Исторически речник
непротлъкованъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
непротлъкованъ, непротлъкованьнепротлъковананепротлъкованѹнепротлъкованъ, непротлъкованьнепротлъковананепротлъкованомь, непротлъкованомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
непротлъкованѣнепротлъковане, непротлъкованꙑнепротлъкованнепротлъкованъ, непротлъкованьнепротлъкованомъ, непротлъкованомьнепротлъкованꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
непротлъкованꙑнепротлъкованѣхъ, непротлъкованѣхьнепротлъковананепротлъкованѹнепротлъкованоманепротлъковано
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
непротлъковананепротлъкованѹнепротлъкованонепротлъковананепротлъкованомь, непротлъкованомънепротлъкованѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
непротлъковананепротлъкованъ, непротлъкованьнепротлъкованомъ, непротлъкованомьнепротлъковананепротлъкованꙑнепротлъкованѣхъ, непротлъкованѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
непротлъкованѣнепротлъкованѹнепротлъкованоманепротлъковананепротлъкованꙑ, непротлъкованѫнепротлъкованѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
непротлъкованѫ, непротлъкованѹнепротлъкованоѭ, непротлъкованоѫ, непротлъкованоѧ, непротлъкованоюнепротлъкованѣнепротлъкованꙑнепротлъкованъ, непротлъкованьнепротлъкованамъ, непротлъкованамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
непротлъкованꙑнепротлъкованамнепротлъкованахъ, непротлъкованахьнепротлъкованѣнепротлъкованѹнепротлъкованама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
непротлъкованꙑ, непротлъкованꙑ, непротлъкованонепротлъкованаго, непротлъкованаего, непротлъкованааго, непротлъкованаго, непротлъкованого, непротлъкованога, непротлъковангонепротлъкованѹмѹ, непротлъкованѹемѹ, непротлъкованѹѹмѹ, непротлъкованѹмѹ, непротлъкованоомѹ, непротлъкованомѹ, непротлъкованоѹмѹ, непротлъкованмѹнепротлъкованꙑ, непротлъкованꙑ, непротлъкованонепротлъкованаго, непротлъкованаего, непротлъкованааго, непротлъкованаго, непротлъкованого, непротлъкованога, непротлъковангонепротлъкованꙑмь, непротлъкованꙑмь, непротлъкованꙑмъ, непротлъкованꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
непротлъкованѣмь, непротлъкованѣемь, непротлъкованѣѣмь, непротлъкованѣамь, непротлъкованѣмь, непротлъкованѣмъ, непротлъкованѣемъ, непротлъкованѣѣмъ, непротлъкованѣамъ, непротлъкованѣмъ, непротлъкованомь, непротлъкованомънепротлъкованꙑ, непротлъкованꙑ, непротлъкованонепротлъкованнепротлъкованꙑхъ, непротлъкованꙑхъ, непротлъкованꙑхь, непротлъкованꙑхь, непротлъкованѣхъ, непротлъкованѣхьнепротлъкованꙑмъ, непротлъкованꙑмъ, непротлъкованꙑмь, непротлъкованꙑмь, непротлъкованѣмъ, непротлъкованѣмьнепротлъкованꙑѧ, непротлъкованꙑꙗ, непротлъкованꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
непротлъкованꙑм, непротлъкованꙑмнепротлъкованꙑхъ, непротлъкованꙑхъ, непротлъкованꙑхь, непротлъкованꙑхьнепротлъкованаꙗ, непротлъкованаа, непротлъкованаѣнепротлъкованѹю, непротлъкованоюнепротлъкованꙑма, непротлъкованꙑманепротлъковано, непротлъкованое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
непротлъкованаго, непротлъкованаего, непротлъкованааго, непротлъкованаго, непротлъкованого, непротлъкованога, непротлъковангонепротлъкованѹмѹ, непротлъкованѹемѹ, непротлъкованѹѹмѹ, непротлъкованѹмѹ, непротлъкованоомѹ, непротлъкованомѹ, непротлъкованоѹмѹ, непротлъкованмѹнепротлъковано, непротлъкованоенепротлъкованаго, непротлъкованаего, непротлъкованааго, непротлъкованаго, непротлъкованого, непротлъкованога, непротлъковангонепротлъкованꙑмь, непротлъкованꙑмь, непротлъкованꙑмъ, непротлъкованꙑмънепротлъкованѣмь, непротлъкованѣемь, непротлъкованѣѣмь, непротлъкованѣамь, непротлъкованѣмь, непротлъкованѣмъ, непротлъкованѣемъ, непротлъкованѣѣмъ, непротлъкованѣамъ, непротлъкованѣмъ, непротлъкованомь, непротлъкованомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
непротлъковано, непротлъкованоенепротлъкованаꙗ, непротлъкованаа, непротлъкованаѣ, непротлъкованаѧнепротлъкованꙑхъ, непротлъкованꙑхъ, непротлъкованꙑхь, непротлъкованꙑхь, непротлъкованѣхъ, непротлъкованѣхьнепротлъкованꙑмъ, непротлъкованꙑмъ, непротлъкованꙑмь, непротлъкованꙑмь, непротлъкованѣмъ, непротлъкованѣмьнепротлъкованаꙗ, непротлъкованаа, непротлъкованаѣ, непротлъкованаѧнепротлъкованꙑм, непротлъкованꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
непротлъкованꙑхъ, непротлъкованꙑхъ, непротлъкованꙑхь, непротлъкованꙑхьнепротлъкованѣнепротлъкованѹю, непротлъкованоюнепротлъкованꙑма, непротлъкованꙑманепротлъкованаꙗ, непротлъкованаа, непротлъкованаѣ, непротлъкованаѧнепротлъкованꙑѧ, непротлъкованꙑꙗ, непротлъкованѫѭ, непротлъкованꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
непротлъкованѣ, непротлъкованонепротлъкованѫѭ, непротлъкованѹю, непротлъкованоѭ, непротлъкованоюнепротлъкованѫѭ, непротлъкованоѫ, непротлъкованоѧ, непротлъкованоюнепротлъкованѣнепротлъкованꙑѧ, непротлъкованꙑꙗ, непротлъкованꙑенепротлъкованꙑхъ, непротлъкованꙑхъ, непротлъкованѣхъ, непротлъкованꙑхь, непротлъкованꙑхь, непротлъкованѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
непротлъкованꙑмъ, непротлъкованꙑмъ, непротлъкованѣмъ, непротлъкованꙑмь, непротлъкованꙑмь, непротлъкованѣмьнепротлъкованꙑѧ, непротлъкованꙑꙗ, непротлъкованꙑенепротлъкованꙑм, непротлъкованꙑмнепротлъкованꙑхъ, непротлъкованꙑхъ, непротлъкованꙑхь, непротлъкованꙑхьнепротлъкованѣнепротлъкованѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
непротлъкованꙑма, непротлъкованꙑманепротлъкованѣ, непротлъкованѣшнепротлъкованѣшанепротлъкованѣшѹ, непротлъкованѣшюнепротлъкованѣнепротлъкованѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
непротлъкованѣшемь, непротлъкованѣшемънепротлъкованѣшнепротлъкованѣнепротлъкованѣше, непротлъкованѣшнепротлъкованѣшь, непротлъкованѣшънепротлъкованѣшемъ, непротлъкованѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
непротлъкованѣшѧнепротлъкованѣшнепротлъкованѣшхъ, непротлъкованѣшхьнепротлъкованѣшанепротлъкованѣшѹ, непротлъкованѣшюнепротлъкованѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
непротлъкованѣе, непротлъкованѣ, непротлъкованѣшенепротлъкованѣшанепротлъкованѣшѹ, непротлъкованѣшюнепротлъкованѣе, непротлъкованѣ, непротлъкованѣшенепротлъкованѣшанепротлъкованѣшемь, непротлъкованѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
непротлъкованѣшнепротлъкованѣе, непротлъкованѣнепротлъкованѣша, непротлъкованѣшнепротлъкованѣшь, непротлъкованѣшънепротлъкованѣшемъ, непротлъкованѣшемьнепротлъкованѣша, непротлъкованѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
непротлъкованѣшнепротлъкованѣшхъ, непротлъкованѣшхьнепротлъкованѣшнепротлъкованѣшѹ, непротлъкованѣшюнепротлъкованѣшеманепротлъкованѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
непротлъкованѣшѧ, непротлъкованѣшѫ, непротлъкованѣшенепротлъкованѣшнепротлъкованѣшѫ, непротлъкованѣшѧ, непротлъкованѣшѹнепротлъкованѣшеѭ, непротлъкованѣшеѫ, непротлъкованѣшеѧ, непротлъкованѣшеюнепротлъкованѣшнепротлъкованѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
непротлъкованѣшѧ, непротлъкованѣшѫ, непротлъкованѣшенепротлъкованѣшь, непротлъкованѣшънепротлъкованѣшамъ, непротлъкованѣшамьнепротлъкованѣшѧ, непротлъкованѣше, непротлъкованѣшѫнепротлъкованѣшамнепротлъкованѣшахъ, непротлъкованѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
непротлъкованѣшнепротлъкованѣшѹ, непротлъкованѣшюнепротлъкованѣшаманепротлъкованѣ, непротлъкованѣшнепротлъкованѣшаго, непротлъкованѣшаего, непротлъкованѣшааго, непротлъкованѣшагонепротлъкованѣшѹмѹ, непротлъкованѣшѹемѹ, непротлъкованѣшѹѹмѹ, непротлъкованѣшѹмѹ, непротлъкованѣшюмѹ, непротлъкованѣшюемѹ, непротлъкованѣшюѹмѹ, непротлъкованѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
непротлъкованѣнепротлъкованѣшаго, непротлъкованѣшаего, непротлъкованѣшааго, непротлъкованѣшагонепротлъкованѣшмь, непротлъкованѣшмь, непротлъкованѣшмъ, непротлъкованѣшмънепротлъкованѣшмь, непротлъкованѣшмь, непротлъкованѣшмъ, непротлъкованѣшмънепротлъкованѣнепротлъкованѣше, непротлъкованѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
непротлъкованѣшхъ, непротлъкованѣшхъ, непротлъкованѣшхь, непротлъкованѣшхьнепротлъкованѣшмъ, непротлъкованѣшмъ, непротлъкованѣшмьнепротлъкованѣшѧѧ, непротлъкованѣшее, непротлъкованѣшѫѫнепротлъкованѣшм, непротлъкованѣшмнепротлъкованѣшхъ, непротлъкованѣшхъ, непротлъкованѣшхьнепротлъкованѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
непротлъкованѣшѹю, непротлъкованѣшююнепротлъкованѣшма, непротлъкованѣшманепротлъкованѣе, непротлъкованѣ, непротлъкованѣшее, непротлъкованѣшенепротлъкованѣшаго, непротлъкованѣшаего, непротлъкованѣшааго, непротлъкованѣшагонепротлъкованѣшѹмѹ, непротлъкованѣшѹемѹ, непротлъкованѣшѹѹмѹ, непротлъкованѣшѹмѹ, непротлъкованѣшюмѹ, непротлъкованѣшюемѹ, непротлъкованѣшюѹмѹ, непротлъкованѣшюмѹнепротлъкованѣе, непротлъкованѣ, непротлъкованѣшее, непротлъкованѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
непротлъкованѣшаго, непротлъкованѣшаего, непротлъкованѣшааго, непротлъкованѣшагонепротлъкованѣшмь, непротлъкованѣшмь, непротлъкованѣшмъ, непротлъкованѣшмънепротлъкованѣшмь, непротлъкованѣшмь, непротлъкованѣшмъ, непротлъкованѣшмънепротлъкованѣе, непротлъкованѣ, непротлъкованѣшее, непротлъкованѣшенепротлъкованѣшаꙗ, непротлъкованѣшаѣ, непротлъкованѣшаѧнепротлъкованѣшхъ, непротлъкованѣшхъ, непротлъкованѣшхь, непротлъкованѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
непротлъкованѣшмъ, непротлъкованѣшмъ, непротлъкованѣшмьнепротлъкованѣшаꙗ, непротлъкованѣшаѣ, непротлъкованѣшаѧнепротлъкованѣшм, непротлъкованѣшмнепротлъкованѣшхъ, непротлъкованѣшхъ, непротлъкованѣшхьнепротлъкованѣшнепротлъкованѣшѹю, непротлъкованѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
непротлъкованѣшма, непротлъкованѣшманепротлъкованѣшꙗ, непротлъкованѣшѣ, непротлъкованѣшаꙗнепротлъкованѣшѧѧ, непротлъкованѣшѧѩ, непротлъкованѣшѫѫ, непротлъкованѣшаѧ, непротлъкованѣшее, непротлъкованѣшеѥнепротлъкованѣшнепротлъкованѣшѫѫ, непротлъкованѣшѫѭ, непротлъкованѣшѧѧ, непротлъкованѣшѧѩ, непротлъкованѣшююнепротлъкованѣшѫѫ, непротлъкованѣшѫѭ, непротлъкованѣшѧѧ, непротлъкованѣшѧѩ, непротлъкованѣшюю, непротлъкованѣшеѭ, непротлъкованѣшеѫ, непротлъкованѣшеѧ, непротлъкованѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
непротлъкованѣшнепротлъкованѣшꙗ, непротлъкованѣшѣнепротлъкованѣшѧѧ, непротлъкованѣшѧѩ, непротлъкованѣшѫѫ, непротлъкованѣшаѧ, непротлъкованѣшее, непротлъкованѣшеѥнепротлъкованѣшхъ, непротлъкованѣшхъ, непротлъкованѣшхь, непротлъкованѣшхьнепротлъкованѣшмъ, непротлъкованѣшмъ, непротлъкованѣшмь, непротлъкованѣшмьнепротлъкованѣшѧѧ, непротлъкованѣшѧѩ, непротлъкованѣшѫѫ, непротлъкованѣшаѧ, непротлъкованѣшее, непротлъкованѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
непротлъкованѣшм, непротлъкованѣшмнепротлъкованѣшхъ, непротлъкованѣшхъ, непротлъкованѣшхь, непротлъкованѣшхьнепротлъкованѣшнепротлъкованѣшѹю, непротлъкованѣшююнепротлъкованѣшма, непротлъкованѣшма
непротлъкованъ -ꙑ прил същ непротлъковано ср ед τὸ ἀνερμήνευτον Това, което не може да бъде обяснено; необяснимото, неизтълкуваното повѣдаѭ табьнѫ. а не протлъкѹѭ непротлъкованааго. ѹждѫ сꙙ бꙑвшѹѹмѹ ꙁнаменю. а како же бꙑстъ не вьꙁштѫ. вѣрѹѭ псанѹѹмѹ  спасаѭ сꙙ С 501.24—25 Изч С Нвб Срв неизтълкуван ОА ВА