Исторически речник
непрѣстаньнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
непрѣстаньнъ, непрѣстаньньнепрѣстаньнанепрѣстаньнѹнепрѣстаньнъ, непрѣстаньньнепрѣстаньнанепрѣстаньномь, непрѣстаньномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
непрѣстаньнѣнепрѣстаньне, непрѣстаньнꙑнепрѣстаньннепрѣстаньнъ, непрѣстаньньнепрѣстаньномъ, непрѣстаньномьнепрѣстаньнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
непрѣстаньнꙑнепрѣстаньнѣхъ, непрѣстаньнѣхьнепрѣстаньнанепрѣстаньнѹнепрѣстаньноманепрѣстаньно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
непрѣстаньнанепрѣстаньнѹнепрѣстаньнонепрѣстаньнанепрѣстаньномь, непрѣстаньномънепрѣстаньнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
непрѣстаньнанепрѣстаньнъ, непрѣстаньньнепрѣстаньномъ, непрѣстаньномьнепрѣстаньнанепрѣстаньнꙑнепрѣстаньнѣхъ, непрѣстаньнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
непрѣстаньнѣнепрѣстаньнѹнепрѣстаньноманепрѣстаньнанепрѣстаньнꙑ, непрѣстаньнѫнепрѣстаньнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
непрѣстаньнѫ, непрѣстаньнѹнепрѣстаньноѭ, непрѣстаньноѫ, непрѣстаньноѧ, непрѣстаньноюнепрѣстаньнѣнепрѣстаньнꙑнепрѣстаньнъ, непрѣстаньньнепрѣстаньнамъ, непрѣстаньнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
непрѣстаньнꙑнепрѣстаньнамнепрѣстаньнахъ, непрѣстаньнахьнепрѣстаньнѣнепрѣстаньнѹнепрѣстаньнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
непрѣстаньнꙑ, непрѣстаньнꙑ, непрѣстаньнонепрѣстаньнаго, непрѣстаньнаего, непрѣстаньнааго, непрѣстаньнаго, непрѣстаньного, непрѣстаньнога, непрѣстаньнгонепрѣстаньнѹмѹ, непрѣстаньнѹемѹ, непрѣстаньнѹѹмѹ, непрѣстаньнѹмѹ, непрѣстаньноомѹ, непрѣстаньномѹ, непрѣстаньноѹмѹ, непрѣстаньнмѹнепрѣстаньнꙑ, непрѣстаньнꙑ, непрѣстаньнонепрѣстаньнаго, непрѣстаньнаего, непрѣстаньнааго, непрѣстаньнаго, непрѣстаньного, непрѣстаньнога, непрѣстаньнгонепрѣстаньнꙑмь, непрѣстаньнꙑмь, непрѣстаньнꙑмъ, непрѣстаньнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
непрѣстаньнѣмь, непрѣстаньнѣемь, непрѣстаньнѣѣмь, непрѣстаньнѣамь, непрѣстаньнѣмь, непрѣстаньнѣмъ, непрѣстаньнѣемъ, непрѣстаньнѣѣмъ, непрѣстаньнѣамъ, непрѣстаньнѣмъ, непрѣстаньномь, непрѣстаньномънепрѣстаньнꙑ, непрѣстаньнꙑ, непрѣстаньнонепрѣстаньннепрѣстаньнꙑхъ, непрѣстаньнꙑхъ, непрѣстаньнꙑхь, непрѣстаньнꙑхь, непрѣстаньнѣхъ, непрѣстаньнѣхьнепрѣстаньнꙑмъ, непрѣстаньнꙑмъ, непрѣстаньнꙑмь, непрѣстаньнꙑмь, непрѣстаньнѣмъ, непрѣстаньнѣмьнепрѣстаньнꙑѧ, непрѣстаньнꙑꙗ, непрѣстаньнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
