Исторически речник
непрѣходьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
непрѣходьнъ, непрѣходьньнепрѣходьнанепрѣходьнѹнепрѣходьнъ, непрѣходьньнепрѣходьнанепрѣходьномь, непрѣходьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
непрѣходьнѣнепрѣходьне, непрѣходьнꙑнепрѣходьннепрѣходьнъ, непрѣходьньнепрѣходьномъ, непрѣходьномьнепрѣходьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
непрѣходьнꙑнепрѣходьнѣхъ, непрѣходьнѣхьнепрѣходьнанепрѣходьнѹнепрѣходьноманепрѣходьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
непрѣходьнанепрѣходьнѹнепрѣходьнонепрѣходьнанепрѣходьномь, непрѣходьномънепрѣходьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
непрѣходьнанепрѣходьнъ, непрѣходьньнепрѣходьномъ, непрѣходьномьнепрѣходьнанепрѣходьнꙑнепрѣходьнѣхъ, непрѣходьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
непрѣходьнѣнепрѣходьнѹнепрѣходьноманепрѣходьнанепрѣходьнꙑ, непрѣходьнѫнепрѣходьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
непрѣходьнѫ, непрѣходьнѹнепрѣходьноѭ, непрѣходьноѫ, непрѣходьноѧ, непрѣходьноюнепрѣходьнѣнепрѣходьнꙑнепрѣходьнъ, непрѣходьньнепрѣходьнамъ, непрѣходьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
непрѣходьнꙑнепрѣходьнамнепрѣходьнахъ, непрѣходьнахьнепрѣходьнѣнепрѣходьнѹнепрѣходьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
непрѣходьнꙑ, непрѣходьнꙑ, непрѣходьнонепрѣходьнаго, непрѣходьнаего, непрѣходьнааго, непрѣходьнаго, непрѣходьного, непрѣходьнога, непрѣходьнгонепрѣходьнѹмѹ, непрѣходьнѹемѹ, непрѣходьнѹѹмѹ, непрѣходьнѹмѹ, непрѣходьноомѹ, непрѣходьномѹ, непрѣходьноѹмѹ, непрѣходьнмѹнепрѣходьнꙑ, непрѣходьнꙑ, непрѣходьнонепрѣходьнаго, непрѣходьнаего, непрѣходьнааго, непрѣходьнаго, непрѣходьного, непрѣходьнога, непрѣходьнгонепрѣходьнꙑмь, непрѣходьнꙑмь, непрѣходьнꙑмъ, непрѣходьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
непрѣходьнѣмь, непрѣходьнѣемь, непрѣходьнѣѣмь, непрѣходьнѣамь, непрѣходьнѣмь, непрѣходьнѣмъ, непрѣходьнѣемъ, непрѣходьнѣѣмъ, непрѣходьнѣамъ, непрѣходьнѣмъ, непрѣходьномь, непрѣходьномънепрѣходьнꙑ, непрѣходьнꙑ, непрѣходьнонепрѣходьннепрѣходьнꙑхъ, непрѣходьнꙑхъ, непрѣходьнꙑхь, непрѣходьнꙑхь, непрѣходьнѣхъ, непрѣходьнѣхьнепрѣходьнꙑмъ, непрѣходьнꙑмъ, непрѣходьнꙑмь, непрѣходьнꙑмь, непрѣходьнѣмъ, непрѣходьнѣмьнепрѣходьнꙑѧ, непрѣходьнꙑꙗ, непрѣходьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
