Исторически речник
непрѣстѫпьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
непрѣстѫпьнъ, непрѣстѫпьньнепрѣстѫпьнанепрѣстѫпьнѹнепрѣстѫпьнъ, непрѣстѫпьньнепрѣстѫпьнанепрѣстѫпьномь, непрѣстѫпьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
непрѣстѫпьнѣнепрѣстѫпьне, непрѣстѫпьнꙑнепрѣстѫпьннепрѣстѫпьнъ, непрѣстѫпьньнепрѣстѫпьномъ, непрѣстѫпьномьнепрѣстѫпьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
непрѣстѫпьнꙑнепрѣстѫпьнѣхъ, непрѣстѫпьнѣхьнепрѣстѫпьнанепрѣстѫпьнѹнепрѣстѫпьноманепрѣстѫпьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
непрѣстѫпьнанепрѣстѫпьнѹнепрѣстѫпьнонепрѣстѫпьнанепрѣстѫпьномь, непрѣстѫпьномънепрѣстѫпьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
непрѣстѫпьнанепрѣстѫпьнъ, непрѣстѫпьньнепрѣстѫпьномъ, непрѣстѫпьномьнепрѣстѫпьнанепрѣстѫпьнꙑнепрѣстѫпьнѣхъ, непрѣстѫпьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
непрѣстѫпьнѣнепрѣстѫпьнѹнепрѣстѫпьноманепрѣстѫпьнанепрѣстѫпьнꙑ, непрѣстѫпьнѫнепрѣстѫпьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
непрѣстѫпьнѫ, непрѣстѫпьнѹнепрѣстѫпьноѭ, непрѣстѫпьноѫ, непрѣстѫпьноѧ, непрѣстѫпьноюнепрѣстѫпьнѣнепрѣстѫпьнꙑнепрѣстѫпьнъ, непрѣстѫпьньнепрѣстѫпьнамъ, непрѣстѫпьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
непрѣстѫпьнꙑнепрѣстѫпьнамнепрѣстѫпьнахъ, непрѣстѫпьнахьнепрѣстѫпьнѣнепрѣстѫпьнѹнепрѣстѫпьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
непрѣстѫпьнꙑ, непрѣстѫпьнꙑ, непрѣстѫпьнонепрѣстѫпьнаго, непрѣстѫпьнаего, непрѣстѫпьнааго, непрѣстѫпьнаго, непрѣстѫпьного, непрѣстѫпьнога, непрѣстѫпьнгонепрѣстѫпьнѹмѹ, непрѣстѫпьнѹемѹ, непрѣстѫпьнѹѹмѹ, непрѣстѫпьнѹмѹ, непрѣстѫпьноомѹ, непрѣстѫпьномѹ, непрѣстѫпьноѹмѹ, непрѣстѫпьнмѹнепрѣстѫпьнꙑ, непрѣстѫпьнꙑ, непрѣстѫпьнонепрѣстѫпьнаго, непрѣстѫпьнаего, непрѣстѫпьнааго, непрѣстѫпьнаго, непрѣстѫпьного, непрѣстѫпьнога, непрѣстѫпьнгонепрѣстѫпьнꙑмь, непрѣстѫпьнꙑмь, непрѣстѫпьнꙑмъ, непрѣстѫпьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
