Исторически речник
нераскаꙗньнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
нераскаꙗньнъ, нераскаꙗньньнераскаꙗньнанераскаꙗньнѹнераскаꙗньнъ, нераскаꙗньньнераскаꙗньнанераскаꙗньномь, нераскаꙗньномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
нераскаꙗньнѣнераскаꙗньне, нераскаꙗньнꙑнераскаꙗньннераскаꙗньнъ, нераскаꙗньньнераскаꙗньномъ, нераскаꙗньномьнераскаꙗньнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
нераскаꙗньнꙑнераскаꙗньнѣхъ, нераскаꙗньнѣхьнераскаꙗньнанераскаꙗньнѹнераскаꙗньноманераскаꙗньно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
нераскаꙗньнанераскаꙗньнѹнераскаꙗньнонераскаꙗньнанераскаꙗньномь, нераскаꙗньномънераскаꙗньнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
нераскаꙗньнанераскаꙗньнъ, нераскаꙗньньнераскаꙗньномъ, нераскаꙗньномьнераскаꙗньнанераскаꙗньнꙑнераскаꙗньнѣхъ, нераскаꙗньнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
нераскаꙗньнѣнераскаꙗньнѹнераскаꙗньноманераскаꙗньнанераскаꙗньнꙑ, нераскаꙗньнѫнераскаꙗньнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
нераскаꙗньнѫ, нераскаꙗньнѹнераскаꙗньноѭ, нераскаꙗньноѫ, нераскаꙗньноѧ, нераскаꙗньноюнераскаꙗньнѣнераскаꙗньнꙑнераскаꙗньнъ, нераскаꙗньньнераскаꙗньнамъ, нераскаꙗньнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
нераскаꙗньнꙑнераскаꙗньнамнераскаꙗньнахъ, нераскаꙗньнахьнераскаꙗньнѣнераскаꙗньнѹнераскаꙗньнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
нераскаꙗньнꙑ, нераскаꙗньнꙑ, нераскаꙗньнонераскаꙗньнаго, нераскаꙗньнаего, нераскаꙗньнааго, нераскаꙗньнаго, нераскаꙗньного, нераскаꙗньнога, нераскаꙗньнгонераскаꙗньнѹмѹ, нераскаꙗньнѹемѹ, нераскаꙗньнѹѹмѹ, нераскаꙗньнѹмѹ, нераскаꙗньноомѹ, нераскаꙗньномѹ, нераскаꙗньноѹмѹ, нераскаꙗньнмѹнераскаꙗньнꙑ, нераскаꙗньнꙑ, нераскаꙗньнонераскаꙗньнаго, нераскаꙗньнаего, нераскаꙗньнааго, нераскаꙗньнаго, нераскаꙗньного, нераскаꙗньнога, нераскаꙗньнгонераскаꙗньнꙑмь, нераскаꙗньнꙑмь, нераскаꙗньнꙑмъ, нераскаꙗньнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
нераскаꙗньнѣмь, нераскаꙗньнѣемь, нераскаꙗньнѣѣмь, нераскаꙗньнѣамь, нераскаꙗньнѣмь, нераскаꙗньнѣмъ, нераскаꙗньнѣемъ, нераскаꙗньнѣѣмъ, нераскаꙗньнѣамъ, нераскаꙗньнѣмъ, нераскаꙗньномь, нераскаꙗньномънераскаꙗньнꙑ, нераскаꙗньнꙑ, нераскаꙗньнонераскаꙗньннераскаꙗньнꙑхъ, нераскаꙗньнꙑхъ, нераскаꙗньнꙑхь, нераскаꙗньнꙑхь, нераскаꙗньнѣхъ, нераскаꙗньнѣхьнераскаꙗньнꙑмъ, нераскаꙗньнꙑмъ, нераскаꙗньнꙑмь, нераскаꙗньнꙑмь, нераскаꙗньнѣмъ, нераскаꙗньнѣмьнераскаꙗньнꙑѧ, нераскаꙗньнꙑꙗ, нераскаꙗньнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