непрѣходьнꙑм, непрѣходьнꙑмнепрѣходьнꙑхъ, непрѣходьнꙑхъ, непрѣходьнꙑхь, непрѣходьнꙑхьнепрѣходьнаꙗ, непрѣходьнаа, непрѣходьнаѣнепрѣходьнѹю, непрѣходьноюнепрѣходьнꙑма, непрѣходьнꙑманепрѣходьно, непрѣходьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
непрѣходьнаго, непрѣходьнаего, непрѣходьнааго, непрѣходьнаго, непрѣходьного, непрѣходьнога, непрѣходьнгонепрѣходьнѹмѹ, непрѣходьнѹемѹ, непрѣходьнѹѹмѹ, непрѣходьнѹмѹ, непрѣходьноомѹ, непрѣходьномѹ, непрѣходьноѹмѹ, непрѣходьнмѹнепрѣходьно, непрѣходьноенепрѣходьнаго, непрѣходьннаего, непрѣходьнааго, непрѣходьнаго, непрѣходьного, непрѣходьнога, непрѣходьнгонепрѣходьнꙑмь, непрѣходьнꙑмь, непрѣходьнꙑмъ, непрѣходьнꙑмънепрѣходьнѣмь, непрѣходьнѣемь, непрѣходьнѣѣмь, непрѣходьнѣамь, непрѣходьнѣмь, непрѣходьнѣмъ, непрѣходьнѣемъ, непрѣходьнѣѣмъ, непрѣходьнѣамъ, непрѣходьнѣмъ, непрѣходьномь, непрѣходьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
непрѣходьно, непрѣходьноенепрѣходьнаꙗ, непрѣходьнаа, непрѣходьнаѣ, непрѣходьнаѧнепрѣходьнꙑхъ, непрѣходьнꙑхъ, непрѣходьнꙑхь, непрѣходьнꙑхь, непрѣходьнѣхъ, непрѣходьнѣхьнепрѣходьнꙑмъ, непрѣходьнꙑмъ, непрѣходьнꙑмь, непрѣходьнꙑмь, непрѣходьнѣмъ, непрѣходьнѣмьнепрѣходьнаꙗ, непрѣходьнаа, непрѣходьнаѣ, непрѣходьнаѧнепрѣходьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
непрѣходьнꙑхъ, непрѣходьнꙑхъ, непрѣходьнꙑхь, непрѣходьнꙑхьнепрѣходьнѣнепрѣходьнѹю, непрѣходьноюнепрѣходьнꙑма, непрѣходьнꙑманепрѣходьнаꙗ, непрѣходьнаа, непрѣходьнаѣ, непрѣходьнаѧнепрѣходьнꙑѧ, непрѣходьнꙑꙗ, непрѣходьнѫѭ, непрѣходьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
непрѣходьнѣ, непрѣходьнонепрѣходьнѫѭ, непрѣходьнѹю, непрѣходьноѭ, непрѣходьноюнепрѣходьнѫѭ, непрѣходьноѫ, непрѣходьноѧ, непрѣходьноюнепрѣходьнѣнепрѣходьнꙑѧ, непрѣходьнꙑꙗ, непрѣходьнꙑенепрѣходьнꙑхъ, непрѣходьнꙑхъ, непрѣходьнѣхъ, непрѣходьнꙑхь, непрѣходьнꙑхь, непрѣходьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
непрѣходьнꙑмъ, непрѣходьнꙑмъ, непрѣходьнѣмъ, непрѣходьнꙑмь, непрѣходьнꙑмь, непрѣходьнѣмьнепрѣходьнꙑѧ, непрѣходьнꙑꙗ, непрѣходьнꙑенепрѣходьнꙑм, непрѣходьнꙑмнепрѣходьнꙑхъ, непрѣходьнꙑхъ, непрѣходьнꙑхь, непрѣходьнꙑхьнепрѣходьнѣнепрѣходьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
непрѣходьнꙑма, непрѣходьнꙑманепрѣходьнѣ, непрѣходьнѣшнепрѣходьнѣшанепрѣходьнѣшѹ, непрѣходьнѣшюнепрѣходьнѣнепрѣходьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
непрѣходьнѣшемь, непрѣходьнѣшемънепрѣходьнѣшнепрѣходьнѣнепрѣходьнѣше, непрѣходьнѣшнепрѣходьнѣшь, непрѣходьнѣшънепрѣходьнѣшемъ, непрѣходьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
