Исторически речник
непрѣбор҄емъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
непрѣбор҄емъ, непрѣбор҄емьнепрѣбор҄еманепрѣбор҄емѹнепрѣбор҄емъ, непрѣбор҄емьнепрѣбор҄еманепрѣбор҄емомь, непрѣбор҄емомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
непрѣбор҄емѣнепрѣбор҄еме, непрѣбор҄емꙑнепрѣбор҄емнепрѣбор҄емъ, непрѣбор҄емьнепрѣбор҄емомъ, непрѣбор҄емомьнепрѣбор҄емꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
непрѣбор҄емꙑнепрѣбор҄емѣхъ, непрѣбор҄емѣхьнепрѣбор҄еманепрѣбор҄емѹнепрѣбор҄емоманепрѣбор҄емо
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
непрѣбор҄еманепрѣбор҄емѹнепрѣбор҄емонепрѣбор҄еманепрѣбор҄емомь, непрѣбор҄емомънепрѣбор҄емѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
непрѣбор҄еманепрѣбор҄емъ, непрѣбор҄емьнепрѣбор҄емомъ, непрѣбор҄емомьнепрѣбор҄еманепрѣбор҄емꙑнепрѣбор҄емѣхъ, непрѣбор҄емѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
непрѣбор҄емѣнепрѣбор҄емѹнепрѣбор҄емоманепрѣбор҄еманепрѣбор҄емꙑ, непрѣбор҄емѫнепрѣбор҄емѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
непрѣбор҄емѫ, непрѣбор҄емѹнепрѣбор҄емоѭ, непрѣбор҄емоѫ, непрѣбор҄емоѧ, непрѣбор҄емоюнепрѣбор҄емѣнепрѣбор҄емꙑнепрѣбор҄емъ, непрѣбор҄емьнепрѣбор҄емамъ, непрѣбор҄емамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
непрѣбор҄емꙑнепрѣбор҄емамнепрѣбор҄емахъ, непрѣбор҄емахьнепрѣбор҄емѣнепрѣбор҄емѹнепрѣбор҄емама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
непрѣбор҄емꙑ, непрѣбор҄емꙑ, непрѣбор҄емонепрѣбор҄емаго, непрѣбор҄емаего, непрѣбор҄емааго, непрѣбор҄емаго, непрѣбор҄емого, непрѣбор҄емога, непрѣбор҄емгонепрѣбор҄емѹмѹ, непрѣбор҄емѹемѹ, непрѣбор҄емѹѹмѹ, непрѣбор҄емѹмѹ, непрѣбор҄емоомѹ, непрѣбор҄емомѹ, непрѣбор҄емоѹмѹ, непрѣбор҄еммѹнепрѣбор҄емꙑ, непрѣбор҄емꙑ, непрѣбор҄емонепрѣбор҄емаго, непрѣбор҄емаего, непрѣбор҄емааго, непрѣбор҄емаго, непрѣбор҄емого, непрѣбор҄емога, непрѣбор҄емгонепрѣбор҄емꙑмь, непрѣбор҄емꙑмь, непрѣбор҄емꙑмъ, непрѣбор҄емꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
непрѣбор҄емѣмь, непрѣбор҄емѣемь, непрѣбор҄емѣѣмь, непрѣбор҄емѣамь, непрѣбор҄емѣмь, непрѣбор҄емѣмъ, непрѣбор҄емѣемъ, непрѣбор҄емѣѣмъ, непрѣбор҄емѣамъ, непрѣбор҄емѣмъ, непрѣбор҄емомь, непрѣбор҄емомънепрѣбор҄емꙑ, непрѣбор҄емꙑ, непрѣбор҄емонепрѣбор҄емнепрѣбор҄емꙑхъ, непрѣбор҄емꙑхъ, непрѣбор҄емꙑхь, непрѣбор҄емꙑхь, непрѣбор҄емѣхъ, непрѣбор҄емѣхьнепрѣбор҄емꙑмъ, непрѣбор҄емꙑмъ, непрѣбор҄емꙑмь, непрѣбор҄емꙑмь, непрѣбор҄емѣмъ, непрѣбор҄емѣмьнепрѣбор҄емꙑѧ, непрѣбор҄емꙑꙗ, непрѣбор҄емꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
непрѣбор҄емꙑм, непрѣбор҄емꙑмнепрѣбор҄емꙑхъ, непрѣбор҄емꙑхъ, непрѣбор҄емꙑхь, непрѣбор҄емꙑхьнепрѣбор҄емаꙗ, непрѣбор҄емаа, непрѣбор҄емаѣнепрѣбор҄емѹю, непрѣбор҄емоюнепрѣбор҄емꙑма, непрѣбор҄емꙑманепрѣбор҄емо, непрѣбор҄емое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
непрѣбор҄емаго, непрѣбор҄емаего, непрѣбор҄емааго, непрѣбор҄емаго, непрѣбор҄емого, непрѣбор҄емога, непрѣбор҄емгонепрѣбор҄емѹмѹ, непрѣбор҄емѹемѹ, непрѣбор҄емѹѹмѹ, непрѣбор҄емѹмѹ, непрѣбор҄емоомѹ, непрѣбор҄емомѹ, непрѣбор҄емоѹмѹ, непрѣбор҄еммѹнепрѣбор҄емо, непрѣбор҄емоенепрѣбор҄емаго, непрѣбор҄емаего, непрѣбор҄емааго, непрѣбор҄емаго, непрѣбор҄емого, непрѣбор҄емога, непрѣбор҄емгонепрѣбор҄емꙑмь, непрѣбор҄емꙑмь, непрѣбор҄емꙑмъ, непрѣбор҄емꙑмънепрѣбор҄емѣмь, непрѣбор҄емѣемь, непрѣбор҄емѣѣмь, непрѣбор҄емѣамь, непрѣбор҄емѣмь, непрѣбор҄емѣмъ, непрѣбор҄емѣемъ, непрѣбор҄емѣѣмъ, непрѣбор҄емѣамъ, непрѣбор҄емѣмъ, непрѣбор҄емомь, непрѣбор҄емомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
непрѣбор҄емо, непрѣбор҄емоенепрѣбор҄емаꙗ, непрѣбор҄емаа, непрѣбор҄емаѣ, непрѣбор҄емаѧнепрѣбор҄емꙑхъ, непрѣбор҄емꙑхъ, непрѣбор҄емꙑхь, непрѣбор҄емꙑхь, непрѣбор҄емѣхъ, непрѣбор҄емѣхьнепрѣбор҄емꙑмъ, непрѣбор҄емꙑмъ, непрѣбор҄емꙑмь, непрѣбор҄емꙑмь, непрѣбор҄емѣмъ, непрѣбор҄емѣмьнепрѣбор҄емаꙗ, непрѣбор҄емаа, непрѣбор҄емаѣ, непрѣбор҄емаѧнепрѣбор҄емꙑм, непрѣбор҄емꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
непрѣбор҄емꙑхъ, непрѣбор҄емꙑхъ, непрѣбор҄емꙑхь, непрѣбор҄емꙑхьнепрѣбор҄емѣнепрѣбор҄емѹю, непрѣбор҄емоюнепрѣбор҄емꙑма, непрѣбор҄емꙑманепрѣбор҄емаꙗ, непрѣбор҄емаа, непрѣбор҄емаѣ, непрѣбор҄емаѧнепрѣбор҄емꙑѧ, непрѣбор҄емꙑꙗ, непрѣбор҄емѫѭ, непрѣбор҄емꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
непрѣбор҄емѣ, непрѣбор҄емонепрѣбор҄емѫѭ, непрѣбор҄емѹю, непрѣбор҄емоѭ, непрѣбор҄емоюнепрѣбор҄емѫѭ, непрѣбор҄емоѫ, непрѣбор҄емоѧ, непрѣбор҄емоюнепрѣбор҄емѣнепрѣбор҄емꙑѧ, непрѣбор҄емꙑꙗ, непрѣбор҄емꙑенепрѣбор҄емꙑхъ, непрѣбор҄емꙑхъ, непрѣбор҄емѣхъ, непрѣбор҄емꙑхь, непрѣбор҄емꙑхь, непрѣбор҄емѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
непрѣбор҄емꙑмъ, непрѣбор҄емꙑмъ, непрѣбор҄емѣмъ, непрѣбор҄емꙑмь, непрѣбор҄емꙑмь, непрѣбор҄емѣмьнепрѣбор҄емꙑѧ, непрѣбор҄емꙑꙗ, непрѣбор҄емꙑенепрѣбор҄емꙑм, непрѣбор҄емꙑмнепрѣбор҄емꙑхъ, непрѣбор҄емꙑхъ, непрѣбор҄емꙑхь, непрѣбор҄емꙑхьнепрѣбор҄емѣнепрѣбор҄емѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
непрѣбор҄емꙑма, непрѣбор҄емꙑманепрѣбор҄емѣ, непрѣбор҄емѣшнепрѣбор҄емѣшанепрѣбор҄емѣшѹ, непрѣбор҄емѣшюнепрѣбор҄емѣнепрѣбор҄емѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
непрѣбор҄емѣшемь, непрѣбор҄емѣшемънепрѣбор҄емѣшнепрѣбор҄емѣнепрѣбор҄емѣше, непрѣбор҄емѣшнепрѣбор҄емѣшь, непрѣбор҄емѣшънепрѣбор҄емѣшемъ, непрѣбор҄емѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
непрѣбор҄емѣшѧнепрѣбор҄емѣшнепрѣбор҄емѣшхъ, непрѣбор҄емѣшхьнепрѣбор҄емѣшанепрѣбор҄емѣшѹ, непрѣбор҄емѣшюнепрѣбор҄емѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
непрѣбор҄емѣе, непрѣбор҄емѣ, непрѣбор҄емѣшенепрѣбор҄емѣшанепрѣбор҄емѣшѹ, непрѣбор҄емѣшюнепрѣбор҄емѣе, непрѣбор҄емѣ, непрѣбор҄емѣшенепрѣбор҄емѣшанепрѣбор҄емѣшемь, непрѣбор҄емѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
непрѣбор҄емѣшнепрѣбор҄емѣе, непрѣбор҄емѣнепрѣбор҄емѣша, непрѣбор҄емѣшнепрѣбор҄емѣшь, непрѣбор҄емѣшънепрѣбор҄емѣшемъ, непрѣбор҄емѣшемьнепрѣбор҄емѣша, непрѣбор҄емѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
непрѣбор҄емѣшнепрѣбор҄емѣшхъ, непрѣбор҄емѣшхьнепрѣбор҄емѣшнепрѣбор҄емѣшѹ, непрѣбор҄емѣшюнепрѣбор҄емѣшеманепрѣбор҄емѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
непрѣбор҄емѣшѧ, непрѣбор҄емѣшѫ, непрѣбор҄емѣшенепрѣбор҄емѣшнепрѣбор҄емѣшѫ, непрѣбор҄емѣшѧ, непрѣбор҄емѣшѹнепрѣбор҄емѣшеѭ, непрѣбор҄емѣшеѫ, непрѣбор҄емѣшеѧ, непрѣбор҄емѣшеюнепрѣбор҄емѣшнепрѣбор҄емѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
непрѣбор҄емѣшѧ, непрѣбор҄емѣшѫ, непрѣбор҄емѣшенепрѣбор҄емѣшь, непрѣбор҄емѣшънепрѣбор҄емѣшамъ, непрѣбор҄емѣшамьнепрѣбор҄емѣшѧ, непрѣбор҄емѣше, непрѣбор҄емѣшѫнепрѣбор҄емѣшамнепрѣбор҄емѣшахъ, непрѣбор҄емѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
непрѣбор҄емѣшнепрѣбор҄емѣшѹ, непрѣбор҄емѣшюнепрѣбор҄емѣшаманепрѣбор҄емѣ, непрѣбор҄емѣшнепрѣбор҄емѣшаго, непрѣбор҄емѣшаего, непрѣбор҄емѣшааго, непрѣбор҄емѣшагонепрѣбор҄емѣшѹмѹ, непрѣбор҄емѣшѹемѹ, непрѣбор҄емѣшѹѹмѹ, непрѣбор҄емѣшѹмѹ, непрѣбор҄емѣшюмѹ, непрѣбор҄емѣшюемѹ, непрѣбор҄емѣшюѹмѹ, непрѣбор҄емѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
непрѣбор҄емѣнепрѣбор҄емѣшаго, непрѣбор҄емѣшаего, непрѣбор҄емѣшааго, непрѣбор҄емѣшагонепрѣбор҄емѣшмь, непрѣбор҄емѣшмь, непрѣбор҄емѣшмъ, непрѣбор҄емѣшмънепрѣбор҄емѣшмь, непрѣбор҄емѣшмь, непрѣбор҄емѣшмъ, непрѣбор҄емѣшмънепрѣбор҄емѣнепрѣбор҄емѣше, непрѣбор҄емѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
непрѣбор҄емѣшхъ, непрѣбор҄емѣшхъ, непрѣбор҄емѣшхь, непрѣбор҄емѣшхьнепрѣбор҄емѣшмъ, непрѣбор҄емѣшмъ, непрѣбор҄емѣшмьнепрѣбор҄емѣшѧѧ, непрѣбор҄емѣшее, непрѣбор҄емѣшѫѫнепрѣбор҄емѣшм, непрѣбор҄емѣшмнепрѣбор҄емѣшхъ, непрѣбор҄емѣшхъ, непрѣбор҄емѣшхьнепрѣбор҄емѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
непрѣбор҄емѣшѹю, непрѣбор҄емѣшююнепрѣбор҄емѣшма, непрѣбор҄емѣшманепрѣбор҄емѣе, непрѣбор҄емѣ, непрѣбор҄емѣшее, непрѣбор҄емѣшенепрѣбор҄емѣшаго, непрѣбор҄емѣшаего, непрѣбор҄емѣшааго, непрѣбор҄емѣшагонепрѣбор҄емѣшѹмѹ, непрѣбор҄емѣшѹемѹ, непрѣбор҄емѣшѹѹмѹ, непрѣбор҄емѣшѹмѹ, непрѣбор҄емѣшюмѹ, непрѣбор҄емѣшюемѹ, непрѣбор҄емѣшюѹмѹ, непрѣбор҄емѣшюмѹнепрѣбор҄емѣе, непрѣбор҄емѣ, непрѣбор҄емѣшее, непрѣбор҄емѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
непрѣбор҄емѣшаго, непрѣбор҄емѣшаего, непрѣбор҄емѣшааго, непрѣбор҄емѣшагонепрѣбор҄емѣшмь, непрѣбор҄емѣшмь, непрѣбор҄емѣшмъ, непрѣбор҄емѣшмънепрѣбор҄емѣшмь, непрѣбор҄емѣшмь, непрѣбор҄емѣшмъ, непрѣбор҄емѣшмънепрѣбор҄емѣе, непрѣбор҄емѣ, непрѣбор҄емѣшее, непрѣбор҄емѣшенепрѣбор҄емѣшаꙗ, непрѣбор҄емѣшаѣ, непрѣбор҄емѣшаѧнепрѣбор҄емѣшхъ, непрѣбор҄емѣшхъ, непрѣбор҄емѣшхь, непрѣбор҄емѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
непрѣбор҄емѣшмъ, непрѣбор҄емѣшмъ, непрѣбор҄емѣшмьнепрѣбор҄емѣшаꙗ, непрѣбор҄емѣшаѣ, непрѣбор҄емѣшаѧнепрѣбор҄емѣшм, непрѣбор҄емѣшмнепрѣбор҄емѣшхъ, непрѣбор҄емѣшхъ, непрѣбор҄емѣшхьнепрѣбор҄емѣшнепрѣбор҄емѣшѹю, непрѣбор҄емѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
непрѣбор҄емѣшма, непрѣбор҄емѣшманепрѣбор҄емѣшꙗ, непрѣбор҄емѣшѣ, непрѣбор҄емѣшаꙗнепрѣбор҄емѣшѧѧ, непрѣбор҄емѣшѧѩ, непрѣбор҄емѣшѫѫ, непрѣбор҄емѣшаѧ, непрѣбор҄емѣшее, непрѣбор҄емѣшеѥнепрѣбор҄емѣшнепрѣбор҄емѣшѫѫ, непрѣбор҄емѣшѫѭ, непрѣбор҄емѣшѧѧ, непрѣбор҄емѣшѧѩ, непрѣбор҄емѣшююнепрѣбор҄емѣшѫѫ, непрѣбор҄емѣшѫѭ, непрѣбор҄емѣшѧѧ, непрѣбор҄емѣшѧѩ, непрѣбор҄емѣшюю, непрѣбор҄емѣшеѭ, непрѣбор҄емѣшеѫ, непрѣбор҄емѣшеѧ, непрѣбор҄емѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
непрѣбор҄емѣшнепрѣбор҄емѣшꙗ, непрѣбор҄емѣшѣнепрѣбор҄емѣшѧѧ, непрѣбор҄емѣшѧѩ, непрѣбор҄емѣшѫѫ, непрѣбор҄емѣшаѧ, непрѣбор҄емѣшее, непрѣбор҄емѣшеѥнепрѣбор҄емѣшхъ, непрѣбор҄емѣшхъ, непрѣбор҄емѣшхь, непрѣбор҄емѣшхьнепрѣбор҄емѣшмъ, непрѣбор҄емѣшмъ, непрѣбор҄емѣшмь, непрѣбор҄емѣшмьнепрѣбор҄емѣшѧѧ, непрѣбор҄емѣшѧѩ, непрѣбор҄емѣшѫѫ, непрѣбор҄емѣшаѧ, непрѣбор҄емѣшее, непрѣбор҄емѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
непрѣбор҄емѣшм, непрѣбор҄емѣшмнепрѣбор҄емѣшхъ, непрѣбор҄емѣшхъ, непрѣбор҄емѣшхь, непрѣбор҄емѣшхьнепрѣбор҄емѣшнепрѣбор҄емѣшѹю, непрѣбор҄емѣшююнепрѣбор҄емѣшма, непрѣбор҄емѣшма
непрѣбор҄емъ -ꙑ прил Непобедим; който не може да бъде надвит довьлѣаше наше слѣ одолѣт. а не нъ толко множьство. трѫтъ омъскꙑ. плъкъ непрѣборемꙑ. тъьнъ  на бранехъ непобѣдмꙑ С 83.1 Изч С Гр δυσκαταγώνιστος Нвб непреборим ОА Срв необорим