Исторически речник
непросльꙁт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
непросльꙁтнепросльжѫ, непросльжѹнепросльꙁшнепросльꙁтъ, непросльꙁть, непросльꙁтнепросльꙁмъ, непросльꙁмь, непросльꙁм, непросльꙁмонепросльꙁте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
непросльꙁѧтъ, непросльꙁѧть, непросльꙁѧтнепросльꙁвѣнепросльꙁтанепросльꙁтенепросльꙁнепросльꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
непросльꙁмъ, непросльꙁмь, непросльꙁмнепросльꙁтенепросльꙁвѣнепросльꙁтанепросльꙁхъ, непросльꙁхь, непросльꙁхнепросльꙁ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
непросльꙁнепросльꙁхомъ, непросльꙁхомь, непросльꙁхом, непросльꙁхмꙑнепросльꙁстенепросльꙁшѧ, непросльꙁшѫ, непросльꙁша, непросльꙁше, непросльꙁхѫнепросльꙁховѣнепросльꙁста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
непросльꙁстенепросльжаахъ, непросльжахъ, непросльжаахь, непросльжахь, непросльжаах, непросльожахнепросльжааше, непросльжашенепросльжааше, непросльжашенепросльжаахомъ, непросльжахомъ, непросльжаахомь, непросльжахомь, непросльжаахом, непросльжахомнепросльжаашете, непросльжашете, непросльжаасте, непросльжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
непросльжаахѫ, непросльжахѫ, непросльжаахѹ, непросльжахѹнепросльжааховѣ, непросльжаховѣнепросльжаашета, непросльжашета, непросльжааста, непросльжастанепросльжаашете, непросльжашете, непросльжаасте, непросльжасте
непросльꙁт -непросльжѫ -непросльꙁш св Не се просълзя, не пролея сълзи, не заплача просльꙁ їс. а не въсплака. же бо непросльꙁт отънѫдь акꙑ жестость.  неловѣколюб отъмештꙙ. а же любоплакат. то акꙑ слабо  не мѫжьствьно справьꙗѧ. нъ же положвъ млост просльꙁ С 316.10 Изч С Гр τὸ ἀδάκρυτον Нвб Срв просълзя се ОА ВА БТР