непрѣстаньнꙑм, непрѣстаньнꙑмнепрѣстаньнꙑхъ, непрѣстаньнꙑхъ, непрѣстаньнꙑхь, непрѣстаньнꙑхьнепрѣстаньнаꙗ, непрѣстаньнаа, непрѣстаньнаѣнепрѣстаньнѹю, непрѣстаньноюнепрѣстаньнꙑма, непрѣстаньнꙑманепрѣстаньно, непрѣстаньное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
непрѣстаньнаго, непрѣстаньнаего, непрѣстаньнааго, непрѣстаньнаго, непрѣстаньного, непрѣстаньнога, непрѣстаньнгонепрѣстаньнѹмѹ, непрѣстаньнѹемѹ, непрѣстаньнѹѹмѹ, непрѣстаньнѹмѹ, непрѣстаньноомѹ, непрѣстаньномѹ, непрѣстаньноѹмѹ, непрѣстаньнмѹнепрѣстаньно, непрѣстаньноенепрѣстаньнаго, непрѣстаньннаего, непрѣстаньнааго, непрѣстаньнаго, непрѣстаньного, непрѣстаньнога, непрѣстаньнгонепрѣстаньнꙑмь, непрѣстаньнꙑмь, непрѣстаньнꙑмъ, непрѣстаньнꙑмънепрѣстаньнѣмь, непрѣстаньнѣемь, непрѣстаньнѣѣмь, непрѣстаньнѣамь, непрѣстаньнѣмь, непрѣстаньнѣмъ, непрѣстаньнѣемъ, непрѣстаньнѣѣмъ, непрѣстаньнѣамъ, непрѣстаньнѣмъ, непрѣстаньномь, непрѣстаньномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
непрѣстаньно, непрѣстаньноенепрѣстаньнаꙗ, непрѣстаньнаа, непрѣстаньнаѣ, непрѣстаньнаѧнепрѣстаньнꙑхъ, непрѣстаньнꙑхъ, непрѣстаньнꙑхь, непрѣстаньнꙑхь, непрѣстаньнѣхъ, непрѣстаньнѣхьнепрѣстаньнꙑмъ, непрѣстаньнꙑмъ, непрѣстаньнꙑмь, непрѣстаньнꙑмь, непрѣстаньнѣмъ, непрѣстаньнѣмьнепрѣстаньнаꙗ, непрѣстаньнаа, непрѣстаньнаѣ, непрѣстаньнаѧнепрѣстаньнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
непрѣстаньнꙑхъ, непрѣстаньнꙑхъ, непрѣстаньнꙑхь, непрѣстаньнꙑхьнепрѣстаньнѣнепрѣстаньнѹю, непрѣстаньноюнепрѣстаньнꙑма, непрѣстаньнꙑманепрѣстаньнаꙗ, непрѣстаньнаа, непрѣстаньнаѣ, непрѣстаньнаѧнепрѣстаньнꙑѧ, непрѣстаньнꙑꙗ, непрѣстаньнѫѭ, непрѣстаньнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
непрѣстаньнѣ, непрѣстаньнонепрѣстаньнѫѭ, непрѣстаньнѹю, непрѣстаньноѭ, непрѣстаньноюнепрѣстаньнѫѭ, непрѣстаньноѫ, непрѣстаньноѧ, непрѣстаньноюнепрѣстаньнѣнепрѣстаньнꙑѧ, непрѣстаньнꙑꙗ, непрѣстаньнꙑенепрѣстаньнꙑхъ, непрѣстаньнꙑхъ, непрѣстаньнѣхъ, непрѣстаньнꙑхь, непрѣстаньнꙑхь, непрѣстаньнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
непрѣстаньнꙑмъ, непрѣстаньнꙑмъ, непрѣстаньнѣмъ, непрѣстаньнꙑмь, непрѣстаньнꙑмь, непрѣстаньнѣмьнепрѣстаньнꙑѧ, непрѣстаньнꙑꙗ, непрѣстаньнꙑенепрѣстаньнꙑм, непрѣстаньнꙑмнепрѣстаньнꙑхъ, непрѣстаньнꙑхъ, непрѣстаньнꙑхь, непрѣстаньнꙑхьнепрѣстаньнѣнепрѣстаньнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
непрѣстаньнꙑма, непрѣстаньнꙑманепрѣстаньнѣ, непрѣстаньнѣшнепрѣстаньнѣшанепрѣстаньнѣшѹ, непрѣстаньнѣшюнепрѣстаньнѣнепрѣстаньнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
непрѣстаньнѣшемь, непрѣстаньнѣшемънепрѣстаньнѣшнепрѣстаньнѣнепрѣстаньнѣше, непрѣстаньнѣшнепрѣстаньнѣшь, непрѣстаньнѣшънепрѣстаньнѣшемъ, непрѣстаньнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
непрѣстаньнѣшѧнепрѣстаньнѣшнепрѣстаньнѣшхъ, непрѣстаньнѣшхьнепрѣстаньнѣшанепрѣстаньнѣшѹ, непрѣстаньнѣшюнепрѣстаньнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
непрѣстаньнѣе, непрѣстаньнѣ, непрѣстаньнѣшенепрѣстаньнѣшанепрѣстаньнѣшѹ, непрѣстаньнѣшюнепрѣстаньнѣе, непрѣстаньнѣ, непрѣстаньнѣшенепрѣстаньнѣшанепрѣстаньнѣшемь, непрѣстаньнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
непрѣстаньнѣшнепрѣстаньнѣе, непрѣстаньнѣнепрѣстаньнѣша, непрѣстаньнѣшнепрѣстаньнѣшь, непрѣстаньнѣшънепрѣстаньнѣшемъ, непрѣстаньнѣшемьнепрѣстаньнѣша, непрѣстаньнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
непрѣстаньнѣшнепрѣстаньнѣшхъ, непрѣстаньнѣшхьнепрѣстаньнѣшнепрѣстаньнѣшѹ, непрѣстаньнѣшюнепрѣстаньнѣшеманепрѣстаньнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
непрѣстаньнѣшѧ, непрѣстаньнѣшѫ, непрѣстаньнѣшенепрѣстаньнѣшнепрѣстаньнѣшѫ, непрѣстаньнѣшѧ, непрѣстаньнѣшѹнепрѣстаньнѣшеѭ, непрѣстаньнѣшеѫ, непрѣстаньнѣшеѧ, непрѣстаньнѣшеюнепрѣстаньнѣшнепрѣстаньнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
непрѣстаньнѣшѧ, непрѣстаньнѣшѫ, непрѣстаньнѣшенепрѣстаньнѣшь, непрѣстаньнѣшънепрѣстаньнѣшамъ, непрѣстаньнѣшамьнепрѣстаньнѣшѧ, непрѣстаньнѣше, непрѣстаньнѣшѫнепрѣстаньнѣшамнепрѣстаньнѣшахъ, непрѣстаньнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
непрѣстаньнѣшнепрѣстаньнѣшѹ, непрѣстаньнѣшюнепрѣстаньнѣшаманепрѣстаньнѣ, непрѣстаньнѣшнепрѣстаньнѣшаго, непрѣстаньнѣшаего, непрѣстаньнѣшааго, непрѣстаньнѣшагонепрѣстаньнѣшѹмѹ, непрѣстаньнѣшѹемѹ, непрѣстаньнѣшѹѹмѹ, непрѣстаньнѣшѹмѹ, непрѣстаньнѣшюмѹ, непрѣстаньнѣшюемѹ, непрѣстаньнѣшюѹмѹ, непрѣстаньнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
непрѣстаньнѣнепрѣстаньнѣшаго, непрѣстаньнѣшаего, непрѣстаньнѣшааго, непрѣстаньнѣшагонепрѣстаньнѣшмь, непрѣстаньнѣшмь, непрѣстаньнѣшмъ, непрѣстаньнѣшмънепрѣстаньнѣшмь, непрѣстаньнѣшмь, непрѣстаньнѣшмъ, непрѣстаньнѣшмънепрѣстаньнѣнепрѣстаньнѣше, непрѣстаньнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
непрѣстаньнѣшхъ, непрѣстаньнѣшхъ, непрѣстаньнѣшхь, непрѣстаньнѣшхьнепрѣстаньнѣшмъ, непрѣстаньнѣшмъ, непрѣстаньнѣшмьнепрѣстаньнѣшѧѧ, непрѣстаньнѣшее, непрѣстаньнѣшѫѫнепрѣстаньнѣшм, непрѣстаньнѣшмнепрѣстаньнѣшхъ, непрѣстаньнѣшхъ, непрѣстаньнѣшхьнепрѣстаньнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
