Исторически речник
неслава  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
неславанеславꙑ, неславѫнеславѣнеславѫ, неславѹнеславоѭ, неславоѫ, неславоѧ, неславоюнеславѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
неславонеславꙑнеславъ, неславьнеславамъ, неславамьнеславамнеславахъ, неславахь
NfOuNfGuNfDu
неславѣнеславѹнеславама
неслава -ꙑ ж Позор, лоша слава, безславие дівъ бо тварі прінесъ прѣспѣѭштъ. мѣрѫ тварі. неславѫ ътомꙑмъ ꙇꙁльѣ. тако бъⷭі тварь льсті мат невѣдѫшт К 10а 11—12 Изч К Калка от гр ἀδοξία Нвб Срв слава ж безславие ср ОА