Исторически речник
нестронъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
нестронъ, нестроньнестронанестронѹнестронъ, нестроньнестронанестрономь, нестрономъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
нестронѣнестроне, нестронꙑнестроннестронъ, нестроньнестрономъ, нестрономьнестронꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
нестронꙑнестронѣхъ, нестронѣхьнестронанестронѹнестрономанестроно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
нестронанестронѹнестрононестронанестрономь, нестрономънестронѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
нестронанестронъ, нестроньнестрономъ, нестрономьнестронанестронꙑнестронѣхъ, нестронѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
нестронѣнестронѹнестрономанестронанестронꙑ, нестронѫнестронѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
нестронѫ, нестронѹнестроноѭ, нестроноѫ, нестроноѧ, нестроноюнестронѣнестронꙑнестронъ, нестроньнестронамъ, нестронамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
нестронꙑнестронамнестронахъ, нестронахьнестронѣнестронѹнестронама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
нестронꙑ, нестронꙑ, нестрононестронаго, нестронаего, нестронааго, нестронаго, нестроного, нестронога, нестронгонестронѹмѹ, нестронѹемѹ, нестронѹѹмѹ, нестронѹмѹ, нестроноомѹ, нестрономѹ, нестроноѹмѹ, нестронмѹнестронꙑ, нестронꙑ, нестрононестронаго, нестронаего, нестронааго, нестронаго, нестроного, нестронога, нестронгонестронꙑмь, нестронꙑмь, нестронꙑмъ, нестронꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
нестронѣмь, нестронѣемь, нестронѣѣмь, нестронѣамь, нестронѣмь, нестронѣмъ, нестронѣемъ, нестронѣѣмъ, нестронѣамъ, нестронѣмъ, нестрономь, нестрономънестронꙑ, нестронꙑ, нестрононестроннестронꙑхъ, нестронꙑхъ, нестронꙑхь, нестронꙑхь, нестронѣхъ, нестронѣхьнестронꙑмъ, нестронꙑмъ, нестронꙑмь, нестронꙑмь, нестронѣмъ, нестронѣмьнестронꙑѧ, нестронꙑꙗ, нестронꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
нестронꙑм, нестронꙑмнестронꙑхъ, нестронꙑхъ, нестронꙑхь, нестронꙑхьнестронаꙗ, нестронаа, нестронаѣнестронѹю, нестроноюнестронꙑма, нестронꙑманестроно, нестроное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
нестронаго, нестронаего, нестронааго, нестронаго, нестроного, нестронога, нестронгонестронѹмѹ, нестронѹемѹ, нестронѹѹмѹ, нестронѹмѹ, нестроноомѹ, нестрономѹ, нестроноѹмѹ, нестронмѹнестроно, нестроноенестронаго, нестронаего, нестронааго, нестронаго, нестроного, нестронога, нестронгонестронꙑмь, нестронꙑмь, нестронꙑмъ, нестронꙑмънестронѣмь, нестронѣемь, нестронѣѣмь, нестронѣамь, нестронѣмь, нестронѣмъ, нестронѣемъ, нестронѣѣмъ, нестронѣамъ, нестронѣмъ, нестрономь, нестрономъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
нестроно, нестроноенестронаꙗ, нестронаа, нестронаѣ, нестронаѧнестронꙑхъ, нестронꙑхъ, нестронꙑхь, нестронꙑхь, нестронѣхъ, нестронѣхьнестронꙑмъ, нестронꙑмъ, нестронꙑмь, нестронꙑмь, нестронѣмъ, нестронѣмьнестронаꙗ, нестронаа, нестронаѣ, нестронаѧнестронꙑм, нестронꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
нестронꙑхъ, нестронꙑхъ, нестронꙑхь, нестронꙑхьнестронѣнестронѹю, нестроноюнестронꙑма, нестронꙑманестронаꙗ, нестронаа, нестронаѣ, нестронаѧнестронꙑѧ, нестронꙑꙗ, нестронѫѭ, нестронꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
нестронѣ, нестрононестронѫѭ, нестронѹю, нестроноѭ, нестроноюнестронѫѭ, нестроноѫ, нестроноѧ, нестроноюнестронѣнестронꙑѧ, нестронꙑꙗ, нестронꙑенестронꙑхъ, нестронꙑхъ, нестронѣхъ, нестронꙑхь, нестронꙑхь, нестронѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
нестронꙑмъ, нестронꙑмъ, нестронѣмъ, нестронꙑмь, нестронꙑмь, нестронѣмьнестронꙑѧ, нестронꙑꙗ, нестронꙑенестронꙑм, нестронꙑмнестронꙑхъ, нестронꙑхъ, нестронꙑхь, нестронꙑхьнестронѣнестронѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
нестронꙑма, нестронꙑманестронѣ, нестронѣшнестронѣшанестронѣшѹ, нестронѣшюнестронѣнестронѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
нестронѣшемь, нестронѣшемънестронѣшнестронѣнестронѣше, нестронѣшнестронѣшь, нестронѣшънестронѣшемъ, нестронѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
нестронѣшѧнестронѣшнестронѣшхъ, нестронѣшхьнестронѣшанестронѣшѹ, нестронѣшюнестронѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
нестронѣе, нестронѣ, нестронѣшенестронѣшанестронѣшѹ, нестронѣшюнестронѣе, нестронѣ, нестронѣшенестронѣшанестронѣшемь, нестронѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
нестронѣшнестронѣе, нестронѣнестронѣша, нестронѣшнестронѣшь, нестронѣшънестронѣшемъ, нестронѣшемьнестронѣша, нестронѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
нестронѣшнестронѣшхъ, нестронѣшхьнестронѣшнестронѣшѹ, нестронѣшюнестронѣшеманестронѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
нестронѣшѧ, нестронѣшѫ, нестронѣшенестронѣшнестронѣшѫ, нестронѣшѧ, нестронѣшѹнестронѣшеѭ, нестронѣшеѫ, нестронѣшеѧ, нестронѣшеюнестронѣшнестронѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
нестронѣшѧ, нестронѣшѫ, нестронѣшенестронѣшь, нестронѣшънестронѣшамъ, нестронѣшамьнестронѣшѧ, нестронѣше, нестронѣшѫнестронѣшамнестронѣшахъ, нестронѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
нестронѣшнестронѣшѹ, нестронѣшюнестронѣшаманестронѣ, нестронѣшнестронѣшаго, нестронѣшаего, нестронѣшааго, нестронѣшагонестронѣшѹмѹ, нестронѣшѹемѹ, нестронѣшѹѹмѹ, нестронѣшѹмѹ, нестронѣшюмѹ, нестронѣшюемѹ, нестронѣшюѹмѹ, нестронѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
нестронѣнестронѣшаго, нестронѣшаего, нестронѣшааго, нестронѣшагонестронѣшмь, нестронѣшмь, нестронѣшмъ, нестронѣшмънестронѣшмь, нестронѣшмь, нестронѣшмъ, нестронѣшмънестронѣнестронѣше, нестронѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
нестронѣшхъ, нестронѣшхъ, нестронѣшхь, нестронѣшхьнестронѣшмъ, нестронѣшмъ, нестронѣшмьнестронѣшѧѧ, нестронѣшее, нестронѣшѫѫнестронѣшм, нестронѣшмнестронѣшхъ, нестронѣшхъ, нестронѣшхьнестронѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
нестронѣшѹю, нестронѣшююнестронѣшма, нестронѣшманестронѣе, нестронѣ, нестронѣшее, нестронѣшенестронѣшаго, нестронѣшаего, нестронѣшааго, нестронѣшагонестронѣшѹмѹ, нестронѣшѹемѹ, нестронѣшѹѹмѹ, нестронѣшѹмѹ, нестронѣшюмѹ, нестронѣшюемѹ, нестронѣшюѹмѹ, нестронѣшюмѹнестронѣе, нестронѣ, нестронѣшее, нестронѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
нестронѣшаго, нестронѣшаего, нестронѣшааго, нестронѣшагонестронѣшмь, нестронѣшмь, нестронѣшмъ, нестронѣшмънестронѣшмь, нестронѣшмь, нестронѣшмъ, нестронѣшмънестронѣе, нестронѣ, нестронѣшее, нестронѣшенестронѣшаꙗ, нестронѣшаѣ, нестронѣшаѧнестронѣшхъ, нестронѣшхъ, нестронѣшхь, нестронѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
нестронѣшмъ, нестронѣшмъ, нестронѣшмьнестронѣшаꙗ, нестронѣшаѣ, нестронѣшаѧнестронѣшм, нестронѣшмнестронѣшхъ, нестронѣшхъ, нестронѣшхьнестронѣшнестронѣшѹю, нестронѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
нестронѣшма, нестронѣшманестронѣшꙗ, нестронѣшѣ, нестронѣшаꙗнестронѣшѧѧ, нестронѣшѧѩ, нестронѣшѫѫ, нестронѣшаѧ, нестронѣшее, нестронѣшеѥнестронѣшнестронѣшѫѫ, нестронѣшѫѭ, нестронѣшѧѧ, нестронѣшѧѩ, нестронѣшююнестронѣшѫѫ, нестронѣшѫѭ, нестронѣшѧѧ, нестронѣшѧѩ, нестронѣшюю, нестронѣшеѭ, нестронѣшеѫ, нестронѣшеѧ, нестронѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
нестронѣшнестронѣшꙗ, нестронѣшѣнестронѣшѧѧ, нестронѣшѧѩ, нестронѣшѫѫ, нестронѣшаѧ, нестронѣшее, нестронѣшеѥнестронѣшхъ, нестронѣшхъ, нестронѣшхь, нестронѣшхьнестронѣшмъ, нестронѣшмъ, нестронѣшмь, нестронѣшмьнестронѣшѧѧ, нестронѣшѧѩ, нестронѣшѫѫ, нестронѣшаѧ, нестронѣшее, нестронѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
нестронѣшм, нестронѣшмнестронѣшхъ, нестронѣшхъ, нестронѣшхь, нестронѣшхьнестронѣшнестронѣшѹю, нестронѣшююнестронѣшма, нестронѣшма
нестронъ -ꙑ прил Нестроен, безреден, объркан братѧ рекъше лѣгальнць протвьна же толка еже раꙁлѫат с самѣмъ отъ себе  бъхъма нестроно. аште л  ц() (в)арен бѫдѫтъ смь нравомь ЗЛ IIб 20 Изч ЗЛ Гр ἀσύμφορος Нвб нестроен ОА ВА ЕтМл БТР АР