нераскаꙗньнꙑм, нераскаꙗньнꙑмнераскаꙗньнꙑхъ, нераскаꙗньнꙑхъ, нераскаꙗньнꙑхь, нераскаꙗньнꙑхьнераскаꙗньнаꙗ, нераскаꙗньнаа, нераскаꙗньнаѣнераскаꙗньнѹю, нераскаꙗньноюнераскаꙗньнꙑма, нераскаꙗньнꙑманераскаꙗньно, нераскаꙗньное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
нераскаꙗньнаго, нераскаꙗньнаего, нераскаꙗньнааго, нераскаꙗньнаго, нераскаꙗньного, нераскаꙗньнога, нераскаꙗньнгонераскаꙗньнѹмѹ, нераскаꙗньнѹемѹ, нераскаꙗньнѹѹмѹ, нераскаꙗньнѹмѹ, нераскаꙗньноомѹ, нераскаꙗньномѹ, нераскаꙗньноѹмѹ, нераскаꙗньнмѹнераскаꙗньно, нераскаꙗньноенераскаꙗньнаго, нераскаꙗньннаего, нераскаꙗньнааго, нераскаꙗньнаго, нераскаꙗньного, нераскаꙗньнога, нераскаꙗньнгонераскаꙗньнꙑмь, нераскаꙗньнꙑмь, нераскаꙗньнꙑмъ, нераскаꙗньнꙑмънераскаꙗньнѣмь, нераскаꙗньнѣемь, нераскаꙗньнѣѣмь, нераскаꙗньнѣамь, нераскаꙗньнѣмь, нераскаꙗньнѣмъ, нераскаꙗньнѣемъ, нераскаꙗньнѣѣмъ, нераскаꙗньнѣамъ, нераскаꙗньнѣмъ, нераскаꙗньномь, нераскаꙗньномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
нераскаꙗньно, нераскаꙗньноенераскаꙗньнаꙗ, нераскаꙗньнаа, нераскаꙗньнаѣ, нераскаꙗньнаѧнераскаꙗньнꙑхъ, нераскаꙗньнꙑхъ, нераскаꙗньнꙑхь, нераскаꙗньнꙑхь, нераскаꙗньнѣхъ, нераскаꙗньнѣхьнераскаꙗньнꙑмъ, нераскаꙗньнꙑмъ, нераскаꙗньнꙑмь, нераскаꙗньнꙑмь, нераскаꙗньнѣмъ, нераскаꙗньнѣмьнераскаꙗньнаꙗ, нераскаꙗньнаа, нераскаꙗньнаѣ, нераскаꙗньнаѧнераскаꙗньнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
нераскаꙗньнꙑхъ, нераскаꙗньнꙑхъ, нераскаꙗньнꙑхь, нераскаꙗньнꙑхьнераскаꙗньнѣнераскаꙗньнѹю, нераскаꙗньноюнераскаꙗньнꙑма, нераскаꙗньнꙑманераскаꙗньнаꙗ, нераскаꙗньнаа, нераскаꙗньнаѣ, нераскаꙗньнаѧнераскаꙗньнꙑѧ, нераскаꙗньнꙑꙗ, нераскаꙗньнѫѭ, нераскаꙗньнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
нераскаꙗньнѣ, нераскаꙗньнонераскаꙗньнѫѭ, нераскаꙗньнѹю, нераскаꙗньноѭ, нераскаꙗньноюнераскаꙗньнѫѭ, нераскаꙗньноѫ, нераскаꙗньноѧ, нераскаꙗньноюнераскаꙗньнѣнераскаꙗньнꙑѧ, нераскаꙗньнꙑꙗ, нераскаꙗньнꙑенераскаꙗньнꙑхъ, нераскаꙗньнꙑхъ, нераскаꙗньнѣхъ, нераскаꙗньнꙑхь, нераскаꙗньнꙑхь, нераскаꙗньнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
нераскаꙗньнꙑмъ, нераскаꙗньнꙑмъ, нераскаꙗньнѣмъ, нераскаꙗньнꙑмь, нераскаꙗньнꙑмь, нераскаꙗньнѣмьнераскаꙗньнꙑѧ, нераскаꙗньнꙑꙗ, нераскаꙗньнꙑенераскаꙗньнꙑм, нераскаꙗньнꙑмнераскаꙗньнꙑхъ, нераскаꙗньнꙑхъ, нераскаꙗньнꙑхь, нераскаꙗньнꙑхьнераскаꙗньнѣнераскаꙗньнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
нераскаꙗньнꙑма, нераскаꙗньнꙑманераскаꙗньнѣ, нераскаꙗньнѣшнераскаꙗньнѣшанераскаꙗньнѣшѹ, нераскаꙗньнѣшюнераскаꙗньнѣнераскаꙗньнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
нераскаꙗньнѣшемь, нераскаꙗньнѣшемънераскаꙗньнѣшнераскаꙗньнѣнераскаꙗньнѣше, нераскаꙗньнѣшнераскаꙗньнѣшь, нераскаꙗньнѣшънераскаꙗньнѣшемъ, нераскаꙗньнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
нераскаꙗньнѣшѧнераскаꙗньнѣшнераскаꙗньнѣшхъ, нераскаꙗньнѣшхьнераскаꙗньнѣшанераскаꙗньнѣшѹ, нераскаꙗньнѣшюнераскаꙗньнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
нераскаꙗньнѣе, нераскаꙗньнѣ, нераскаꙗньнѣшенераскаꙗньнѣшанераскаꙗньнѣшѹ, нераскаꙗньнѣшюнераскаꙗньнѣе, нераскаꙗньнѣ, нераскаꙗньнѣшенераскаꙗньнѣшанераскаꙗньнѣшемь, нераскаꙗньнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
нераскаꙗньнѣшнераскаꙗньнѣе, нераскаꙗньнѣнераскаꙗньнѣша, нераскаꙗньнѣшнераскаꙗньнѣшь, нераскаꙗньнѣшънераскаꙗньнѣшемъ, нераскаꙗньнѣшемьнераскаꙗньнѣша, нераскаꙗньнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
нераскаꙗньнѣшнераскаꙗньнѣшхъ, нераскаꙗньнѣшхьнераскаꙗньнѣшнераскаꙗньнѣшѹ, нераскаꙗньнѣшюнераскаꙗньнѣшеманераскаꙗньнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
нераскаꙗньнѣшѧ, нераскаꙗньнѣшѫ, нераскаꙗньнѣшенераскаꙗньнѣшнераскаꙗньнѣшѫ, нераскаꙗньнѣшѧ, нераскаꙗньнѣшѹнераскаꙗньнѣшеѭ, нераскаꙗньнѣшеѫ, нераскаꙗньнѣшеѧ, нераскаꙗньнѣшеюнераскаꙗньнѣшнераскаꙗньнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
нераскаꙗньнѣшѧ, нераскаꙗньнѣшѫ, нераскаꙗньнѣшенераскаꙗньнѣшь, нераскаꙗньнѣшънераскаꙗньнѣшамъ, нераскаꙗньнѣшамьнераскаꙗньнѣшѧ, нераскаꙗньнѣше, нераскаꙗньнѣшѫнераскаꙗньнѣшамнераскаꙗньнѣшахъ, нераскаꙗньнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
нераскаꙗньнѣшнераскаꙗньнѣшѹ, нераскаꙗньнѣшюнераскаꙗньнѣшаманераскаꙗньнѣ, нераскаꙗньнѣшнераскаꙗньнѣшаго, нераскаꙗньнѣшаего, нераскаꙗньнѣшааго, нераскаꙗньнѣшагонераскаꙗньнѣшѹмѹ, нераскаꙗньнѣшѹемѹ, нераскаꙗньнѣшѹѹмѹ, нераскаꙗньнѣшѹмѹ, нераскаꙗньнѣшюмѹ, нераскаꙗньнѣшюемѹ, нераскаꙗньнѣшюѹмѹ, нераскаꙗньнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
нераскаꙗньнѣнераскаꙗньнѣшаго, нераскаꙗньнѣшаего, нераскаꙗньнѣшааго, нераскаꙗньнѣшагонераскаꙗньнѣшмь, нераскаꙗньнѣшмь, нераскаꙗньнѣшмъ, нераскаꙗньнѣшмънераскаꙗньнѣшмь, нераскаꙗньнѣшмь, нераскаꙗньнѣшмъ, нераскаꙗньнѣшмънераскаꙗньнѣнераскаꙗньнѣше, нераскаꙗньнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
нераскаꙗньнѣшхъ, нераскаꙗньнѣшхъ, нераскаꙗньнѣшхь, нераскаꙗньнѣшхьнераскаꙗньнѣшмъ, нераскаꙗньнѣшмъ, нераскаꙗньнѣшмьнераскаꙗньнѣшѧѧ, нераскаꙗньнѣшее, нераскаꙗньнѣшѫѫнераскаꙗньнѣшм, нераскаꙗньнѣшмнераскаꙗньнѣшхъ, нераскаꙗньнѣшхъ, нераскаꙗньнѣшхьнераскаꙗньнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
