Исторически речник
нераꙁлѫьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
нераꙁлѫьнъ, нераꙁлѫьньнераꙁлѫьнанераꙁлѫьнѹнераꙁлѫьнъ, нераꙁлѫьньнераꙁлѫьнанераꙁлѫьномь, нераꙁлѫьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
нераꙁлѫьнѣнераꙁлѫьне, нераꙁлѫьнꙑнераꙁлѫьннераꙁлѫьнъ, нераꙁлѫьньнераꙁлѫьномъ, нераꙁлѫьномьнераꙁлѫьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
нераꙁлѫьнꙑнераꙁлѫьнѣхъ, нераꙁлѫьнѣхьнераꙁлѫьнанераꙁлѫьнѹнераꙁлѫьноманераꙁлѫьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
нераꙁлѫьнанераꙁлѫьнѹнераꙁлѫьнонераꙁлѫьнанераꙁлѫьномь, нераꙁлѫьномънераꙁлѫьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
нераꙁлѫьнанераꙁлѫьнъ, нераꙁлѫьньнераꙁлѫьномъ, нераꙁлѫьномьнераꙁлѫьнанераꙁлѫьнꙑнераꙁлѫьнѣхъ, нераꙁлѫьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
нераꙁлѫьнѣнераꙁлѫьнѹнераꙁлѫьноманераꙁлѫьнанераꙁлѫьнꙑ, нераꙁлѫьнѫнераꙁлѫьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
нераꙁлѫьнѫ, нераꙁлѫьнѹнераꙁлѫьноѭ, нераꙁлѫьноѫ, нераꙁлѫьноѧ, нераꙁлѫьноюнераꙁлѫьнѣнераꙁлѫьнꙑнераꙁлѫьнъ, нераꙁлѫьньнераꙁлѫьнамъ, нераꙁлѫьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
нераꙁлѫьнꙑнераꙁлѫьнамнераꙁлѫьнахъ, нераꙁлѫьнахьнераꙁлѫьнѣнераꙁлѫьнѹнераꙁлѫьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
нераꙁлѫьнꙑ, нераꙁлѫьнꙑ, нераꙁлѫьнонераꙁлѫьнаго, нераꙁлѫьнаего, нераꙁлѫьнааго, нераꙁлѫьнаго, нераꙁлѫьного, нераꙁлѫьнога, нераꙁлѫьнгонераꙁлѫьнѹмѹ, нераꙁлѫьнѹемѹ, нераꙁлѫьнѹѹмѹ, нераꙁлѫьнѹмѹ, нераꙁлѫьноомѹ, нераꙁлѫьномѹ, нераꙁлѫьноѹмѹ, нераꙁлѫьнмѹнераꙁлѫьнꙑ, нераꙁлѫьнꙑ, нераꙁлѫьнонераꙁлѫьнаго, нераꙁлѫьнаего, нераꙁлѫьнааго, нераꙁлѫьнаго, нераꙁлѫьного, нераꙁлѫьнога, нераꙁлѫьнгонераꙁлѫьнꙑмь, нераꙁлѫьнꙑмь, нераꙁлѫьнꙑмъ, нераꙁлѫьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