непрѣстѫпьнѣмь, непрѣстѫпьнѣемь, непрѣстѫпьнѣѣмь, непрѣстѫпьнѣамь, непрѣстѫпьнѣмь, непрѣстѫпьнѣмъ, непрѣстѫпьнѣемъ, непрѣстѫпьнѣѣмъ, непрѣстѫпьнѣамъ, непрѣстѫпьнѣмъ, непрѣстѫпьномь, непрѣстѫпьномънепрѣстѫпьнꙑ, непрѣстѫпьнꙑ, непрѣстѫпьнонепрѣстѫпьннепрѣстѫпьнꙑхъ, непрѣстѫпьнꙑхъ, непрѣстѫпьнꙑхь, непрѣстѫпьнꙑхь, непрѣстѫпьнѣхъ, непрѣстѫпьнѣхьнепрѣстѫпьнꙑмъ, непрѣстѫпьнꙑмъ, непрѣстѫпьнꙑмь, непрѣстѫпьнꙑмь, непрѣстѫпьнѣмъ, непрѣстѫпьнѣмьнепрѣстѫпьнꙑѧ, непрѣстѫпьнꙑꙗ, непрѣстѫпьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
непрѣстѫпьнꙑм, непрѣстѫпьнꙑмнепрѣстѫпьнꙑхъ, непрѣстѫпьнꙑхъ, непрѣстѫпьнꙑхь, непрѣстѫпьнꙑхьнепрѣстѫпьнаꙗ, непрѣстѫпьнаа, непрѣстѫпьнаѣнепрѣстѫпьнѹю, непрѣстѫпьноюнепрѣстѫпьнꙑма, непрѣстѫпьнꙑманепрѣстѫпьно, непрѣстѫпьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
непрѣстѫпьнаго, непрѣстѫпьнаего, непрѣстѫпьнааго, непрѣстѫпьнаго, непрѣстѫпьного, непрѣстѫпьнога, непрѣстѫпьнгонепрѣстѫпьнѹмѹ, непрѣстѫпьнѹемѹ, непрѣстѫпьнѹѹмѹ, непрѣстѫпьнѹмѹ, непрѣстѫпьноомѹ, непрѣстѫпьномѹ, непрѣстѫпьноѹмѹ, непрѣстѫпьнмѹнепрѣстѫпьно, непрѣстѫпьноенепрѣстѫпьнаго, непрѣстѫпьннаего, непрѣстѫпьнааго, непрѣстѫпьнаго, непрѣстѫпьного, непрѣстѫпьнога, непрѣстѫпьнгонепрѣстѫпьнꙑмь, непрѣстѫпьнꙑмь, непрѣстѫпьнꙑмъ, непрѣстѫпьнꙑмънепрѣстѫпьнѣмь, непрѣстѫпьнѣемь, непрѣстѫпьнѣѣмь, непрѣстѫпьнѣамь, непрѣстѫпьнѣмь, непрѣстѫпьнѣмъ, непрѣстѫпьнѣемъ, непрѣстѫпьнѣѣмъ, непрѣстѫпьнѣамъ, непрѣстѫпьнѣмъ, непрѣстѫпьномь, непрѣстѫпьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
непрѣстѫпьно, непрѣстѫпьноенепрѣстѫпьнаꙗ, непрѣстѫпьнаа, непрѣстѫпьнаѣ, непрѣстѫпьнаѧнепрѣстѫпьнꙑхъ, непрѣстѫпьнꙑхъ, непрѣстѫпьнꙑхь, непрѣстѫпьнꙑхь, непрѣстѫпьнѣхъ, непрѣстѫпьнѣхьнепрѣстѫпьнꙑмъ, непрѣстѫпьнꙑмъ, непрѣстѫпьнꙑмь, непрѣстѫпьнꙑмь, непрѣстѫпьнѣмъ, непрѣстѫпьнѣмьнепрѣстѫпьнаꙗ, непрѣстѫпьнаа, непрѣстѫпьнаѣ, непрѣстѫпьнаѧнепрѣстѫпьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
непрѣстѫпьнꙑхъ, непрѣстѫпьнꙑхъ, непрѣстѫпьнꙑхь, непрѣстѫпьнꙑхьнепрѣстѫпьнѣнепрѣстѫпьнѹю, непрѣстѫпьноюнепрѣстѫпьнꙑма, непрѣстѫпьнꙑманепрѣстѫпьнаꙗ, непрѣстѫпьнаа, непрѣстѫпьнаѣ, непрѣстѫпьнаѧнепрѣстѫпьнꙑѧ, непрѣстѫпьнꙑꙗ, непрѣстѫпьнѫѭ, непрѣстѫпьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
непрѣстѫпьнѣ, непрѣстѫпьнонепрѣстѫпьнѫѭ, непрѣстѫпьнѹю, непрѣстѫпьноѭ, непрѣстѫпьноюнепрѣстѫпьнѫѭ, непрѣстѫпьноѫ, непрѣстѫпьноѧ, непрѣстѫпьноюнепрѣстѫпьнѣнепрѣстѫпьнꙑѧ, непрѣстѫпьнꙑꙗ, непрѣстѫпьнꙑенепрѣстѫпьнꙑхъ, непрѣстѫпьнꙑхъ, непрѣстѫпьнѣхъ, непрѣстѫпьнꙑхь, непрѣстѫпьнꙑхь, непрѣстѫпьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
непрѣстѫпьнꙑмъ, непрѣстѫпьнꙑмъ, непрѣстѫпьнѣмъ, непрѣстѫпьнꙑмь, непрѣстѫпьнꙑмь, непрѣстѫпьнѣмьнепрѣстѫпьнꙑѧ, непрѣстѫпьнꙑꙗ, непрѣстѫпьнꙑенепрѣстѫпьнꙑм, непрѣстѫпьнꙑмнепрѣстѫпьнꙑхъ, непрѣстѫпьнꙑхъ, непрѣстѫпьнꙑхь, непрѣстѫпьнꙑхьнепрѣстѫпьнѣнепрѣстѫпьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
непрѣстѫпьнꙑма, непрѣстѫпьнꙑманепрѣстѫпьнѣ, непрѣстѫпьнѣшнепрѣстѫпьнѣшанепрѣстѫпьнѣшѹ, непрѣстѫпьнѣшюнепрѣстѫпьнѣнепрѣстѫпьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
непрѣстѫпьнѣшемь, непрѣстѫпьнѣшемънепрѣстѫпьнѣшнепрѣстѫпьнѣнепрѣстѫпьнѣше, непрѣстѫпьнѣшнепрѣстѫпьнѣшь, непрѣстѫпьнѣшънепрѣстѫпьнѣшемъ, непрѣстѫпьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
непрѣстѫпьнѣшѧнепрѣстѫпьнѣшнепрѣстѫпьнѣшхъ, непрѣстѫпьнѣшхьнепрѣстѫпьнѣшанепрѣстѫпьнѣшѹ, непрѣстѫпьнѣшюнепрѣстѫпьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
непрѣстѫпьнѣе, непрѣстѫпьнѣ, непрѣстѫпьнѣшенепрѣстѫпьнѣшанепрѣстѫпьнѣшѹ, непрѣстѫпьнѣшюнепрѣстѫпьнѣе, непрѣстѫпьнѣ, непрѣстѫпьнѣшенепрѣстѫпьнѣшанепрѣстѫпьнѣшемь, непрѣстѫпьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
непрѣстѫпьнѣшнепрѣстѫпьнѣе, непрѣстѫпьнѣнепрѣстѫпьнѣша, непрѣстѫпьнѣшнепрѣстѫпьнѣшь, непрѣстѫпьнѣшънепрѣстѫпьнѣшемъ, непрѣстѫпьнѣшемьнепрѣстѫпьнѣша, непрѣстѫпьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
непрѣстѫпьнѣшнепрѣстѫпьнѣшхъ, непрѣстѫпьнѣшхьнепрѣстѫпьнѣшнепрѣстѫпьнѣшѹ, непрѣстѫпьнѣшюнепрѣстѫпьнѣшеманепрѣстѫпьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
непрѣстѫпьнѣшѧ, непрѣстѫпьнѣшѫ, непрѣстѫпьнѣшенепрѣстѫпьнѣшнепрѣстѫпьнѣшѫ, непрѣстѫпьнѣшѧ, непрѣстѫпьнѣшѹнепрѣстѫпьнѣшеѭ, непрѣстѫпьнѣшеѫ, непрѣстѫпьнѣшеѧ, непрѣстѫпьнѣшеюнепрѣстѫпьнѣшнепрѣстѫпьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
непрѣстѫпьнѣшѧ, непрѣстѫпьнѣшѫ, непрѣстѫпьнѣшенепрѣстѫпьнѣшь, непрѣстѫпьнѣшънепрѣстѫпьнѣшамъ, непрѣстѫпьнѣшамьнепрѣстѫпьнѣшѧ, непрѣстѫпьнѣше, непрѣстѫпьнѣшѫнепрѣстѫпьнѣшамнепрѣстѫпьнѣшахъ, непрѣстѫпьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
непрѣстѫпьнѣшнепрѣстѫпьнѣшѹ, непрѣстѫпьнѣшюнепрѣстѫпьнѣшаманепрѣстѫпьнѣ, непрѣстѫпьнѣшнепрѣстѫпьнѣшаго, непрѣстѫпьнѣшаего, непрѣстѫпьнѣшааго, непрѣстѫпьнѣшагонепрѣстѫпьнѣшѹмѹ, непрѣстѫпьнѣшѹемѹ, непрѣстѫпьнѣшѹѹмѹ, непрѣстѫпьнѣшѹмѹ, непрѣстѫпьнѣшюмѹ, непрѣстѫпьнѣшюемѹ, непрѣстѫпьнѣшюѹмѹ, непрѣстѫпьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
непрѣстѫпьнѣнепрѣстѫпьнѣшаго, непрѣстѫпьнѣшаего, непрѣстѫпьнѣшааго, непрѣстѫпьнѣшагонепрѣстѫпьнѣшмь, непрѣстѫпьнѣшмь, непрѣстѫпьнѣшмъ, непрѣстѫпьнѣшмънепрѣстѫпьнѣшмь, непрѣстѫпьнѣшмь, непрѣстѫпьнѣшмъ, непрѣстѫпьнѣшмънепрѣстѫпьнѣнепрѣстѫпьнѣше, непрѣстѫпьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
непрѣстѫпьнѣшхъ, непрѣстѫпьнѣшхъ, непрѣстѫпьнѣшхь, непрѣстѫпьнѣшхьнепрѣстѫпьнѣшмъ, непрѣстѫпьнѣшмъ, непрѣстѫпьнѣшмьнепрѣстѫпьнѣшѧѧ, непрѣстѫпьнѣшее, непрѣстѫпьнѣшѫѫнепрѣстѫпьнѣшм, непрѣстѫпьнѣшмнепрѣстѫпьнѣшхъ, непрѣстѫпьнѣшхъ, непрѣстѫпьнѣшхьнепрѣстѫпьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
непрѣстѫпьнѣшѹю, непрѣстѫпьнѣшююнепрѣстѫпьнѣшма, непрѣстѫпьнѣшманепрѣстѫпьнѣе, непрѣстѫпьнѣ, непрѣстѫпьнѣшее, непрѣстѫпьнѣшенепрѣстѫпьнѣшаго, непрѣстѫпьнѣшаего, непрѣстѫпьнѣшааго, непрѣстѫпьнѣшагонепрѣстѫпьнѣшѹмѹ, непрѣстѫпьнѣшѹемѹ, непрѣстѫпьнѣшѹѹмѹ, непрѣстѫпьнѣшѹмѹ, непрѣстѫпьнѣшюмѹ, непрѣстѫпьнѣшюемѹ, непрѣстѫпьнѣшюѹмѹ, непрѣстѫпьнѣшюмѹнепрѣстѫпьнѣе, непрѣстѫпьнѣ, непрѣстѫпьнѣшее, непрѣстѫпьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
