Исторически речник
несъвѣстьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
несъвѣстьнъ, несъвѣстьньнесъвѣстьнанесъвѣстьнѹнесъвѣстьнъ, несъвѣстьньнесъвѣстьнанесъвѣстьномь, несъвѣстьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
несъвѣстьнѣнесъвѣстьне, несъвѣстьнꙑнесъвѣстьннесъвѣстьнъ, несъвѣстьньнесъвѣстьномъ, несъвѣстьномьнесъвѣстьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
несъвѣстьнꙑнесъвѣстьнѣхъ, несъвѣстьнѣхьнесъвѣстьнанесъвѣстьнѹнесъвѣстьноманесъвѣстьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
несъвѣстьнанесъвѣстьнѹнесъвѣстьнонесъвѣстьнанесъвѣстьномь, несъвѣстьномънесъвѣстьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
несъвѣстьнанесъвѣстьнъ, несъвѣстьньнесъвѣстьномъ, несъвѣстьномьнесъвѣстьнанесъвѣстьнꙑнесъвѣстьнѣхъ, несъвѣстьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
несъвѣстьнѣнесъвѣстьнѹнесъвѣстьноманесъвѣстьнанесъвѣстьнꙑ, несъвѣстьнѫнесъвѣстьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
несъвѣстьнѫ, несъвѣстьнѹнесъвѣстьноѭ, несъвѣстьноѫ, несъвѣстьноѧ, несъвѣстьноюнесъвѣстьнѣнесъвѣстьнꙑнесъвѣстьнъ, несъвѣстьньнесъвѣстьнамъ, несъвѣстьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
несъвѣстьнꙑнесъвѣстьнамнесъвѣстьнахъ, несъвѣстьнахьнесъвѣстьнѣнесъвѣстьнѹнесъвѣстьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
несъвѣстьнꙑ, несъвѣстьнꙑ, несъвѣстьнонесъвѣстьнаго, несъвѣстьнаего, несъвѣстьнааго, несъвѣстьнаго, несъвѣстьного, несъвѣстьнога, несъвѣстьнгонесъвѣстьнѹмѹ, несъвѣстьнѹемѹ, несъвѣстьнѹѹмѹ, несъвѣстьнѹмѹ, несъвѣстьноомѹ, несъвѣстьномѹ, несъвѣстьноѹмѹ, несъвѣстьнмѹнесъвѣстьнꙑ, несъвѣстьнꙑ, несъвѣстьнонесъвѣстьнаго, несъвѣстьнаего, несъвѣстьнааго, несъвѣстьнаго, несъвѣстьного, несъвѣстьнога, несъвѣстьнгонесъвѣстьнꙑмь, несъвѣстьнꙑмь, несъвѣстьнꙑмъ, несъвѣстьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
несъвѣстьнѣмь, несъвѣстьнѣемь, несъвѣстьнѣѣмь, несъвѣстьнѣамь, несъвѣстьнѣмь, несъвѣстьнѣмъ, несъвѣстьнѣемъ, несъвѣстьнѣѣмъ, несъвѣстьнѣамъ, несъвѣстьнѣмъ, несъвѣстьномь, несъвѣстьномънесъвѣстьнꙑ, несъвѣстьнꙑ, несъвѣстьнонесъвѣстьннесъвѣстьнꙑхъ, несъвѣстьнꙑхъ, несъвѣстьнꙑхь, несъвѣстьнꙑхь, несъвѣстьнѣхъ, несъвѣстьнѣхьнесъвѣстьнꙑмъ, несъвѣстьнꙑмъ, несъвѣстьнꙑмь, несъвѣстьнꙑмь, несъвѣстьнѣмъ, несъвѣстьнѣмьнесъвѣстьнꙑѧ, несъвѣстьнꙑꙗ, несъвѣстьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
несъвѣстьнꙑм, несъвѣстьнꙑмнесъвѣстьнꙑхъ, несъвѣстьнꙑхъ, несъвѣстьнꙑхь, несъвѣстьнꙑхьнесъвѣстьнаꙗ, несъвѣстьнаа, несъвѣстьнаѣнесъвѣстьнѹю, несъвѣстьноюнесъвѣстьнꙑма, несъвѣстьнꙑманесъвѣстьно, несъвѣстьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
несъвѣстьнаго, несъвѣстьнаего, несъвѣстьнааго, несъвѣстьнаго, несъвѣстьного, несъвѣстьнога, несъвѣстьнгонесъвѣстьнѹмѹ, несъвѣстьнѹемѹ, несъвѣстьнѹѹмѹ, несъвѣстьнѹмѹ, несъвѣстьноомѹ, несъвѣстьномѹ, несъвѣстьноѹмѹ, несъвѣстьнмѹнесъвѣстьно, несъвѣстьноенесъвѣстьнаго, несъвѣстьннаего, несъвѣстьнааго, несъвѣстьнаго, несъвѣстьного, несъвѣстьнога, несъвѣстьнгонесъвѣстьнꙑмь, несъвѣстьнꙑмь, несъвѣстьнꙑмъ, несъвѣстьнꙑмънесъвѣстьнѣмь, несъвѣстьнѣемь, несъвѣстьнѣѣмь, несъвѣстьнѣамь, несъвѣстьнѣмь, несъвѣстьнѣмъ, несъвѣстьнѣемъ, несъвѣстьнѣѣмъ, несъвѣстьнѣамъ, несъвѣстьнѣмъ, несъвѣстьномь, несъвѣстьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
несъвѣстьно, несъвѣстьноенесъвѣстьнаꙗ, несъвѣстьнаа, несъвѣстьнаѣ, несъвѣстьнаѧнесъвѣстьнꙑхъ, несъвѣстьнꙑхъ, несъвѣстьнꙑхь, несъвѣстьнꙑхь, несъвѣстьнѣхъ, несъвѣстьнѣхьнесъвѣстьнꙑмъ, несъвѣстьнꙑмъ, несъвѣстьнꙑмь, несъвѣстьнꙑмь, несъвѣстьнѣмъ, несъвѣстьнѣмьнесъвѣстьнаꙗ, несъвѣстьнаа, несъвѣстьнаѣ, несъвѣстьнаѧнесъвѣстьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
несъвѣстьнꙑхъ, несъвѣстьнꙑхъ, несъвѣстьнꙑхь, несъвѣстьнꙑхьнесъвѣстьнѣнесъвѣстьнѹю, несъвѣстьноюнесъвѣстьнꙑма, несъвѣстьнꙑманесъвѣстьнаꙗ, несъвѣстьнаа, несъвѣстьнаѣ, несъвѣстьнаѧнесъвѣстьнꙑѧ, несъвѣстьнꙑꙗ, несъвѣстьнѫѭ, несъвѣстьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
несъвѣстьнѣ, несъвѣстьнонесъвѣстьнѫѭ, несъвѣстьнѹю, несъвѣстьноѭ, несъвѣстьноюнесъвѣстьнѫѭ, несъвѣстьноѫ, несъвѣстьноѧ, несъвѣстьноюнесъвѣстьнѣнесъвѣстьнꙑѧ, несъвѣстьнꙑꙗ, несъвѣстьнꙑенесъвѣстьнꙑхъ, несъвѣстьнꙑхъ, несъвѣстьнѣхъ, несъвѣстьнꙑхь, несъвѣстьнꙑхь, несъвѣстьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
несъвѣстьнꙑмъ, несъвѣстьнꙑмъ, несъвѣстьнѣмъ, несъвѣстьнꙑмь, несъвѣстьнꙑмь, несъвѣстьнѣмьнесъвѣстьнꙑѧ, несъвѣстьнꙑꙗ, несъвѣстьнꙑенесъвѣстьнꙑм, несъвѣстьнꙑмнесъвѣстьнꙑхъ, несъвѣстьнꙑхъ, несъвѣстьнꙑхь, несъвѣстьнꙑхьнесъвѣстьнѣнесъвѣстьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
несъвѣстьнꙑма, несъвѣстьнꙑманесъвѣстьнѣ, несъвѣстьнѣшнесъвѣстьнѣшанесъвѣстьнѣшѹ, несъвѣстьнѣшюнесъвѣстьнѣнесъвѣстьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
несъвѣстьнѣшемь, несъвѣстьнѣшемънесъвѣстьнѣшнесъвѣстьнѣнесъвѣстьнѣше, несъвѣстьнѣшнесъвѣстьнѣшь, несъвѣстьнѣшънесъвѣстьнѣшемъ, несъвѣстьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
несъвѣстьнѣшѧнесъвѣстьнѣшнесъвѣстьнѣшхъ, несъвѣстьнѣшхьнесъвѣстьнѣшанесъвѣстьнѣшѹ, несъвѣстьнѣшюнесъвѣстьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
несъвѣстьнѣе, несъвѣстьнѣ, несъвѣстьнѣшенесъвѣстьнѣшанесъвѣстьнѣшѹ, несъвѣстьнѣшюнесъвѣстьнѣе, несъвѣстьнѣ, несъвѣстьнѣшенесъвѣстьнѣшанесъвѣстьнѣшемь, несъвѣстьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
несъвѣстьнѣшнесъвѣстьнѣе, несъвѣстьнѣнесъвѣстьнѣша, несъвѣстьнѣшнесъвѣстьнѣшь, несъвѣстьнѣшънесъвѣстьнѣшемъ, несъвѣстьнѣшемьнесъвѣстьнѣша, несъвѣстьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
несъвѣстьнѣшнесъвѣстьнѣшхъ, несъвѣстьнѣшхьнесъвѣстьнѣшнесъвѣстьнѣшѹ, несъвѣстьнѣшюнесъвѣстьнѣшеманесъвѣстьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
несъвѣстьнѣшѧ, несъвѣстьнѣшѫ, несъвѣстьнѣшенесъвѣстьнѣшнесъвѣстьнѣшѫ, несъвѣстьнѣшѧ, несъвѣстьнѣшѹнесъвѣстьнѣшеѭ, несъвѣстьнѣшеѫ, несъвѣстьнѣшеѧ, несъвѣстьнѣшеюнесъвѣстьнѣшнесъвѣстьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
несъвѣстьнѣшѧ, несъвѣстьнѣшѫ, несъвѣстьнѣшенесъвѣстьнѣшь, несъвѣстьнѣшънесъвѣстьнѣшамъ, несъвѣстьнѣшамьнесъвѣстьнѣшѧ, несъвѣстьнѣше, несъвѣстьнѣшѫнесъвѣстьнѣшамнесъвѣстьнѣшахъ, несъвѣстьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
несъвѣстьнѣшнесъвѣстьнѣшѹ, несъвѣстьнѣшюнесъвѣстьнѣшаманесъвѣстьнѣ, несъвѣстьнѣшнесъвѣстьнѣшаго, несъвѣстьнѣшаего, несъвѣстьнѣшааго, несъвѣстьнѣшагонесъвѣстьнѣшѹмѹ, несъвѣстьнѣшѹемѹ, несъвѣстьнѣшѹѹмѹ, несъвѣстьнѣшѹмѹ, несъвѣстьнѣшюмѹ, несъвѣстьнѣшюемѹ, несъвѣстьнѣшюѹмѹ, несъвѣстьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
несъвѣстьнѣнесъвѣстьнѣшаго, несъвѣстьнѣшаего, несъвѣстьнѣшааго, несъвѣстьнѣшагонесъвѣстьнѣшмь, несъвѣстьнѣшмь, несъвѣстьнѣшмъ, несъвѣстьнѣшмънесъвѣстьнѣшмь, несъвѣстьнѣшмь, несъвѣстьнѣшмъ, несъвѣстьнѣшмънесъвѣстьнѣнесъвѣстьнѣше, несъвѣстьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
несъвѣстьнѣшхъ, несъвѣстьнѣшхъ, несъвѣстьнѣшхь, несъвѣстьнѣшхьнесъвѣстьнѣшмъ, несъвѣстьнѣшмъ, несъвѣстьнѣшмьнесъвѣстьнѣшѧѧ, несъвѣстьнѣшее, несъвѣстьнѣшѫѫнесъвѣстьнѣшм, несъвѣстьнѣшмнесъвѣстьнѣшхъ, несъвѣстьнѣшхъ, несъвѣстьнѣшхьнесъвѣстьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
несъвѣстьнѣшѹю, несъвѣстьнѣшююнесъвѣстьнѣшма, несъвѣстьнѣшманесъвѣстьнѣе, несъвѣстьнѣ, несъвѣстьнѣшее, несъвѣстьнѣшенесъвѣстьнѣшаго, несъвѣстьнѣшаего, несъвѣстьнѣшааго, несъвѣстьнѣшагонесъвѣстьнѣшѹмѹ, несъвѣстьнѣшѹемѹ, несъвѣстьнѣшѹѹмѹ, несъвѣстьнѣшѹмѹ, несъвѣстьнѣшюмѹ, несъвѣстьнѣшюемѹ, несъвѣстьнѣшюѹмѹ, несъвѣстьнѣшюмѹнесъвѣстьнѣе, несъвѣстьнѣ, несъвѣстьнѣшее, несъвѣстьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
несъвѣстьнѣшаго, несъвѣстьнѣшаего, несъвѣстьнѣшааго, несъвѣстьнѣшагонесъвѣстьнѣшмь, несъвѣстьнѣшмь, несъвѣстьнѣшмъ, несъвѣстьнѣшмънесъвѣстьнѣшмь, несъвѣстьнѣшмь, несъвѣстьнѣшмъ, несъвѣстьнѣшмънесъвѣстьнѣе, несъвѣстьнѣ, несъвѣстьнѣшее, несъвѣстьнѣшенесъвѣстьнѣшаꙗ, несъвѣстьнѣшаѣ, несъвѣстьнѣшаѧнесъвѣстьнѣшхъ, несъвѣстьнѣшхъ, несъвѣстьнѣшхь, несъвѣстьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
несъвѣстьнѣшмъ, несъвѣстьнѣшмъ, несъвѣстьнѣшмьнесъвѣстьнѣшаꙗ, несъвѣстьнѣшаѣ, несъвѣстьнѣшаѧнесъвѣстьнѣшм, несъвѣстьнѣшмнесъвѣстьнѣшхъ, несъвѣстьнѣшхъ, несъвѣстьнѣшхьнесъвѣстьнѣшнесъвѣстьнѣшѹю, несъвѣстьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
несъвѣстьнѣшма, несъвѣстьнѣшманесъвѣстьнѣшꙗ, несъвѣстьнѣшѣ, несъвѣстьнѣшаꙗнесъвѣстьнѣшѧѧ, несъвѣстьнѣшѧѩ, несъвѣстьнѣшѫѫ, несъвѣстьнѣшаѧ, несъвѣстьнѣшее, несъвѣстьнѣшеѥнесъвѣстьнѣшнесъвѣстьнѣшѫѫ, несъвѣстьнѣшѫѭ, несъвѣстьнѣшѧѧ, несъвѣстьнѣшѧѩ, несъвѣстьнѣшююнесъвѣстьнѣшѫѫ, несъвѣстьнѣшѫѭ, несъвѣстьнѣшѧѧ, несъвѣстьнѣшѧѩ, несъвѣстьнѣшюю, несъвѣстьнѣшеѭ, несъвѣстьнѣшеѫ, несъвѣстьнѣшеѧ, несъвѣстьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
несъвѣстьнѣшнесъвѣстьнѣшꙗ, несъвѣстьнѣшѣнесъвѣстьнѣшѧѧ, несъвѣстьнѣшѧѩ, несъвѣстьнѣшѫѫ, несъвѣстьнѣшаѧ, несъвѣстьнѣшее, несъвѣстьнѣшеѥнесъвѣстьнѣшхъ, несъвѣстьнѣшхъ, несъвѣстьнѣшхь, несъвѣстьнѣшхьнесъвѣстьнѣшмъ, несъвѣстьнѣшмъ, несъвѣстьнѣшмь, несъвѣстьнѣшмьнесъвѣстьнѣшѧѧ, несъвѣстьнѣшѧѩ, несъвѣстьнѣшѫѫ, несъвѣстьнѣшаѧ, несъвѣстьнѣшее, несъвѣстьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
несъвѣстьнѣшм, несъвѣстьнѣшмнесъвѣстьнѣшхъ, несъвѣстьнѣшхъ, несъвѣстьнѣшхь, несъвѣстьнѣшхьнесъвѣстьнѣшнесъвѣстьнѣшѹю, несъвѣстьнѣшююнесъвѣстьнѣшма, несъвѣстьнѣшма
несъвѣстьнъ -ꙑ прил същ несъвѣстьнаꙗ ср мн Делата, извършени непредумишлено, несъзнателно не могѫ бо тат. ꙇхъ же прсно ꙁьртъ. не могѫ ѹтат. ѣже отъкрꙑт ꙇматъ. съвѣстьнаа моѣ  несъвѣстьнаа СЕ 68b 15—16 Изч СЕ Нвб несвестен, несвястен, несвесен ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА