Исторически речник
непрѧстьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
непрѧстьнкъ, непрѧстьнкь, непрѧстънкъ, непрѧстънкь, непрѧстнкъ, непрѧстнкьнепрѧстьнка, непрѧстънка, непрѧстнканепрѧстьнкѹ, непрѧстънкѹ, непрѧстнкѹнепрѧстьнкъ, непрѧстьнкь, непрѧстънкъ, непрѧстънкь, непрѧстнкъ, непрѧстнкьнепрѧстьнка, непрѧстънка, непрѧстнканепрѧстьнкомь, непрѧстьнкомъ, непрѧстънкомь, непрѧстънкомъ, непрѧстнкомь, непрѧстнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
непрѧстьнцѣ, непрѧстънцѣ, непрѧстнцѣнепрѧстьне, непрѧстъне, непрѧстненепрѧстьнц, непрѧстънц, непрѧстнцнепрѧстьнкъ, непрѧстьнкь, непрѧстънкъ, непрѧстънкь, непрѧстнкъ, непрѧстнкьнепрѧстьнкомъ, непрѧстьнкомь, непрѧстънкомъ, непрѧстънкомь, непрѧстнкомъ, непрѧстнкомьнепрѧстьнкꙑ, непрѧстънкꙑ, непрѧстнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
непрѧстьнкꙑ, непрѧстънкꙑ, непрѧстнкꙑнепрѧстьнцѣхъ, непрѧстьнцѣхь, непрѧстънцѣхъ, непрѧстънцѣхь, непрѧстнцѣхъ, непрѧстнцѣхьнепрѧстьнка, непрѧстънка, непрѧстнканепрѧстьнкѹ, непрѧстънкѹ, непрѧстнкѹнепрѧстьнкома, непрѧстънкома, непрѧстнкома
непрѧстьнкъ м Този, който не е взел участие в нещо, който е останал непричастен же флпѹ не покажетъ водꙑ крьстт сꙙ.  вѣроват гѹ. не бо бѣаше томѹ непрꙙстьнкъ. нъ пролꙗт кръвь.  вьсѣмъ сꙙ крьстт С 60.22 Изч С Калка от гр ἄμοιρος непрꙙстьнкъ Нвб Срв непричастен книж ОА