нераꙁлѫьнѣмь, нераꙁлѫьнѣемь, нераꙁлѫьнѣѣмь, нераꙁлѫьнѣамь, нераꙁлѫьнѣмь, нераꙁлѫьнѣмъ, нераꙁлѫьнѣемъ, нераꙁлѫьнѣѣмъ, нераꙁлѫьнѣамъ, нераꙁлѫьнѣмъ, нераꙁлѫьномь, нераꙁлѫьномънераꙁлѫьнꙑ, нераꙁлѫьнꙑ, нераꙁлѫьнонераꙁлѫьннераꙁлѫьнꙑхъ, нераꙁлѫьнꙑхъ, нераꙁлѫьнꙑхь, нераꙁлѫьнꙑхь, нераꙁлѫьнѣхъ, нераꙁлѫьнѣхьнераꙁлѫьнꙑмъ, нераꙁлѫьнꙑмъ, нераꙁлѫьнꙑмь, нераꙁлѫьнꙑмь, нераꙁлѫьнѣмъ, нераꙁлѫьнѣмьнераꙁлѫьнꙑѧ, нераꙁлѫьнꙑꙗ, нераꙁлѫьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
нераꙁлѫьнꙑм, нераꙁлѫьнꙑмнераꙁлѫьнꙑхъ, нераꙁлѫьнꙑхъ, нераꙁлѫьнꙑхь, нераꙁлѫьнꙑхьнераꙁлѫьнаꙗ, нераꙁлѫьнаа, нераꙁлѫьнаѣнераꙁлѫьнѹю, нераꙁлѫьноюнераꙁлѫьнꙑма, нераꙁлѫьнꙑманераꙁлѫьно, нераꙁлѫьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
нераꙁлѫьнаго, нераꙁлѫьнаего, нераꙁлѫьнааго, нераꙁлѫьнаго, нераꙁлѫьного, нераꙁлѫьнога, нераꙁлѫьнгонераꙁлѫьнѹмѹ, нераꙁлѫьнѹемѹ, нераꙁлѫьнѹѹмѹ, нераꙁлѫьнѹмѹ, нераꙁлѫьноомѹ, нераꙁлѫьномѹ, нераꙁлѫьноѹмѹ, нераꙁлѫьнмѹнераꙁлѫьно, нераꙁлѫьноенераꙁлѫьнаго, нераꙁлѫьннаего, нераꙁлѫьнааго, нераꙁлѫьнаго, нераꙁлѫьного, нераꙁлѫьнога, нераꙁлѫьнгонераꙁлѫьнꙑмь, нераꙁлѫьнꙑмь, нераꙁлѫьнꙑмъ, нераꙁлѫьнꙑмънераꙁлѫьнѣмь, нераꙁлѫьнѣемь, нераꙁлѫьнѣѣмь, нераꙁлѫьнѣамь, нераꙁлѫьнѣмь, нераꙁлѫьнѣмъ, нераꙁлѫьнѣемъ, нераꙁлѫьнѣѣмъ, нераꙁлѫьнѣамъ, нераꙁлѫьнѣмъ, нераꙁлѫьномь, нераꙁлѫьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
нераꙁлѫьно, нераꙁлѫьноенераꙁлѫьнаꙗ, нераꙁлѫьнаа, нераꙁлѫьнаѣ, нераꙁлѫьнаѧнераꙁлѫьнꙑхъ, нераꙁлѫьнꙑхъ, нераꙁлѫьнꙑхь, нераꙁлѫьнꙑхь, нераꙁлѫьнѣхъ, нераꙁлѫьнѣхьнераꙁлѫьнꙑмъ, нераꙁлѫьнꙑмъ, нераꙁлѫьнꙑмь, нераꙁлѫьнꙑмь, нераꙁлѫьнѣмъ, нераꙁлѫьнѣмьнераꙁлѫьнаꙗ, нераꙁлѫьнаа, нераꙁлѫьнаѣ, нераꙁлѫьнаѧнераꙁлѫьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
нераꙁлѫьнꙑхъ, нераꙁлѫьнꙑхъ, нераꙁлѫьнꙑхь, нераꙁлѫьнꙑхьнераꙁлѫьнѣнераꙁлѫьнѹю, нераꙁлѫьноюнераꙁлѫьнꙑма, нераꙁлѫьнꙑманераꙁлѫьнаꙗ, нераꙁлѫьнаа, нераꙁлѫьнаѣ, нераꙁлѫьнаѧнераꙁлѫьнꙑѧ, нераꙁлѫьнꙑꙗ, нераꙁлѫьнѫѭ, нераꙁлѫьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
нераꙁлѫьнѣ, нераꙁлѫьнонераꙁлѫьнѫѭ, нераꙁлѫьнѹю, нераꙁлѫьноѭ, нераꙁлѫьноюнераꙁлѫьнѫѭ, нераꙁлѫьноѫ, нераꙁлѫьноѧ, нераꙁлѫьноюнераꙁлѫьнѣнераꙁлѫьнꙑѧ, нераꙁлѫьнꙑꙗ, нераꙁлѫьнꙑенераꙁлѫьнꙑхъ, нераꙁлѫьнꙑхъ, нераꙁлѫьнѣхъ, нераꙁлѫьнꙑхь, нераꙁлѫьнꙑхь, нераꙁлѫьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
нераꙁлѫьнꙑмъ, нераꙁлѫьнꙑмъ, нераꙁлѫьнѣмъ, нераꙁлѫьнꙑмь, нераꙁлѫьнꙑмь, нераꙁлѫьнѣмьнераꙁлѫьнꙑѧ, нераꙁлѫьнꙑꙗ, нераꙁлѫьнꙑенераꙁлѫьнꙑм, нераꙁлѫьнꙑмнераꙁлѫьнꙑхъ, нераꙁлѫьнꙑхъ, нераꙁлѫьнꙑхь, нераꙁлѫьнꙑхьнераꙁлѫьнѣнераꙁлѫьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
нераꙁлѫьнꙑма, нераꙁлѫьнꙑманераꙁлѫьнѣ, нераꙁлѫьнѣшнераꙁлѫьнѣшанераꙁлѫьнѣшѹ, нераꙁлѫьнѣшюнераꙁлѫьнѣнераꙁлѫьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
нераꙁлѫьнѣшемь, нераꙁлѫьнѣшемънераꙁлѫьнѣшнераꙁлѫьнѣнераꙁлѫьнѣше, нераꙁлѫьнѣшнераꙁлѫьнѣшь, нераꙁлѫьнѣшънераꙁлѫьнѣшемъ, нераꙁлѫьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
нераꙁлѫьнѣшѧнераꙁлѫьнѣшнераꙁлѫьнѣшхъ, нераꙁлѫьнѣшхьнераꙁлѫьнѣшанераꙁлѫьнѣшѹ, нераꙁлѫьнѣшюнераꙁлѫьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
нераꙁлѫьнѣе, нераꙁлѫьнѣ, нераꙁлѫьнѣшенераꙁлѫьнѣшанераꙁлѫьнѣшѹ, нераꙁлѫьнѣшюнераꙁлѫьнѣе, нераꙁлѫьнѣ, нераꙁлѫьнѣшенераꙁлѫьнѣшанераꙁлѫьнѣшемь, нераꙁлѫьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
нераꙁлѫьнѣшнераꙁлѫьнѣе, нераꙁлѫьнѣнераꙁлѫьнѣша, нераꙁлѫьнѣшнераꙁлѫьнѣшь, нераꙁлѫьнѣшънераꙁлѫьнѣшемъ, нераꙁлѫьнѣшемьнераꙁлѫьнѣша, нераꙁлѫьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
нераꙁлѫьнѣшнераꙁлѫьнѣшхъ, нераꙁлѫьнѣшхьнераꙁлѫьнѣшнераꙁлѫьнѣшѹ, нераꙁлѫьнѣшюнераꙁлѫьнѣшеманераꙁлѫьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
нераꙁлѫьнѣшѧ, нераꙁлѫьнѣшѫ, нераꙁлѫьнѣшенераꙁлѫьнѣшнераꙁлѫьнѣшѫ, нераꙁлѫьнѣшѧ, нераꙁлѫьнѣшѹнераꙁлѫьнѣшеѭ, нераꙁлѫьнѣшеѫ, нераꙁлѫьнѣшеѧ, нераꙁлѫьнѣшеюнераꙁлѫьнѣшнераꙁлѫьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
нераꙁлѫьнѣшѧ, нераꙁлѫьнѣшѫ, нераꙁлѫьнѣшенераꙁлѫьнѣшь, нераꙁлѫьнѣшънераꙁлѫьнѣшамъ, нераꙁлѫьнѣшамьнераꙁлѫьнѣшѧ, нераꙁлѫьнѣше, нераꙁлѫьнѣшѫнераꙁлѫьнѣшамнераꙁлѫьнѣшахъ, нераꙁлѫьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
нераꙁлѫьнѣшнераꙁлѫьнѣшѹ, нераꙁлѫьнѣшюнераꙁлѫьнѣшаманераꙁлѫьнѣ, нераꙁлѫьнѣшнераꙁлѫьнѣшаго, нераꙁлѫьнѣшаего, нераꙁлѫьнѣшааго, нераꙁлѫьнѣшагонераꙁлѫьнѣшѹмѹ, нераꙁлѫьнѣшѹемѹ, нераꙁлѫьнѣшѹѹмѹ, нераꙁлѫьнѣшѹмѹ, нераꙁлѫьнѣшюмѹ, нераꙁлѫьнѣшюемѹ, нераꙁлѫьнѣшюѹмѹ, нераꙁлѫьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
нераꙁлѫьнѣнераꙁлѫьнѣшаго, нераꙁлѫьнѣшаего, нераꙁлѫьнѣшааго, нераꙁлѫьнѣшагонераꙁлѫьнѣшмь, нераꙁлѫьнѣшмь, нераꙁлѫьнѣшмъ, нераꙁлѫьнѣшмънераꙁлѫьнѣшмь, нераꙁлѫьнѣшмь, нераꙁлѫьнѣшмъ, нераꙁлѫьнѣшмънераꙁлѫьнѣнераꙁлѫьнѣше, нераꙁлѫьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
нераꙁлѫьнѣшхъ, нераꙁлѫьнѣшхъ, нераꙁлѫьнѣшхь, нераꙁлѫьнѣшхьнераꙁлѫьнѣшмъ, нераꙁлѫьнѣшмъ, нераꙁлѫьнѣшмьнераꙁлѫьнѣшѧѧ, нераꙁлѫьнѣшее, нераꙁлѫьнѣшѫѫнераꙁлѫьнѣшм, нераꙁлѫьнѣшмнераꙁлѫьнѣшхъ, нераꙁлѫьнѣшхъ, нераꙁлѫьнѣшхьнераꙁлѫьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
нераꙁлѫьнѣшѹю, нераꙁлѫьнѣшююнераꙁлѫьнѣшма, нераꙁлѫьнѣшманераꙁлѫьнѣе, нераꙁлѫьнѣ, нераꙁлѫьнѣшее, нераꙁлѫьнѣшенераꙁлѫьнѣшаго, нераꙁлѫьнѣшаего, нераꙁлѫьнѣшааго, нераꙁлѫьнѣшагонераꙁлѫьнѣшѹмѹ, нераꙁлѫьнѣшѹемѹ, нераꙁлѫьнѣшѹѹмѹ, нераꙁлѫьнѣшѹмѹ, нераꙁлѫьнѣшюмѹ, нераꙁлѫьнѣшюемѹ, нераꙁлѫьнѣшюѹмѹ, нераꙁлѫьнѣшюмѹнераꙁлѫьнѣе, нераꙁлѫьнѣ, нераꙁлѫьнѣшее, нераꙁлѫьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
нераꙁлѫьнѣшаго, нераꙁлѫьнѣшаего, нераꙁлѫьнѣшааго, нераꙁлѫьнѣшагонераꙁлѫьнѣшмь, нераꙁлѫьнѣшмь, нераꙁлѫьнѣшмъ, нераꙁлѫьнѣшмънераꙁлѫьнѣшмь, нераꙁлѫьнѣшмь, нераꙁлѫьнѣшмъ, нераꙁлѫьнѣшмънераꙁлѫьнѣе, нераꙁлѫьнѣ, нераꙁлѫьнѣшее, нераꙁлѫьнѣшенераꙁлѫьнѣшаꙗ, нераꙁлѫьнѣшаѣ, нераꙁлѫьнѣшаѧнераꙁлѫьнѣшхъ, нераꙁлѫьнѣшхъ, нераꙁлѫьнѣшхь, нераꙁлѫьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
нераꙁлѫьнѣшмъ, нераꙁлѫьнѣшмъ, нераꙁлѫьнѣшмьнераꙁлѫьнѣшаꙗ, нераꙁлѫьнѣшаѣ, нераꙁлѫьнѣшаѧнераꙁлѫьнѣшм, нераꙁлѫьнѣшмнераꙁлѫьнѣшхъ, нераꙁлѫьнѣшхъ, нераꙁлѫьнѣшхьнераꙁлѫьнѣшнераꙁлѫьнѣшѹю, нераꙁлѫьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
нераꙁлѫьнѣшма, нераꙁлѫьнѣшманераꙁлѫьнѣшꙗ, нераꙁлѫьнѣшѣ, нераꙁлѫьнѣшаꙗнераꙁлѫьнѣшѧѧ, нераꙁлѫьнѣшѧѩ, нераꙁлѫьнѣшѫѫ, нераꙁлѫьнѣшаѧ, нераꙁлѫьнѣшее, нераꙁлѫьнѣшеѥнераꙁлѫьнѣшнераꙁлѫьнѣшѫѫ, нераꙁлѫьнѣшѫѭ, нераꙁлѫьнѣшѧѧ, нераꙁлѫьнѣшѧѩ, нераꙁлѫьнѣшююнераꙁлѫьнѣшѫѫ, нераꙁлѫьнѣшѫѭ, нераꙁлѫьнѣшѧѧ, нераꙁлѫьнѣшѧѩ, нераꙁлѫьнѣшюю, нераꙁлѫьнѣшеѭ, нераꙁлѫьнѣшеѫ, нераꙁлѫьнѣшеѧ, нераꙁлѫьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
нераꙁлѫьнѣшнераꙁлѫьнѣшꙗ, нераꙁлѫьнѣшѣнераꙁлѫьнѣшѧѧ, нераꙁлѫьнѣшѧѩ, нераꙁлѫьнѣшѫѫ, нераꙁлѫьнѣшаѧ, нераꙁлѫьнѣшее, нераꙁлѫьнѣшеѥнераꙁлѫьнѣшхъ, нераꙁлѫьнѣшхъ, нераꙁлѫьнѣшхь, нераꙁлѫьнѣшхьнераꙁлѫьнѣшмъ, нераꙁлѫьнѣшмъ, нераꙁлѫьнѣшмь, нераꙁлѫьнѣшмьнераꙁлѫьнѣшѧѧ, нераꙁлѫьнѣшѧѩ, нераꙁлѫьнѣшѫѫ, нераꙁлѫьнѣшаѧ, нераꙁлѫьнѣшее, нераꙁлѫьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
нераꙁлѫьнѣшм, нераꙁлѫьнѣшмнераꙁлѫьнѣшхъ, нераꙁлѫьнѣшхъ, нераꙁлѫьнѣшхь, нераꙁлѫьнѣшхьнераꙁлѫьнѣшнераꙁлѫьнѣшѹю, нераꙁлѫьнѣшююнераꙁлѫьнѣшма, нераꙁлѫьнѣшма
нераꙁлѫьнъ -ꙑ прил Неделим, който не може да се отдели от нещо, неразлъчен покаꙁавꙑ намъ проображене. стѣ едносѫщьнѣ троц. прсносѫщ. ꙇ нераꙁлѫьнѣ. ꙇ неꙁмѣньнѣ СЕ 64b 4 ѣко да гь бъ наⷲ҇ съвъкѹптъ ѣ. вь любьвь съвръшенѫ. ꙇ жте нераꙁлѫьно СЕ 9b 5—6 радѹ сꙙ нераꙁлѫьнааго стъства мѣсто пространо. смъ ѹбо тако сѫштемъ С 251.17 гоу нашемѹ їс хсѹ. же отъ отꙿца нераꙁлѫенъ стъ. гоже рад  вѣкꙑ сътвор С 28.20—21 нъ поклан҄ꙗмъ сꙙ троц дꙿносѫштьнѣ  нераꙁлѫьнѣ С 59.24 Изч СЕ С Калка от гр ἀδιαίρετος Превежда и гр. ἀχώριστος, ἀχώρητος нераꙁлѫенъ Нвб неразлучен остар ВА неразлъчен ВА ЕтМл БТР АР Срв неразлъчив Дюв