нераскаꙗньнѣшѹю, нераскаꙗньнѣшююнераскаꙗньнѣшма, нераскаꙗньнѣшманераскаꙗньнѣе, нераскаꙗньнѣ, нераскаꙗньнѣшее, нераскаꙗньнѣшенераскаꙗньнѣшаго, нераскаꙗньнѣшаего, нераскаꙗньнѣшааго, нераскаꙗньнѣшагонераскаꙗньнѣшѹмѹ, нераскаꙗньнѣшѹемѹ, нераскаꙗньнѣшѹѹмѹ, нераскаꙗньнѣшѹмѹ, нераскаꙗньнѣшюмѹ, нераскаꙗньнѣшюемѹ, нераскаꙗньнѣшюѹмѹ, нераскаꙗньнѣшюмѹнераскаꙗньнѣе, нераскаꙗньнѣ, нераскаꙗньнѣшее, нераскаꙗньнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
нераскаꙗньнѣшаго, нераскаꙗньнѣшаего, нераскаꙗньнѣшааго, нераскаꙗньнѣшагонераскаꙗньнѣшмь, нераскаꙗньнѣшмь, нераскаꙗньнѣшмъ, нераскаꙗньнѣшмънераскаꙗньнѣшмь, нераскаꙗньнѣшмь, нераскаꙗньнѣшмъ, нераскаꙗньнѣшмънераскаꙗньнѣе, нераскаꙗньнѣ, нераскаꙗньнѣшее, нераскаꙗньнѣшенераскаꙗньнѣшаꙗ, нераскаꙗньнѣшаѣ, нераскаꙗньнѣшаѧнераскаꙗньнѣшхъ, нераскаꙗньнѣшхъ, нераскаꙗньнѣшхь, нераскаꙗньнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
нераскаꙗньнѣшмъ, нераскаꙗньнѣшмъ, нераскаꙗньнѣшмьнераскаꙗньнѣшаꙗ, нераскаꙗньнѣшаѣ, нераскаꙗньнѣшаѧнераскаꙗньнѣшм, нераскаꙗньнѣшмнераскаꙗньнѣшхъ, нераскаꙗньнѣшхъ, нераскаꙗньнѣшхьнераскаꙗньнѣшнераскаꙗньнѣшѹю, нераскаꙗньнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
нераскаꙗньнѣшма, нераскаꙗньнѣшманераскаꙗньнѣшꙗ, нераскаꙗньнѣшѣ, нераскаꙗньнѣшаꙗнераскаꙗньнѣшѧѧ, нераскаꙗньнѣшѧѩ, нераскаꙗньнѣшѫѫ, нераскаꙗньнѣшаѧ, нераскаꙗньнѣшее, нераскаꙗньнѣшеѥнераскаꙗньнѣшнераскаꙗньнѣшѫѫ, нераскаꙗньнѣшѫѭ, нераскаꙗньнѣшѧѧ, нераскаꙗньнѣшѧѩ, нераскаꙗньнѣшююнераскаꙗньнѣшѫѫ, нераскаꙗньнѣшѫѭ, нераскаꙗньнѣшѧѧ, нераскаꙗньнѣшѧѩ, нераскаꙗньнѣшюю, нераскаꙗньнѣшеѭ, нераскаꙗньнѣшеѫ, нераскаꙗньнѣшеѧ, нераскаꙗньнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
нераскаꙗньнѣшнераскаꙗньнѣшꙗ, нераскаꙗньнѣшѣнераскаꙗньнѣшѧѧ, нераскаꙗньнѣшѧѩ, нераскаꙗньнѣшѫѫ, нераскаꙗньнѣшаѧ, нераскаꙗньнѣшее, нераскаꙗньнѣшеѥнераскаꙗньнѣшхъ, нераскаꙗньнѣшхъ, нераскаꙗньнѣшхь, нераскаꙗньнѣшхьнераскаꙗньнѣшмъ, нераскаꙗньнѣшмъ, нераскаꙗньнѣшмь, нераскаꙗньнѣшмьнераскаꙗньнѣшѧѧ, нераскаꙗньнѣшѧѩ, нераскаꙗньнѣшѫѫ, нераскаꙗньнѣшаѧ, нераскаꙗньнѣшее, нераскаꙗньнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
нераскаꙗньнѣшм, нераскаꙗньнѣшмнераскаꙗньнѣшхъ, нераскаꙗньнѣшхъ, нераскаꙗньнѣшхь, нераскаꙗньнѣшхьнераскаꙗньнѣшнераскаꙗньнѣшѹю, нераскаꙗньнѣшююнераскаꙗньнѣшма, нераскаꙗньнѣшма
нераскаꙗньнъ -ꙑ прил Който не се разкайва, не съжалява гі бже нашъ. вѣрънꙑ въ обѣтовань твоемь. ꙇ нераскааненъ въ всѣхъ дарохъ твохъ. ꙇ неꙁгланъ въ клюбь твоемь СЕ 98b 19 Изч СЕ Калка от гр ἀμεταμέλητος нераскааненъ Нвб Срв неразкаян ОА ВА