непрѣходьнѣшѧнепрѣходьнѣшнепрѣходьнѣшхъ, непрѣходьнѣшхьнепрѣходьнѣшанепрѣходьнѣшѹ, непрѣходьнѣшюнепрѣходьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
непрѣходьнѣе, непрѣходьнѣ, непрѣходьнѣшенепрѣходьнѣшанепрѣходьнѣшѹ, непрѣходьнѣшюнепрѣходьнѣе, непрѣходьнѣ, непрѣходьнѣшенепрѣходьнѣшанепрѣходьнѣшемь, непрѣходьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
непрѣходьнѣшнепрѣходьнѣе, непрѣходьнѣнепрѣходьнѣша, непрѣходьнѣшнепрѣходьнѣшь, непрѣходьнѣшънепрѣходьнѣшемъ, непрѣходьнѣшемьнепрѣходьнѣша, непрѣходьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
непрѣходьнѣшнепрѣходьнѣшхъ, непрѣходьнѣшхьнепрѣходьнѣшнепрѣходьнѣшѹ, непрѣходьнѣшюнепрѣходьнѣшеманепрѣходьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
непрѣходьнѣшѧ, непрѣходьнѣшѫ, непрѣходьнѣшенепрѣходьнѣшнепрѣходьнѣшѫ, непрѣходьнѣшѧ, непрѣходьнѣшѹнепрѣходьнѣшеѭ, непрѣходьнѣшеѫ, непрѣходьнѣшеѧ, непрѣходьнѣшеюнепрѣходьнѣшнепрѣходьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
непрѣходьнѣшѧ, непрѣходьнѣшѫ, непрѣходьнѣшенепрѣходьнѣшь, непрѣходьнѣшънепрѣходьнѣшамъ, непрѣходьнѣшамьнепрѣходьнѣшѧ, непрѣходьнѣше, непрѣходьнѣшѫнепрѣходьнѣшамнепрѣходьнѣшахъ, непрѣходьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
непрѣходьнѣшнепрѣходьнѣшѹ, непрѣходьнѣшюнепрѣходьнѣшаманепрѣходьнѣ, непрѣходьнѣшнепрѣходьнѣшаго, непрѣходьнѣшаего, непрѣходьнѣшааго, непрѣходьнѣшагонепрѣходьнѣшѹмѹ, непрѣходьнѣшѹемѹ, непрѣходьнѣшѹѹмѹ, непрѣходьнѣшѹмѹ, непрѣходьнѣшюмѹ, непрѣходьнѣшюемѹ, непрѣходьнѣшюѹмѹ, непрѣходьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
непрѣходьнѣнепрѣходьнѣшаго, непрѣходьнѣшаего, непрѣходьнѣшааго, непрѣходьнѣшагонепрѣходьнѣшмь, непрѣходьнѣшмь, непрѣходьнѣшмъ, непрѣходьнѣшмънепрѣходьнѣшмь, непрѣходьнѣшмь, непрѣходьнѣшмъ, непрѣходьнѣшмънепрѣходьнѣнепрѣходьнѣше, непрѣходьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
непрѣходьнѣшхъ, непрѣходьнѣшхъ, непрѣходьнѣшхь, непрѣходьнѣшхьнепрѣходьнѣшмъ, непрѣходьнѣшмъ, непрѣходьнѣшмьнепрѣходьнѣшѧѧ, непрѣходьнѣшее, непрѣходьнѣшѫѫнепрѣходьнѣшм, непрѣходьнѣшмнепрѣходьнѣшхъ, непрѣходьнѣшхъ, непрѣходьнѣшхьнепрѣходьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
непрѣходьнѣшѹю, непрѣходьнѣшююнепрѣходьнѣшма, непрѣходьнѣшманепрѣходьнѣе, непрѣходьнѣ, непрѣходьнѣшее, непрѣходьнѣшенепрѣходьнѣшаго, непрѣходьнѣшаего, непрѣходьнѣшааго, непрѣходьнѣшагонепрѣходьнѣшѹмѹ, непрѣходьнѣшѹемѹ, непрѣходьнѣшѹѹмѹ, непрѣходьнѣшѹмѹ, непрѣходьнѣшюмѹ, непрѣходьнѣшюемѹ, непрѣходьнѣшюѹмѹ, непрѣходьнѣшюмѹнепрѣходьнѣе, непрѣходьнѣ, непрѣходьнѣшее, непрѣходьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
непрѣходьнѣшаго, непрѣходьнѣшаего, непрѣходьнѣшааго, непрѣходьнѣшагонепрѣходьнѣшмь, непрѣходьнѣшмь, непрѣходьнѣшмъ, непрѣходьнѣшмънепрѣходьнѣшмь, непрѣходьнѣшмь, непрѣходьнѣшмъ, непрѣходьнѣшмънепрѣходьнѣе, непрѣходьнѣ, непрѣходьнѣшее, непрѣходьнѣшенепрѣходьнѣшаꙗ, непрѣходьнѣшаѣ, непрѣходьнѣшаѧнепрѣходьнѣшхъ, непрѣходьнѣшхъ, непрѣходьнѣшхь, непрѣходьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
непрѣходьнѣшмъ, непрѣходьнѣшмъ, непрѣходьнѣшмьнепрѣходьнѣшаꙗ, непрѣходьнѣшаѣ, непрѣходьнѣшаѧнепрѣходьнѣшм, непрѣходьнѣшмнепрѣходьнѣшхъ, непрѣходьнѣшхъ, непрѣходьнѣшхьнепрѣходьнѣшнепрѣходьнѣшѹю, непрѣходьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
непрѣходьнѣшма, непрѣходьнѣшманепрѣходьнѣшꙗ, непрѣходьнѣшѣ, непрѣходьнѣшаꙗнепрѣходьнѣшѧѧ, непрѣходьнѣшѧѩ, непрѣходьнѣшѫѫ, непрѣходьнѣшаѧ, непрѣходьнѣшее, непрѣходьнѣшеѥнепрѣходьнѣшнепрѣходьнѣшѫѫ, непрѣходьнѣшѫѭ, непрѣходьнѣшѧѧ, непрѣходьнѣшѧѩ, непрѣходьнѣшююнепрѣходьнѣшѫѫ, непрѣходьнѣшѫѭ, непрѣходьнѣшѧѧ, непрѣходьнѣшѧѩ, непрѣходьнѣшюю, непрѣходьнѣшеѭ, непрѣходьнѣшеѫ, непрѣходьнѣшеѧ, непрѣходьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
непрѣходьнѣшнепрѣходьнѣшꙗ, непрѣходьнѣшѣнепрѣходьнѣшѧѧ, непрѣходьнѣшѧѩ, непрѣходьнѣшѫѫ, непрѣходьнѣшаѧ, непрѣходьнѣшее, непрѣходьнѣшеѥнепрѣходьнѣшхъ, непрѣходьнѣшхъ, непрѣходьнѣшхь, непрѣходьнѣшхьнепрѣходьнѣшмъ, непрѣходьнѣшмъ, непрѣходьнѣшмь, непрѣходьнѣшмьнепрѣходьнѣшѧѧ, непрѣходьнѣшѧѩ, непрѣходьнѣшѫѫ, непрѣходьнѣшаѧ, непрѣходьнѣшее, непрѣходьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
непрѣходьнѣшм, непрѣходьнѣшмнепрѣходьнѣшхъ, непрѣходьнѣшхъ, непрѣходьнѣшхь, непрѣходьнѣшхьнепрѣходьнѣшнепрѣходьнѣшѹю, непрѣходьнѣшююнепрѣходьнѣшма, непрѣходьнѣшма
непрѣходьнъ -ꙑ прил 1. Непроходим, непристъпен. к оль множіцеѭ тебѣ плоть моѣ. вь ꙁемлі пѹстѣ ї непрѣходьнѣ ї беꙁводьнѣ. тѣко вь стѣмъ ѣвіхъ сѩ тебѣ СП 62.2 стъ же въ прѣгꙑнѣхъ мѣсто то.  вь непрѣходънꙑхъ горахъ. растоѧ отъ града попршть етꙑрь С 26.20 За мрак — гъст, непроходим, през който трудно се минава. нъ въсходтъ на горѫ  тъ.  непрѣходънꙑ прѣшьдъ мракъ С 277.11 2. Като същ. непрѣходьно ср ед ἄβατον Непроходимо, труднодостъпно място ꙁлъѣ сѩ ѹніьженье на кънѩѕѩ іхъ. соблаꙁні ѩ по непрѣходънѣ а не по пѫті СП 106.40 Изч СП С Гр ἀνυπέρβατος ἄβατος ἄδυτος непрѣходънъ Нвб непреходен ОА ВА НТ ЕтМл БТР АР Срв непроходим