Исторически речник
непрѣклоньнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
непрѣклоньнъ, непрѣклоньньнепрѣклоньнанепрѣклоньнѹнепрѣклоньнъ, непрѣклоньньнепрѣклоньнанепрѣклоньномь, непрѣклоньномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
непрѣклоньнѣнепрѣклоньне, непрѣклоньнꙑнепрѣклоньннепрѣклоньнъ, непрѣклоньньнепрѣклоньномъ, непрѣклоньномьнепрѣклоньнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
непрѣклоньнꙑнепрѣклоньнѣхъ, непрѣклоньнѣхьнепрѣклоньнанепрѣклоньнѹнепрѣклоньноманепрѣклоньно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
непрѣклоньнанепрѣклоньнѹнепрѣклоньнонепрѣклоньнанепрѣклоньномь, непрѣклоньномънепрѣклоньнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
непрѣклоньнанепрѣклоньнъ, непрѣклоньньнепрѣклоньномъ, непрѣклоньномьнепрѣклоньнанепрѣклоньнꙑнепрѣклоньнѣхъ, непрѣклоньнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
непрѣклоньнѣнепрѣклоньнѹнепрѣклоньноманепрѣклоньнанепрѣклоньнꙑ, непрѣклоньнѫнепрѣклоньнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
непрѣклоньнѫ, непрѣклоньнѹнепрѣклоньноѭ, непрѣклоньноѫ, непрѣклоньноѧ, непрѣклоньноюнепрѣклоньнѣнепрѣклоньнꙑнепрѣклоньнъ, непрѣклоньньнепрѣклоньнамъ, непрѣклоньнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
непрѣклоньнꙑнепрѣклоньнамнепрѣклоньнахъ, непрѣклоньнахьнепрѣклоньнѣнепрѣклоньнѹнепрѣклоньнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
непрѣклоньнꙑ, непрѣклоньнꙑ, непрѣклоньнонепрѣклоньнаго, непрѣклоньнаего, непрѣклоньнааго, непрѣклоньнаго, непрѣклоньного, непрѣклоньнога, непрѣклоньнгонепрѣклоньнѹмѹ, непрѣклоньнѹемѹ, непрѣклоньнѹѹмѹ, непрѣклоньнѹмѹ, непрѣклоньноомѹ, непрѣклоньномѹ, непрѣклоньноѹмѹ, непрѣклоньнмѹнепрѣклоньнꙑ, непрѣклоньнꙑ, непрѣклоньнонепрѣклоньнаго, непрѣклоньнаего, непрѣклоньнааго, непрѣклоньнаго, непрѣклоньного, непрѣклоньнога, непрѣклоньнгонепрѣклоньнꙑмь, непрѣклоньнꙑмь, непрѣклоньнꙑмъ, непрѣклоньнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
непрѣклоньнѣмь, непрѣклоньнѣемь, непрѣклоньнѣѣмь, непрѣклоньнѣамь, непрѣклоньнѣмь, непрѣклоньнѣмъ, непрѣклоньнѣемъ, непрѣклоньнѣѣмъ, непрѣклоньнѣамъ, непрѣклоньнѣмъ, непрѣклоньномь, непрѣклоньномънепрѣклоньнꙑ, непрѣклоньнꙑ, непрѣклоньнонепрѣклоньннепрѣклоньнꙑхъ, непрѣклоньнꙑхъ, непрѣклоньнꙑхь, непрѣклоньнꙑхь, непрѣклоньнѣхъ, непрѣклоньнѣхьнепрѣклоньнꙑмъ, непрѣклоньнꙑмъ, непрѣклоньнꙑмь, непрѣклоньнꙑмь, непрѣклоньнѣмъ, непрѣклоньнѣмьнепрѣклоньнꙑѧ, непрѣклоньнꙑꙗ, непрѣклоньнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
непрѣклоньнꙑм, непрѣклоньнꙑмнепрѣклоньнꙑхъ, непрѣклоньнꙑхъ, непрѣклоньнꙑхь, непрѣклоньнꙑхьнепрѣклоньнаꙗ, непрѣклоньнаа, непрѣклоньнаѣнепрѣклоньнѹю, непрѣклоньноюнепрѣклоньнꙑма, непрѣклоньнꙑманепрѣклоньно, непрѣклоньное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
непрѣклоньнаго, непрѣклоньнаего, непрѣклоньнааго, непрѣклоньнаго, непрѣклоньного, непрѣклоньнога, непрѣклоньнгонепрѣклоньнѹмѹ, непрѣклоньнѹемѹ, непрѣклоньнѹѹмѹ, непрѣклоньнѹмѹ, непрѣклоньноомѹ, непрѣклоньномѹ, непрѣклоньноѹмѹ, непрѣклоньнмѹнепрѣклоньно, непрѣклоньноенепрѣклоньнаго, непрѣклоньннаего, непрѣклоньнааго, непрѣклоньнаго, непрѣклоньного, непрѣклоньнога, непрѣклоньнгонепрѣклоньнꙑмь, непрѣклоньнꙑмь, непрѣклоньнꙑмъ, непрѣклоньнꙑмънепрѣклоньнѣмь, непрѣклоньнѣемь, непрѣклоньнѣѣмь, непрѣклоньнѣамь, непрѣклоньнѣмь, непрѣклоньнѣмъ, непрѣклоньнѣемъ, непрѣклоньнѣѣмъ, непрѣклоньнѣамъ, непрѣклоньнѣмъ, непрѣклоньномь, непрѣклоньномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
непрѣклоньно, непрѣклоньноенепрѣклоньнаꙗ, непрѣклоньнаа, непрѣклоньнаѣ, непрѣклоньнаѧнепрѣклоньнꙑхъ, непрѣклоньнꙑхъ, непрѣклоньнꙑхь, непрѣклоньнꙑхь, непрѣклоньнѣхъ, непрѣклоньнѣхьнепрѣклоньнꙑмъ, непрѣклоньнꙑмъ, непрѣклоньнꙑмь, непрѣклоньнꙑмь, непрѣклоньнѣмъ, непрѣклоньнѣмьнепрѣклоньнаꙗ, непрѣклоньнаа, непрѣклоньнаѣ, непрѣклоньнаѧнепрѣклоньнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
непрѣклоньнꙑхъ, непрѣклоньнꙑхъ, непрѣклоньнꙑхь, непрѣклоньнꙑхьнепрѣклоньнѣнепрѣклоньнѹю, непрѣклоньноюнепрѣклоньнꙑма, непрѣклоньнꙑманепрѣклоньнаꙗ, непрѣклоньнаа, непрѣклоньнаѣ, непрѣклоньнаѧнепрѣклоньнꙑѧ, непрѣклоньнꙑꙗ, непрѣклоньнѫѭ, непрѣклоньнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
непрѣклоньнѣ, непрѣклоньнонепрѣклоньнѫѭ, непрѣклоньнѹю, непрѣклоньноѭ, непрѣклоньноюнепрѣклоньнѫѭ, непрѣклоньноѫ, непрѣклоньноѧ, непрѣклоньноюнепрѣклоньнѣнепрѣклоньнꙑѧ, непрѣклоньнꙑꙗ, непрѣклоньнꙑенепрѣклоньнꙑхъ, непрѣклоньнꙑхъ, непрѣклоньнѣхъ, непрѣклоньнꙑхь, непрѣклоньнꙑхь, непрѣклоньнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
непрѣклоньнꙑмъ, непрѣклоньнꙑмъ, непрѣклоньнѣмъ, непрѣклоньнꙑмь, непрѣклоньнꙑмь, непрѣклоньнѣмьнепрѣклоньнꙑѧ, непрѣклоньнꙑꙗ, непрѣклоньнꙑенепрѣклоньнꙑм, непрѣклоньнꙑмнепрѣклоньнꙑхъ, непрѣклоньнꙑхъ, непрѣклоньнꙑхь, непрѣклоньнꙑхьнепрѣклоньнѣнепрѣклоньнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
непрѣклоньнꙑма, непрѣклоньнꙑманепрѣклоньнѣ, непрѣклоньнѣшнепрѣклоньнѣшанепрѣклоньнѣшѹ, непрѣклоньнѣшюнепрѣклоньнѣнепрѣклоньнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
непрѣклоньнѣшемь, непрѣклоньнѣшемънепрѣклоньнѣшнепрѣклоньнѣнепрѣклоньнѣше, непрѣклоньнѣшнепрѣклоньнѣшь, непрѣклоньнѣшънепрѣклоньнѣшемъ, непрѣклоньнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
непрѣклоньнѣшѧнепрѣклоньнѣшнепрѣклоньнѣшхъ, непрѣклоньнѣшхьнепрѣклоньнѣшанепрѣклоньнѣшѹ, непрѣклоньнѣшюнепрѣклоньнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
непрѣклоньнѣе, непрѣклоньнѣ, непрѣклоньнѣшенепрѣклоньнѣшанепрѣклоньнѣшѹ, непрѣклоньнѣшюнепрѣклоньнѣе, непрѣклоньнѣ, непрѣклоньнѣшенепрѣклоньнѣшанепрѣклоньнѣшемь, непрѣклоньнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
непрѣклоньнѣшнепрѣклоньнѣе, непрѣклоньнѣнепрѣклоньнѣша, непрѣклоньнѣшнепрѣклоньнѣшь, непрѣклоньнѣшънепрѣклоньнѣшемъ, непрѣклоньнѣшемьнепрѣклоньнѣша, непрѣклоньнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
непрѣклоньнѣшнепрѣклоньнѣшхъ, непрѣклоньнѣшхьнепрѣклоньнѣшнепрѣклоньнѣшѹ, непрѣклоньнѣшюнепрѣклоньнѣшеманепрѣклоньнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
непрѣклоньнѣшѧ, непрѣклоньнѣшѫ, непрѣклоньнѣшенепрѣклоньнѣшнепрѣклоньнѣшѫ, непрѣклоньнѣшѧ, непрѣклоньнѣшѹнепрѣклоньнѣшеѭ, непрѣклоньнѣшеѫ, непрѣклоньнѣшеѧ, непрѣклоньнѣшеюнепрѣклоньнѣшнепрѣклоньнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
непрѣклоньнѣшѧ, непрѣклоньнѣшѫ, непрѣклоньнѣшенепрѣклоньнѣшь, непрѣклоньнѣшънепрѣклоньнѣшамъ, непрѣклоньнѣшамьнепрѣклоньнѣшѧ, непрѣклоньнѣше, непрѣклоньнѣшѫнепрѣклоньнѣшамнепрѣклоньнѣшахъ, непрѣклоньнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
непрѣклоньнѣшнепрѣклоньнѣшѹ, непрѣклоньнѣшюнепрѣклоньнѣшаманепрѣклоньнѣ, непрѣклоньнѣшнепрѣклоньнѣшаго, непрѣклоньнѣшаего, непрѣклоньнѣшааго, непрѣклоньнѣшагонепрѣклоньнѣшѹмѹ, непрѣклоньнѣшѹемѹ, непрѣклоньнѣшѹѹмѹ, непрѣклоньнѣшѹмѹ, непрѣклоньнѣшюмѹ, непрѣклоньнѣшюемѹ, непрѣклоньнѣшюѹмѹ, непрѣклоньнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
непрѣклоньнѣнепрѣклоньнѣшаго, непрѣклоньнѣшаего, непрѣклоньнѣшааго, непрѣклоньнѣшагонепрѣклоньнѣшмь, непрѣклоньнѣшмь, непрѣклоньнѣшмъ, непрѣклоньнѣшмънепрѣклоньнѣшмь, непрѣклоньнѣшмь, непрѣклоньнѣшмъ, непрѣклоньнѣшмънепрѣклоньнѣнепрѣклоньнѣше, непрѣклоньнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
непрѣклоньнѣшхъ, непрѣклоньнѣшхъ, непрѣклоньнѣшхь, непрѣклоньнѣшхьнепрѣклоньнѣшмъ, непрѣклоньнѣшмъ, непрѣклоньнѣшмьнепрѣклоньнѣшѧѧ, непрѣклоньнѣшее, непрѣклоньнѣшѫѫнепрѣклоньнѣшм, непрѣклоньнѣшмнепрѣклоньнѣшхъ, непрѣклоньнѣшхъ, непрѣклоньнѣшхьнепрѣклоньнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
непрѣклоньнѣшѹю, непрѣклоньнѣшююнепрѣклоньнѣшма, непрѣклоньнѣшманепрѣклоньнѣе, непрѣклоньнѣ, непрѣклоньнѣшее, непрѣклоньнѣшенепрѣклоньнѣшаго, непрѣклоньнѣшаего, непрѣклоньнѣшааго, непрѣклоньнѣшагонепрѣклоньнѣшѹмѹ, непрѣклоньнѣшѹемѹ, непрѣклоньнѣшѹѹмѹ, непрѣклоньнѣшѹмѹ, непрѣклоньнѣшюмѹ, непрѣклоньнѣшюемѹ, непрѣклоньнѣшюѹмѹ, непрѣклоньнѣшюмѹнепрѣклоньнѣе, непрѣклоньнѣ, непрѣклоньнѣшее, непрѣклоньнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
непрѣклоньнѣшаго, непрѣклоньнѣшаего, непрѣклоньнѣшааго, непрѣклоньнѣшагонепрѣклоньнѣшмь, непрѣклоньнѣшмь, непрѣклоньнѣшмъ, непрѣклоньнѣшмънепрѣклоньнѣшмь, непрѣклоньнѣшмь, непрѣклоньнѣшмъ, непрѣклоньнѣшмънепрѣклоньнѣе, непрѣклоньнѣ, непрѣклоньнѣшее, непрѣклоньнѣшенепрѣклоньнѣшаꙗ, непрѣклоньнѣшаѣ, непрѣклоньнѣшаѧнепрѣклоньнѣшхъ, непрѣклоньнѣшхъ, непрѣклоньнѣшхь, непрѣклоньнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
непрѣклоньнѣшмъ, непрѣклоньнѣшмъ, непрѣклоньнѣшмьнепрѣклоньнѣшаꙗ, непрѣклоньнѣшаѣ, непрѣклоньнѣшаѧнепрѣклоньнѣшм, непрѣклоньнѣшмнепрѣклоньнѣшхъ, непрѣклоньнѣшхъ, непрѣклоньнѣшхьнепрѣклоньнѣшнепрѣклоньнѣшѹю, непрѣклоньнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
непрѣклоньнѣшма, непрѣклоньнѣшманепрѣклоньнѣшꙗ, непрѣклоньнѣшѣ, непрѣклоньнѣшаꙗнепрѣклоньнѣшѧѧ, непрѣклоньнѣшѧѩ, непрѣклоньнѣшѫѫ, непрѣклоньнѣшаѧ, непрѣклоньнѣшее, непрѣклоньнѣшеѥнепрѣклоньнѣшнепрѣклоньнѣшѫѫ, непрѣклоньнѣшѫѭ, непрѣклоньнѣшѧѧ, непрѣклоньнѣшѧѩ, непрѣклоньнѣшююнепрѣклоньнѣшѫѫ, непрѣклоньнѣшѫѭ, непрѣклоньнѣшѧѧ, непрѣклоньнѣшѧѩ, непрѣклоньнѣшюю, непрѣклоньнѣшеѭ, непрѣклоньнѣшеѫ, непрѣклоньнѣшеѧ, непрѣклоньнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
непрѣклоньнѣшнепрѣклоньнѣшꙗ, непрѣклоньнѣшѣнепрѣклоньнѣшѧѧ, непрѣклоньнѣшѧѩ, непрѣклоньнѣшѫѫ, непрѣклоньнѣшаѧ, непрѣклоньнѣшее, непрѣклоньнѣшеѥнепрѣклоньнѣшхъ, непрѣклоньнѣшхъ, непрѣклоньнѣшхь, непрѣклоньнѣшхьнепрѣклоньнѣшмъ, непрѣклоньнѣшмъ, непрѣклоньнѣшмь, непрѣклоньнѣшмьнепрѣклоньнѣшѧѧ, непрѣклоньнѣшѧѩ, непрѣклоньнѣшѫѫ, непрѣклоньнѣшаѧ, непрѣклоньнѣшее, непрѣклоньнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
непрѣклоньнѣшм, непрѣклоньнѣшмнепрѣклоньнѣшхъ, непрѣклоньнѣшхъ, непрѣклоньнѣшхь, непрѣклоньнѣшхьнепрѣклоньнѣшнепрѣклоньнѣшѹю, непрѣклоньнѣшююнепрѣклоньнѣшма, непрѣклоньнѣшма
непрѣклоньнъ -ꙑ прил 1. Непреклонен, твърд, непоколебим, несломим онъ же по обꙑаю свомѹ непрѣклоненъ прѣбꙑстъ. сѫшт же блꙁъ цѣсара. бꙗхѫ  да отъстѫптъ.  не можаахѫ отътръгнѫт го С 192.30 съподоб мꙙ владꙑко. спльнт сꙙ стааго твого дха. даждъ м мѫдрость мѣт. о тебѣ.  непрѣклонънѫ вѣрѫ моѭ съхран С 103.13—14 да ѹбо не гнѣва сꙙ на нꙙ. ꙗко отвръгошꙙ сꙙ тебе. древь. обае стоѧтꙿ непрѣклонн С 110.5 Постоянен, който не се променя. въпрашавъ же ѧ  ѹвѣдѣвъ прлежьно.  непрѣклоньно сповѣдан хъ.  не въꙁмогъ прѣвратт мъ ѹма. повелѣ вест ѧ въ своѧ. ꙁемьѧ  градꙑ С 111.8—9 2. Като същ. непрѣклоньнꙑ м ед ὁ ἀκλινής Непреклонен човек, непреклонният днеⷭ҇ невдмꙑ. вдмъ бꙑваетъ. да нꙑ раꙁѹмьнꙑ себѣ сътвортъ. днⷭ҇е непрѣклоньнꙑ своемѹ рабѹ покланѣетъ сѧ. да нꙑ отъ работꙑ свободтъ СЕ 2а 12 Изч СЕ С Калка от гр ἀκλινής Превежда и гр. ἀκαμπής, ἀμετάβλητος, ἀμετάϑετος непрѣклонънъ непрѣклоненъ Нвб непреклонен ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР