Исторически речник
несланъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
несланъ, несланьнеслананесланѹнесланъ, несланьнеслананесланомь, несланомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
несланѣнеслане, несланꙑнесланнесланъ, несланьнесланомъ, несланомьнесланꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
несланꙑнесланѣхъ, несланѣхьнеслананесланѹнесланоманеслано
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
неслананесланѹнесланонеслананесланомь, несланомънесланѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
неслананесланъ, несланьнесланомъ, несланомьнеслананесланꙑнесланѣхъ, несланѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
несланѣнесланѹнесланоманеслананесланꙑ, несланѫнесланѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
несланѫ, несланѹнесланоѭ, несланоѫ, несланоѧ, несланоюнесланѣнесланꙑнесланъ, несланьнесланамъ, несланамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
несланꙑнесланамнесланахъ, несланахьнесланѣнесланѹнесланама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
несланꙑ, несланꙑ, несланонесланаго, несланаего, несланааго, несланаго, несланого, несланога, неслангонесланѹмѹ, несланѹемѹ, несланѹѹмѹ, несланѹмѹ, несланоомѹ, несланомѹ, несланоѹмѹ, несланмѹнесланꙑ, несланꙑ, несланонесланаго, несланаего, несланааго, несланаго, несланого, несланога, неслангонесланꙑмь, несланꙑмь, несланꙑмъ, несланꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
несланѣмь, несланѣемь, несланѣѣмь, несланѣамь, несланѣмь, несланѣмъ, несланѣемъ, несланѣѣмъ, несланѣамъ, несланѣмъ, несланомь, несланомънесланꙑ, несланꙑ, несланонесланнесланꙑхъ, несланꙑхъ, несланꙑхь, несланꙑхь, несланѣхъ, несланѣхьнесланꙑмъ, несланꙑмъ, несланꙑмь, несланꙑмь, несланѣмъ, несланѣмьнесланꙑѧ, несланꙑꙗ, несланꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
несланꙑм, несланꙑмнесланꙑхъ, несланꙑхъ, несланꙑхь, несланꙑхьнесланаꙗ, несланаа, несланаѣнесланѹю, несланоюнесланꙑма, несланꙑманеслано, несланое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
несланаго, несланаего, несланааго, несланаго, несланого, несланога, неслангонесланѹмѹ, несланѹемѹ, несланѹѹмѹ, несланѹмѹ, несланоомѹ, несланомѹ, несланоѹмѹ, несланмѹнеслано, несланоенесланаго, несланаего, несланааго, несланаго, несланого, несланога, неслангонесланꙑмь, несланꙑмь, несланꙑмъ, несланꙑмънесланѣмь, несланѣемь, несланѣѣмь, несланѣамь, несланѣмь, несланѣмъ, несланѣемъ, несланѣѣмъ, несланѣамъ, несланѣмъ, несланомь, несланомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
неслано, несланоенесланаꙗ, несланаа, несланаѣ, несланаѧнесланꙑхъ, несланꙑхъ, несланꙑхь, несланꙑхь, несланѣхъ, несланѣхьнесланꙑмъ, несланꙑмъ, несланꙑмь, несланꙑмь, несланѣмъ, несланѣмьнесланаꙗ, несланаа, несланаѣ, несланаѧнесланꙑм, несланꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
несланꙑхъ, несланꙑхъ, несланꙑхь, несланꙑхьнесланѣнесланѹю, несланоюнесланꙑма, несланꙑманесланаꙗ, несланаа, несланаѣ, несланаѧнесланꙑѧ, несланꙑꙗ, несланѫѭ, несланꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
несланѣ, несланонесланѫѭ, несланѹю, несланоѭ, несланоюнесланѫѭ, несланоѫ, несланоѧ, несланоюнесланѣнесланꙑѧ, несланꙑꙗ, несланꙑенесланꙑхъ, несланꙑхъ, несланѣхъ, несланꙑхь, несланꙑхь, несланѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
несланꙑмъ, несланꙑмъ, несланѣмъ, несланꙑмь, несланꙑмь, несланѣмьнесланꙑѧ, несланꙑꙗ, несланꙑенесланꙑм, несланꙑмнесланꙑхъ, несланꙑхъ, несланꙑхь, несланꙑхьнесланѣнесланѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
несланꙑма, несланꙑманесланѣ, несланѣшнесланѣшанесланѣшѹ, несланѣшюнесланѣнесланѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
несланѣшемь, несланѣшемънесланѣшнесланѣнесланѣше, несланѣшнесланѣшь, несланѣшънесланѣшемъ, несланѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
несланѣшѧнесланѣшнесланѣшхъ, несланѣшхьнесланѣшанесланѣшѹ, несланѣшюнесланѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
несланѣе, несланѣ, несланѣшенесланѣшанесланѣшѹ, несланѣшюнесланѣе, несланѣ, несланѣшенесланѣшанесланѣшемь, несланѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
несланѣшнесланѣе, несланѣнесланѣша, несланѣшнесланѣшь, несланѣшънесланѣшемъ, несланѣшемьнесланѣша, несланѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
несланѣшнесланѣшхъ, несланѣшхьнесланѣшнесланѣшѹ, несланѣшюнесланѣшеманесланѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
несланѣшѧ, несланѣшѫ, несланѣшенесланѣшнесланѣшѫ, несланѣшѧ, несланѣшѹнесланѣшеѭ, несланѣшеѫ, несланѣшеѧ, несланѣшеюнесланѣшнесланѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
несланѣшѧ, несланѣшѫ, несланѣшенесланѣшь, несланѣшънесланѣшамъ, несланѣшамьнесланѣшѧ, несланѣше, несланѣшѫнесланѣшамнесланѣшахъ, несланѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
несланѣшнесланѣшѹ, несланѣшюнесланѣшаманесланѣ, несланѣшнесланѣшаго, несланѣшаего, несланѣшааго, несланѣшагонесланѣшѹмѹ, несланѣшѹемѹ, несланѣшѹѹмѹ, несланѣшѹмѹ, несланѣшюмѹ, несланѣшюемѹ, несланѣшюѹмѹ, несланѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
несланѣнесланѣшаго, несланѣшаего, несланѣшааго, несланѣшагонесланѣшмь, несланѣшмь, несланѣшмъ, несланѣшмънесланѣшмь, несланѣшмь, несланѣшмъ, несланѣшмънесланѣнесланѣше, несланѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
несланѣшхъ, несланѣшхъ, несланѣшхь, несланѣшхьнесланѣшмъ, несланѣшмъ, несланѣшмьнесланѣшѧѧ, несланѣшее, несланѣшѫѫнесланѣшм, несланѣшмнесланѣшхъ, несланѣшхъ, несланѣшхьнесланѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
несланѣшѹю, несланѣшююнесланѣшма, несланѣшманесланѣе, несланѣ, несланѣшее, несланѣшенесланѣшаго, несланѣшаего, несланѣшааго, несланѣшагонесланѣшѹмѹ, несланѣшѹемѹ, несланѣшѹѹмѹ, несланѣшѹмѹ, несланѣшюмѹ, несланѣшюемѹ, несланѣшюѹмѹ, несланѣшюмѹнесланѣе, несланѣ, несланѣшее, несланѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
несланѣшаго, несланѣшаего, несланѣшааго, несланѣшагонесланѣшмь, несланѣшмь, несланѣшмъ, несланѣшмънесланѣшмь, несланѣшмь, несланѣшмъ, несланѣшмънесланѣе, несланѣ, несланѣшее, несланѣшенесланѣшаꙗ, несланѣшаѣ, несланѣшаѧнесланѣшхъ, несланѣшхъ, несланѣшхь, несланѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
несланѣшмъ, несланѣшмъ, несланѣшмьнесланѣшаꙗ, несланѣшаѣ, несланѣшаѧнесланѣшм, несланѣшмнесланѣшхъ, несланѣшхъ, несланѣшхьнесланѣшнесланѣшѹю, несланѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
несланѣшма, несланѣшманесланѣшꙗ, несланѣшѣ, несланѣшаꙗнесланѣшѧѧ, несланѣшѧѩ, несланѣшѫѫ, несланѣшаѧ, несланѣшее, несланѣшеѥнесланѣшнесланѣшѫѫ, несланѣшѫѭ, несланѣшѧѧ, несланѣшѧѩ, несланѣшююнесланѣшѫѫ, несланѣшѫѭ, несланѣшѧѧ, несланѣшѧѩ, несланѣшюю, несланѣшеѭ, несланѣшеѫ, несланѣшеѧ, несланѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
несланѣшнесланѣшꙗ, несланѣшѣнесланѣшѧѧ, несланѣшѧѩ, несланѣшѫѫ, несланѣшаѧ, несланѣшее, несланѣшеѥнесланѣшхъ, несланѣшхъ, несланѣшхь, несланѣшхьнесланѣшмъ, несланѣшмъ, несланѣшмь, несланѣшмьнесланѣшѧѧ, несланѣшѧѩ, несланѣшѫѫ, несланѣшаѧ, несланѣшее, несланѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
несланѣшм, несланѣшмнесланѣшхъ, несланѣшхъ, несланѣшхь, несланѣшхьнесланѣшнесланѣшѹю, несланѣшююнесланѣшма, несланѣшма
несланъ -ꙑ прил Безсолен добро естъ соль. аште л же соль не слана бѫдетъ мь осолте. ꙇмѣте соль вь себѣ. ꙇ мръ мѣте ме(д)ждю собоѭ М Мк 9.50 З Изч М З Гр ἄναλος Нвб неслан диал ДА