непрѣстѫпьнѣшаго, непрѣстѫпьнѣшаего, непрѣстѫпьнѣшааго, непрѣстѫпьнѣшагонепрѣстѫпьнѣшмь, непрѣстѫпьнѣшмь, непрѣстѫпьнѣшмъ, непрѣстѫпьнѣшмънепрѣстѫпьнѣшмь, непрѣстѫпьнѣшмь, непрѣстѫпьнѣшмъ, непрѣстѫпьнѣшмънепрѣстѫпьнѣе, непрѣстѫпьнѣ, непрѣстѫпьнѣшее, непрѣстѫпьнѣшенепрѣстѫпьнѣшаꙗ, непрѣстѫпьнѣшаѣ, непрѣстѫпьнѣшаѧнепрѣстѫпьнѣшхъ, непрѣстѫпьнѣшхъ, непрѣстѫпьнѣшхь, непрѣстѫпьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
непрѣстѫпьнѣшмъ, непрѣстѫпьнѣшмъ, непрѣстѫпьнѣшмьнепрѣстѫпьнѣшаꙗ, непрѣстѫпьнѣшаѣ, непрѣстѫпьнѣшаѧнепрѣстѫпьнѣшм, непрѣстѫпьнѣшмнепрѣстѫпьнѣшхъ, непрѣстѫпьнѣшхъ, непрѣстѫпьнѣшхьнепрѣстѫпьнѣшнепрѣстѫпьнѣшѹю, непрѣстѫпьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
непрѣстѫпьнѣшма, непрѣстѫпьнѣшманепрѣстѫпьнѣшꙗ, непрѣстѫпьнѣшѣ, непрѣстѫпьнѣшаꙗнепрѣстѫпьнѣшѧѧ, непрѣстѫпьнѣшѧѩ, непрѣстѫпьнѣшѫѫ, непрѣстѫпьнѣшаѧ, непрѣстѫпьнѣшее, непрѣстѫпьнѣшеѥнепрѣстѫпьнѣшнепрѣстѫпьнѣшѫѫ, непрѣстѫпьнѣшѫѭ, непрѣстѫпьнѣшѧѧ, непрѣстѫпьнѣшѧѩ, непрѣстѫпьнѣшююнепрѣстѫпьнѣшѫѫ, непрѣстѫпьнѣшѫѭ, непрѣстѫпьнѣшѧѧ, непрѣстѫпьнѣшѧѩ, непрѣстѫпьнѣшюю, непрѣстѫпьнѣшеѭ, непрѣстѫпьнѣшеѫ, непрѣстѫпьнѣшеѧ, непрѣстѫпьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
непрѣстѫпьнѣшнепрѣстѫпьнѣшꙗ, непрѣстѫпьнѣшѣнепрѣстѫпьнѣшѧѧ, непрѣстѫпьнѣшѧѩ, непрѣстѫпьнѣшѫѫ, непрѣстѫпьнѣшаѧ, непрѣстѫпьнѣшее, непрѣстѫпьнѣшеѥнепрѣстѫпьнѣшхъ, непрѣстѫпьнѣшхъ, непрѣстѫпьнѣшхь, непрѣстѫпьнѣшхьнепрѣстѫпьнѣшмъ, непрѣстѫпьнѣшмъ, непрѣстѫпьнѣшмь, непрѣстѫпьнѣшмьнепрѣстѫпьнѣшѧѧ, непрѣстѫпьнѣшѧѩ, непрѣстѫпьнѣшѫѫ, непрѣстѫпьнѣшаѧ, непрѣстѫпьнѣшее, непрѣстѫпьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
непрѣстѫпьнѣшм, непрѣстѫпьнѣшмнепрѣстѫпьнѣшхъ, непрѣстѫпьнѣшхъ, непрѣстѫпьнѣшхь, непрѣстѫпьнѣшхьнепрѣстѫпьнѣшнепрѣстѫпьнѣшѹю, непрѣстѫпьнѣшююнепрѣстѫпьнѣшма, непрѣстѫпьнѣшма
непрѣстѫпьнъ -ꙑ прил Непрестъпен, който не нарушава [закон и под.] ꙇ сего раді ѹтвръжденье. (вѣ)рѣ. ꙇ непрѣстѫпное бжію ꙁаконѹ. ꙇ владꙑъствіе еже отъ него. ꙇꙁвѣстъно ꙇ сто творѧште. да веселѧтъ сѧ въ грѧдѫштее жітье К 3а 14 Изч К Нвб непрестъпен ОА ВА Срв престъпвам несв