непрѣстаньнѣшѹю, непрѣстаньнѣшююнепрѣстаньнѣшма, непрѣстаньнѣшманепрѣстаньнѣе, непрѣстаньнѣ, непрѣстаньнѣшее, непрѣстаньнѣшенепрѣстаньнѣшаго, непрѣстаньнѣшаего, непрѣстаньнѣшааго, непрѣстаньнѣшагонепрѣстаньнѣшѹмѹ, непрѣстаньнѣшѹемѹ, непрѣстаньнѣшѹѹмѹ, непрѣстаньнѣшѹмѹ, непрѣстаньнѣшюмѹ, непрѣстаньнѣшюемѹ, непрѣстаньнѣшюѹмѹ, непрѣстаньнѣшюмѹнепрѣстаньнѣе, непрѣстаньнѣ, непрѣстаньнѣшее, непрѣстаньнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
непрѣстаньнѣшаго, непрѣстаньнѣшаего, непрѣстаньнѣшааго, непрѣстаньнѣшагонепрѣстаньнѣшмь, непрѣстаньнѣшмь, непрѣстаньнѣшмъ, непрѣстаньнѣшмънепрѣстаньнѣшмь, непрѣстаньнѣшмь, непрѣстаньнѣшмъ, непрѣстаньнѣшмънепрѣстаньнѣе, непрѣстаньнѣ, непрѣстаньнѣшее, непрѣстаньнѣшенепрѣстаньнѣшаꙗ, непрѣстаньнѣшаѣ, непрѣстаньнѣшаѧнепрѣстаньнѣшхъ, непрѣстаньнѣшхъ, непрѣстаньнѣшхь, непрѣстаньнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
непрѣстаньнѣшмъ, непрѣстаньнѣшмъ, непрѣстаньнѣшмьнепрѣстаньнѣшаꙗ, непрѣстаньнѣшаѣ, непрѣстаньнѣшаѧнепрѣстаньнѣшм, непрѣстаньнѣшмнепрѣстаньнѣшхъ, непрѣстаньнѣшхъ, непрѣстаньнѣшхьнепрѣстаньнѣшнепрѣстаньнѣшѹю, непрѣстаньнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
непрѣстаньнѣшма, непрѣстаньнѣшманепрѣстаньнѣшꙗ, непрѣстаньнѣшѣ, непрѣстаньнѣшаꙗнепрѣстаньнѣшѧѧ, непрѣстаньнѣшѧѩ, непрѣстаньнѣшѫѫ, непрѣстаньнѣшаѧ, непрѣстаньнѣшее, непрѣстаньнѣшеѥнепрѣстаньнѣшнепрѣстаньнѣшѫѫ, непрѣстаньнѣшѫѭ, непрѣстаньнѣшѧѧ, непрѣстаньнѣшѧѩ, непрѣстаньнѣшююнепрѣстаньнѣшѫѫ, непрѣстаньнѣшѫѭ, непрѣстаньнѣшѧѧ, непрѣстаньнѣшѧѩ, непрѣстаньнѣшюю, непрѣстаньнѣшеѭ, непрѣстаньнѣшеѫ, непрѣстаньнѣшеѧ, непрѣстаньнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
непрѣстаньнѣшнепрѣстаньнѣшꙗ, непрѣстаньнѣшѣнепрѣстаньнѣшѧѧ, непрѣстаньнѣшѧѩ, непрѣстаньнѣшѫѫ, непрѣстаньнѣшаѧ, непрѣстаньнѣшее, непрѣстаньнѣшеѥнепрѣстаньнѣшхъ, непрѣстаньнѣшхъ, непрѣстаньнѣшхь, непрѣстаньнѣшхьнепрѣстаньнѣшмъ, непрѣстаньнѣшмъ, непрѣстаньнѣшмь, непрѣстаньнѣшмьнепрѣстаньнѣшѧѧ, непрѣстаньнѣшѧѩ, непрѣстаньнѣшѫѫ, непрѣстаньнѣшаѧ, непрѣстаньнѣшее, непрѣстаньнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
непрѣстаньнѣшм, непрѣстаньнѣшмнепрѣстаньнѣшхъ, непрѣстаньнѣшхъ, непрѣстаньнѣшхь, непрѣстаньнѣшхьнепрѣстаньнѣшнепрѣстаньнѣшѹю, непрѣстаньнѣшююнепрѣстаньнѣшма, непрѣстаньнѣшма
непрѣстаньнъ -ꙑ прил Непрестанен, непрекъснат дажд емѹ вѣдѣт. благодѣат вь пѣне. ꙇ славослове. ꙇ спне. непрѣстанꙿна пѣнѣ прснааго. въ мⷧтвꙑ прѩтъ нꙑ СЕ 95а 9 альбѣ  многѹ пѣтю непрѣстанꙿнѹѹмѹ. въдавъ себе  обноштънѹѹмѹ стоꙗнью С 548.7 теен же го молтва непрѣстанна. а къ богѹ любꙑ беꙁ мѣрꙑ С 274.30 Изч СЕ С Гр ἀδιάλειπτος ἀένναος непрѣстанꙿнъ Нвб непрестанен ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР