Исторически речник
непрѣложьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
непрѣложьнъ, непрѣложьньнепрѣложьнанепрѣложьнѹнепрѣложьнъ, непрѣложьньнепрѣложьнанепрѣложьномь, непрѣложьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
непрѣложьнѣнепрѣложьне, непрѣложьнꙑнепрѣложьннепрѣложьнъ, непрѣложьньнепрѣложьномъ, непрѣложьномьнепрѣложьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
непрѣложьнꙑнепрѣложьнѣхъ, непрѣложьнѣхьнепрѣложьнанепрѣложьнѹнепрѣложьноманепрѣложьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
непрѣложьнанепрѣложьнѹнепрѣложьнонепрѣложьнанепрѣложьномь, непрѣложьномънепрѣложьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
непрѣложьнанепрѣложьнъ, непрѣложьньнепрѣложьномъ, непрѣложьномьнепрѣложьнанепрѣложьнꙑнепрѣложьнѣхъ, непрѣложьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
непрѣложьнѣнепрѣложьнѹнепрѣложьноманепрѣложьнанепрѣложьнꙑ, непрѣложьнѫнепрѣложьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
непрѣложьнѫ, непрѣложьнѹнепрѣложьноѭ, непрѣложьноѫ, непрѣложьноѧ, непрѣложьноюнепрѣложьнѣнепрѣложьнꙑнепрѣложьнъ, непрѣложьньнепрѣложьнамъ, непрѣложьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
непрѣложьнꙑнепрѣложьнамнепрѣложьнахъ, непрѣложьнахьнепрѣложьнѣнепрѣложьнѹнепрѣложьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
непрѣложьнꙑ, непрѣложьнꙑ, непрѣложьнонепрѣложьнаго, непрѣложьнаего, непрѣложьнааго, непрѣложьнаго, непрѣложьного, непрѣложьнога, непрѣложьнгонепрѣложьнѹмѹ, непрѣложьнѹемѹ, непрѣложьнѹѹмѹ, непрѣложьнѹмѹ, непрѣложьноомѹ, непрѣложьномѹ, непрѣложьноѹмѹ, непрѣложьнмѹнепрѣложьнꙑ, непрѣложьнꙑ, непрѣложьнонепрѣложьнаго, непрѣложьнаего, непрѣложьнааго, непрѣложьнаго, непрѣложьного, непрѣложьнога, непрѣложьнгонепрѣложьнꙑмь, непрѣложьнꙑмь, непрѣложьнꙑмъ, непрѣложьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
непрѣложьнѣмь, непрѣложьнѣемь, непрѣложьнѣѣмь, непрѣложьнѣамь, непрѣложьнѣмь, непрѣложьнѣмъ, непрѣложьнѣемъ, непрѣложьнѣѣмъ, непрѣложьнѣамъ, непрѣложьнѣмъ, непрѣложьномь, непрѣложьномънепрѣложьнꙑ, непрѣложьнꙑ, непрѣложьнонепрѣложьннепрѣложьнꙑхъ, непрѣложьнꙑхъ, непрѣложьнꙑхь, непрѣложьнꙑхь, непрѣложьнѣхъ, непрѣложьнѣхьнепрѣложьнꙑмъ, непрѣложьнꙑмъ, непрѣложьнꙑмь, непрѣложьнꙑмь, непрѣложьнѣмъ, непрѣложьнѣмьнепрѣложьнꙑѧ, непрѣложьнꙑꙗ, непрѣложьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
