтꙑ, несꙑтонесꙑтаго, несꙑтаего, несꙑтааго, несꙑтаго, несꙑтого, несꙑтога, несꙑтгонесꙑтѹмѹ, несꙑтѹемѹ, несꙑтѹѹмѹ, несꙑтѹмѹ, несꙑтоомѹ, несꙑтомѹ, несꙑтоѹмѹ, несꙑтмѹнесꙑтꙑ, несꙑтꙑ, несꙑтонесꙑтаго, несꙑтаего, несꙑтааго, несꙑтаго, несꙑтого, несꙑтога, несꙑтгонесꙑтꙑмь, несꙑтꙑмь, несꙑтꙑмъ, несꙑтꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
несꙑтѣмь, несꙑтѣемь, несꙑтѣѣмь, несꙑтѣамь, несꙑтѣмь, несꙑтѣмъ, несꙑтѣемъ, несꙑтѣѣмъ, несꙑтѣамъ, несꙑтѣмъ, несꙑтомь, несꙑтомънесꙑтꙑ, несꙑтꙑ, несꙑтонесꙑтнесꙑтꙑхъ, несꙑтꙑхъ, несꙑтꙑхь, несꙑтꙑхь, несꙑтѣхъ, несꙑтѣхьнесꙑтꙑмъ, несꙑтꙑмъ, несꙑтꙑмь, несꙑтꙑмь, несꙑтѣмъ, несꙑтѣмьнесꙑтꙑѧ, несꙑтꙑꙗ, несꙑтꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
несꙑтꙑм, несꙑтꙑмнесꙑтꙑхъ, несꙑтꙑхъ, несꙑтꙑхь, несꙑтꙑхьнесꙑтаꙗ, несꙑтаа, несꙑтаѣнесꙑтѹю, несꙑтоюнесꙑтꙑма, несꙑтꙑманесꙑто, несꙑтое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
несꙑтаго, несꙑтаего, несꙑтааго, несꙑтаго, несꙑтого, несꙑтога, несꙑтгонесꙑтѹмѹ, несꙑтѹемѹ, несꙑтѹѹмѹ, несꙑтѹмѹ, несꙑтоомѹ, несꙑтомѹ, несꙑтоѹмѹ, несꙑтмѹнесꙑто, несꙑтоенесꙑтаго, несꙑтаего, несꙑтааго, несꙑтаго, несꙑтого, несꙑтога, несꙑтгонесꙑтꙑмь, несꙑтꙑмь, несꙑтꙑмъ, несꙑтꙑмънесꙑтѣмь, несꙑтѣемь, несꙑтѣѣмь, несꙑтѣамь, несꙑтѣмь, несꙑтѣмъ, несꙑтѣемъ, несꙑтѣѣмъ, несꙑтѣамъ, несꙑтѣмъ, несꙑтомь, несꙑтомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
несꙑто, несꙑтоенесꙑтаꙗ, несꙑтаа, несꙑтаѣ, несꙑтаѧнесꙑтꙑхъ, несꙑтꙑхъ, несꙑтꙑхь, несꙑтꙑхь, несꙑтѣхъ, несꙑтѣхьнесꙑтꙑмъ, несꙑтꙑмъ, несꙑтꙑмь, несꙑтꙑмь, несꙑтѣмъ, несꙑтѣмьнесꙑтаꙗ, несꙑтаа, несꙑтаѣ, несꙑтаѧнесꙑтꙑм, несꙑтꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
несꙑтꙑхъ, несꙑтꙑхъ, несꙑтꙑхь, несꙑтꙑхьнесꙑтѣнесꙑтѹю, несꙑтоюнесꙑтꙑма, несꙑтꙑманесꙑтаꙗ, несꙑтаа, несꙑтаѣ, несꙑтаѧнесꙑтꙑѧ, несꙑтꙑꙗ, несꙑтѫѭ, несꙑтꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
несꙑтѣ, несꙑтонесꙑтѫѭ, несꙑтѹю, несꙑтоѭ, несꙑтоюнесꙑтѫѭ, несꙑтоѫ, несꙑтоѧ, несꙑтоюнесꙑтѣнесꙑтꙑѧ, несꙑтꙑꙗ, несꙑтꙑенесꙑтꙑхъ, несꙑтꙑхъ, несꙑтѣхъ, несꙑтꙑхь, несꙑтꙑхь, несꙑтѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
несꙑтꙑмъ, несꙑтꙑмъ, несꙑтѣмъ, несꙑтꙑмь, несꙑтꙑмь, несꙑтѣмьнесꙑтꙑѧ, несꙑтꙑꙗ, несꙑтꙑенесꙑтꙑм, несꙑтꙑмнесꙑтꙑхъ, несꙑтꙑхъ, несꙑтꙑхь, несꙑтꙑхьнесꙑтѣнесꙑтѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
несꙑтꙑма, несꙑтꙑманесꙑтѣ, несꙑтѣшнесꙑтѣшанесꙑтѣшѹ, несꙑтѣшюнесꙑтѣнесꙑтѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
несꙑтѣшемь, несꙑтѣшемънесꙑтѣшнесꙑтѣнесꙑтѣше, несꙑтѣшнесꙑтѣшь, несꙑтѣшънесꙑтѣшемъ, несꙑтѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
несꙑтѣшѧнесꙑтѣшнесꙑтѣшхъ, несꙑтѣшхьнесꙑтѣшанесꙑтѣшѹ, несꙑтѣшюнесꙑтѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
несꙑтѣе, несꙑтѣ, несꙑтѣшенесꙑтѣшанесꙑтѣшѹ, несꙑтѣшюнесꙑтѣе, несꙑтѣ, несꙑтѣшенесꙑтѣшанесꙑтѣшемь, несꙑтѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
несꙑтѣшнесꙑтѣе, несꙑтѣнесꙑтѣша, несꙑтѣшнесꙑтѣшь, несꙑтѣшънесꙑтѣшемъ, несꙑтѣшемьнесꙑтѣша, несꙑтѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
несꙑтѣшнесꙑтѣшхъ, несꙑтѣшхьнесꙑтѣшнесꙑтѣшѹ, несꙑтѣшюнесꙑтѣшеманесꙑтѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
несꙑтѣшѧ, несꙑтѣшѫ, несꙑтѣшенесꙑтѣшнесꙑтѣшѫ, несꙑтѣшѧ, несꙑтѣшѹнесꙑтѣшеѭ, несꙑтѣшеѫ, несꙑтѣшеѧ, несꙑтѣшеюнесꙑтѣшнесꙑтѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
несꙑтѣшѧ, несꙑтѣшѫ, несꙑтѣшенесꙑтѣшь, несꙑтѣшънесꙑтѣшамъ, несꙑтѣшамьнесꙑтѣшѧ, несꙑтѣше, несꙑтѣшѫнесꙑтѣшамнесꙑтѣшахъ, несꙑтѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
несꙑтѣшнесꙑтѣшѹ, несꙑтѣшюнесꙑтѣшаманесꙑтѣ, несꙑтѣшнесꙑтѣшаго, несꙑтѣшаего, несꙑтѣшааго, несꙑтѣшагонесꙑтѣшѹмѹ, несꙑтѣшѹемѹ, несꙑтѣшѹѹмѹ, несꙑтѣшѹмѹ, несꙑтѣшюмѹ, несꙑтѣшюемѹ, несꙑтѣшюѹмѹ, несꙑтѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
несꙑтѣнесꙑтѣшаго, несꙑтѣшаего, несꙑтѣшааго, несꙑтѣшагонесꙑтѣшмь, несꙑтѣшмь, несꙑтѣшмъ, несꙑтѣшмънесꙑтѣшмь, несꙑтѣшмь, несꙑтѣшмъ, несꙑтѣшмънесꙑтѣнесꙑтѣше, несꙑтѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
несꙑтѣшхъ, несꙑтѣшхъ, несꙑтѣшхь, несꙑтѣшхьнесꙑтѣшмъ, несꙑтѣшмъ, несꙑтѣшмьнесꙑтѣшѧѧ, несꙑтѣшее, несꙑтѣшѫѫнесꙑтѣшм, несꙑтѣшмнесꙑтѣшхъ, несꙑтѣшхъ, несꙑтѣшхьнесꙑтѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
несꙑтѣшѹю, несꙑтѣшююнесꙑтѣшма, несꙑтѣшманесꙑтѣе, несꙑтѣ, несꙑтѣшее, несꙑтѣшенесꙑтѣшаго, несꙑтѣшаего, несꙑтѣшааго, несꙑтѣшагонесꙑтѣшѹмѹ, несꙑтѣшѹемѹ, несꙑтѣшѹѹмѹ, несꙑтѣшѹмѹ, несꙑтѣшюмѹ, несꙑтѣшюемѹ, несꙑтѣшюѹмѹ, несꙑтѣшюмѹнесꙑтѣе, несꙑтѣ, несꙑтѣшее, несꙑтѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
несꙑтѣшаго, несꙑтѣшаего, несꙑтѣшааго, несꙑтѣшагонесꙑтѣшмь, несꙑтѣшмь, несꙑтѣшмъ, несꙑтѣшмънесꙑтѣшмь, несꙑтѣшмь, несꙑтѣшмъ, несꙑтѣшмънесꙑтѣе, несꙑтѣ, несꙑтѣшее, несꙑтѣшенесꙑтѣшаꙗ, несꙑтѣшаѣ, несꙑтѣшаѧнесꙑтѣшхъ, несꙑтѣшхъ, несꙑтѣшхь, несꙑтѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
несꙑтѣшмъ, несꙑтѣшмъ, несꙑтѣшмьнесꙑтѣшаꙗ, несꙑтѣшаѣ, несꙑтѣшаѧнесꙑтѣшм, несꙑтѣшмнесꙑтѣшхъ, несꙑтѣшхъ, несꙑтѣшхьнесꙑтѣшнесꙑтѣшѹю, несꙑтѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
несꙑтѣшма, несꙑтѣшманесꙑтѣшꙗ, несꙑтѣшѣ, несꙑтѣшаꙗнесꙑтѣшѧѧ, несꙑтѣшѧѩ, несꙑтѣшѫѫ, несꙑтѣшаѧ, несꙑтѣшее, несꙑтѣшеѥнесꙑтѣшнесꙑтѣшѫѫ, несꙑтѣшѫѭ, несꙑтѣшѧѧ, несꙑтѣшѧѩ, несꙑтѣшююнесꙑтѣшѫѫ, несꙑтѣшѫѭ, несꙑтѣшѧѧ, несꙑтѣшѧѩ, несꙑтѣшюю, несꙑтѣшеѭ, несꙑтѣшеѫ, несꙑтѣшеѧ, несꙑтѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
несꙑтѣшнесꙑтѣшꙗ, несꙑтѣшѣнесꙑтѣшѧѧ, несꙑтѣшѧѩ, несꙑтѣшѫѫ, несꙑтѣшаѧ, несꙑтѣшее, несꙑтѣшеѥнесꙑтѣшхъ, несꙑтѣшхъ, несꙑтѣшхь, несꙑтѣшхьнесꙑтѣшмъ, несꙑтѣшмъ, несꙑтѣшмь, несꙑтѣшмьнесꙑтѣшѧѧ, несꙑтѣшѧѩ, несꙑтѣшѫѫ, несꙑтѣшаѧ, несꙑтѣшее, несꙑтѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
несꙑтѣшм, несꙑтѣшмнесꙑтѣшхъ, несꙑтѣшхъ, несꙑтѣшхь, несꙑтѣшхьнесꙑтѣшнесꙑтѣшѹю, несꙑтѣшююнесꙑтѣшма, несꙑтѣшма
несꙑтъ -ꙑ прил Ненаситен, алчен онъ же ... наꙙ пакꙑ тръꙁат хотꙙ врѣмꙙ накласт скотѹ свомѹ. гласъ же прѣбꙑвааше ꙁовꙑ. довьл҄етъ т не бѫд несꙑтъ С 41.7—8 вьсѣмъ глаголааше. не бѫдѣте несꙑт нъ любомѣньн С 53.15 наръпамъ сꙙ ѹбо  мꙑ сь н҄м съ горꙑ  небесънааго богатъства. несꙑтам паꙁѹхам С 327.9—10 Образно. пророкъ даудъ прорꙙ глаголааше. оклеветаѭштааго та блжнꙗго свого. сего ꙁгонꙗхъ. гръдомъ окомъ  несꙑтомъ срьдьцемь сь н҄мъ не ꙗдѣхъ С 305.30  насѣахомъ сланѹтъка  съꙁьрѣвъшѹ мѹ ...  ммодꙑ сї лакомꙑ ... несꙑтомъ срьдꙿцемь трьꙁа много С 41.27 нъ тꙑ сего не сътвор. нъ с по ко вьлѣꙁе въ домъ тво. не прѣста лобꙑꙁаѭшт ноꙁѣ мо. вждъ ѧ несꙑтѫѭ любьве С 395.10 Изч С Гр ἄπληστος ἀκόρεστος Нвб несит ОА ВА НТ Дюв НГер БТР ДА