непрѣложьнꙑм, непрѣложьнꙑмнепрѣложьнꙑхъ, непрѣложьнꙑхъ, непрѣложьнꙑхь, непрѣложьнꙑхьнепрѣложьнаꙗ, непрѣложьнаа, непрѣложьнаѣнепрѣложьнѹю, непрѣложьноюнепрѣложьнꙑма, непрѣложьнꙑманепрѣложьно, непрѣложьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
непрѣложьнаго, непрѣложьнаего, непрѣложьнааго, непрѣложьнаго, непрѣложьного, непрѣложьнога, непрѣложьнгонепрѣложьнѹмѹ, непрѣложьнѹемѹ, непрѣложьнѹѹмѹ, непрѣложьнѹмѹ, непрѣложьноомѹ, непрѣложьномѹ, непрѣложьноѹмѹ, непрѣложьнмѹнепрѣложьно, непрѣложьноенепрѣложьнаго, непрѣложьннаего, непрѣложьнааго, непрѣложьнаго, непрѣложьного, непрѣложьнога, непрѣложьнгонепрѣложьнꙑмь, непрѣложьнꙑмь, непрѣложьнꙑмъ, непрѣложьнꙑмънепрѣложьнѣмь, непрѣложьнѣемь, непрѣложьнѣѣмь, непрѣложьнѣамь, непрѣложьнѣмь, непрѣложьнѣмъ, непрѣложьнѣемъ, непрѣложьнѣѣмъ, непрѣложьнѣамъ, непрѣложьнѣмъ, непрѣложьномь, непрѣложьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
непрѣложьно, непрѣложьноенепрѣложьнаꙗ, непрѣложьнаа, непрѣложьнаѣ, непрѣложьнаѧнепрѣложьнꙑхъ, непрѣложьнꙑхъ, непрѣложьнꙑхь, непрѣложьнꙑхь, непрѣложьнѣхъ, непрѣложьнѣхьнепрѣложьнꙑмъ, непрѣложьнꙑмъ, непрѣложьнꙑмь, непрѣложьнꙑмь, непрѣложьнѣмъ, непрѣложьнѣмьнепрѣложьнаꙗ, непрѣложьнаа, непрѣложьнаѣ, непрѣложьнаѧнепрѣложьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
непрѣложьнꙑхъ, непрѣложьнꙑхъ, непрѣложьнꙑхь, непрѣложьнꙑхьнепрѣложьнѣнепрѣложьнѹю, непрѣложьноюнепрѣложьнꙑма, непрѣложьнꙑманепрѣложьнаꙗ, непрѣложьнаа, непрѣложьнаѣ, непрѣложьнаѧнепрѣложьнꙑѧ, непрѣложьнꙑꙗ, непрѣложьнѫѭ, непрѣложьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
непрѣложьнѣ, непрѣложьнонепрѣложьнѫѭ, непрѣложьнѹю, непрѣложьноѭ, непрѣложьноюнепрѣложьнѫѭ, непрѣложьноѫ, непрѣложьноѧ, непрѣложьноюнепрѣложьнѣнепрѣложьнꙑѧ, непрѣложьнꙑꙗ, непрѣложьнꙑенепрѣложьнꙑхъ, непрѣложьнꙑхъ, непрѣложьнѣхъ, непрѣложьнꙑхь, непрѣложьнꙑхь, непрѣложьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
непрѣложьнꙑмъ, непрѣложьнꙑмъ, непрѣложьнѣмъ, непрѣложьнꙑмь, непрѣложьнꙑмь, непрѣложьнѣмьнепрѣложьнꙑѧ, непрѣложьнꙑꙗ, непрѣложьнꙑенепрѣложьнꙑм, непрѣложьнꙑмнепрѣложьнꙑхъ, непрѣложьнꙑхъ, непрѣложьнꙑхь, непрѣложьнꙑхьнепрѣложьнѣнепрѣложьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
непрѣложьнꙑма, непрѣложьнꙑманепрѣложьнѣ, непрѣложьнѣшнепрѣложьнѣшанепрѣложьнѣшѹ, непрѣложьнѣшюнепрѣложьнѣнепрѣложьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
непрѣложьнѣшемь, непрѣложьнѣшемънепрѣложьнѣшнепрѣложьнѣнепрѣложьнѣше, непрѣложьнѣшнепрѣложьнѣшь, непрѣложьнѣшънепрѣложьнѣшемъ, непрѣложьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
непрѣложьнѣшѧнепрѣложьнѣшнепрѣложьнѣшхъ, непрѣложьнѣшхьнепрѣложьнѣшанепрѣложьнѣшѹ, непрѣложьнѣшюнепрѣложьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
непрѣложьнѣе, непрѣложьнѣ, непрѣложьнѣшенепрѣложьнѣшанепрѣложьнѣшѹ, непрѣложьнѣшюнепрѣложьнѣе, непрѣложьнѣ, непрѣложьнѣшенепрѣложьнѣшанепрѣложьнѣшемь, непрѣложьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
непрѣложьнѣшнепрѣложьнѣе, непрѣложьнѣнепрѣложьнѣша, непрѣложьнѣшнепрѣложьнѣшь, непрѣложьнѣшънепрѣложьнѣшемъ, непрѣложьнѣшемьнепрѣложьнѣша, непрѣложьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
непрѣложьнѣшнепрѣложьнѣшхъ, непрѣложьнѣшхьнепрѣложьнѣшнепрѣложьнѣшѹ, непрѣложьнѣшюнепрѣложьнѣшеманепрѣложьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
непрѣложьнѣшѧ, непрѣложьнѣшѫ, непрѣложьнѣшенепрѣложьнѣшнепрѣложьнѣшѫ, непрѣложьнѣшѧ, непрѣложьнѣшѹнепрѣложьнѣшеѭ, непрѣложьнѣшеѫ, непрѣложьнѣшеѧ, непрѣложьнѣшеюнепрѣложьнѣшнепрѣложьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
непрѣложьнѣшѧ, непрѣложьнѣшѫ, непрѣложьнѣшенепрѣложьнѣшь, непрѣложьнѣшънепрѣложьнѣшамъ, непрѣложьнѣшамьнепрѣложьнѣшѧ, непрѣложьнѣше, непрѣложьнѣшѫнепрѣложьнѣшамнепрѣложьнѣшахъ, непрѣложьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
непрѣложьнѣшнепрѣложьнѣшѹ, непрѣложьнѣшюнепрѣложьнѣшаманепрѣложьнѣ, непрѣложьнѣшнепрѣложьнѣшаго, непрѣложьнѣшаего, непрѣложьнѣшааго, непрѣложьнѣшагонепрѣложьнѣшѹмѹ, непрѣложьнѣшѹемѹ, непрѣложьнѣшѹѹмѹ, непрѣложьнѣшѹмѹ, непрѣложьнѣшюмѹ, непрѣложьнѣшюемѹ, непрѣложьнѣшюѹмѹ, непрѣложьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
непрѣложьнѣнепрѣложьнѣшаго, непрѣложьнѣшаего, непрѣложьнѣшааго, непрѣложьнѣшагонепрѣложьнѣшмь, непрѣложьнѣшмь, непрѣложьнѣшмъ, непрѣложьнѣшмънепрѣложьнѣшмь, непрѣложьнѣшмь, непрѣложьнѣшмъ, непрѣложьнѣшмънепрѣложьнѣнепрѣложьнѣше, непрѣложьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
непрѣложьнѣшхъ, непрѣложьнѣшхъ, непрѣложьнѣшхь, непрѣложьнѣшхьнепрѣложьнѣшмъ, непрѣложьнѣшмъ, непрѣложьнѣшмьнепрѣложьнѣшѧѧ, непрѣложьнѣшее, непрѣложьнѣшѫѫнепрѣложьнѣшм, непрѣложьнѣшмнепрѣложьнѣшхъ, непрѣложьнѣшхъ, непрѣложьнѣшхьнепрѣложьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
непрѣложьнѣшѹю, непрѣложьнѣшююнепрѣложьнѣшма, непрѣложьнѣшманепрѣложьнѣе, непрѣложьнѣ, непрѣложьнѣшее, непрѣложьнѣшенепрѣложьнѣшаго, непрѣложьнѣшаего, непрѣложьнѣшааго, непрѣложьнѣшагонепрѣложьнѣшѹмѹ, непрѣложьнѣшѹемѹ, непрѣложьнѣшѹѹмѹ, непрѣложьнѣшѹмѹ, непрѣложьнѣшюмѹ, непрѣложьнѣшюемѹ, непрѣложьнѣшюѹмѹ, непрѣложьнѣшюмѹнепрѣложьнѣе, непрѣложьнѣ, непрѣложьнѣшее, непрѣложьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
непрѣложьнѣшаго, непрѣложьнѣшаего, непрѣложьнѣшааго, непрѣложьнѣшагонепрѣложьнѣшмь, непрѣложьнѣшмь, непрѣложьнѣшмъ, непрѣложьнѣшмънепрѣложьнѣшмь, непрѣложьнѣшмь, непрѣложьнѣшмъ, непрѣложьнѣшмънепрѣложьнѣе, непрѣложьнѣ, непрѣложьнѣшее, непрѣложьнѣшенепрѣложьнѣшаꙗ, непрѣложьнѣшаѣ, непрѣложьнѣшаѧнепрѣложьнѣшхъ, непрѣложьнѣшхъ, непрѣложьнѣшхь, непрѣложьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
непрѣложьнѣшмъ, непрѣложьнѣшмъ, непрѣложьнѣшмьнепрѣложьнѣшаꙗ, непрѣложьнѣшаѣ, непрѣложьнѣшаѧнепрѣложьнѣшм, непрѣложьнѣшмнепрѣложьнѣшхъ, непрѣложьнѣшхъ, непрѣложьнѣшхьнепрѣложьнѣшнепрѣложьнѣшѹю, непрѣложьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
непрѣложьнѣшма, непрѣложьнѣшманепрѣложьнѣшꙗ, непрѣложьнѣшѣ, непрѣложьнѣшаꙗнепрѣложьнѣшѧѧ, непрѣложьнѣшѧѩ, непрѣложьнѣшѫѫ, непрѣложьнѣшаѧ, непрѣложьнѣшее, непрѣложьнѣшеѥнепрѣложьнѣшнепрѣложьнѣшѫѫ, непрѣложьнѣшѫѭ, непрѣложьнѣшѧѧ, непрѣложьнѣшѧѩ, непрѣложьнѣшююнепрѣложьнѣшѫѫ, непрѣложьнѣшѫѭ, непрѣложьнѣшѧѧ, непрѣложьнѣшѧѩ, непрѣложьнѣшюю, непрѣложьнѣшеѭ, непрѣложьнѣшеѫ, непрѣложьнѣшеѧ, непрѣложьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
непрѣложьнѣшнепрѣложьнѣшꙗ, непрѣложьнѣшѣнепрѣложьнѣшѧѧ, непрѣложьнѣшѧѩ, непрѣложьнѣшѫѫ, непрѣложьнѣшаѧ, непрѣложьнѣшее, непрѣложьнѣшеѥнепрѣложьнѣшхъ, непрѣложьнѣшхъ, непрѣложьнѣшхь, непрѣложьнѣшхьнепрѣложьнѣшмъ, непрѣложьнѣшмъ, непрѣложьнѣшмь, непрѣложьнѣшмьнепрѣложьнѣшѧѧ, непрѣложьнѣшѧѩ, непрѣложьнѣшѫѫ, непрѣложьнѣшаѧ, непрѣложьнѣшее, непрѣложьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
непрѣложьнѣшм, непрѣложьнѣшмнепрѣложьнѣшхъ, непрѣложьнѣшхъ, непрѣложьнѣшхь, непрѣложьнѣшхьнепрѣложьнѣшнепрѣложьнѣшѹю, непрѣложьнѣшююнепрѣложьнѣшма, непрѣложьнѣшма
непрѣложьнъ -ꙑ прил Неизменен, постоянен комъ (обѣт)(...) ложно свѣ(...)ата клѧтв(...) еⱋъма не прѣ(...) Е 11а 11—12 (...)ата клꙙтв(...) еⱋъма не прѣ(...) аже не въꙁ(...) бѹ. крѣп(...) Е 11а 14 Изч Е Калка от гр ἀμετάϑετος Нвб непреложен остар ВА Дюв