Исторически речник
неправьдьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
неправьдьнкъ, неправьдьнкь, неправьдънкъ, неправьдънкь, неправьднкъ, неправьднкьнеправьдьнка, неправьдънка, неправьднканеправьдьнкѹ, неправьдънкѹ, неправьднкѹнеправьдьнкъ, неправьдьнкь, неправьдънкъ, неправьдънкь, неправьднкъ, неправьднкьнеправьдьнка, неправьдънка, неправьднканеправьдьнкомь, неправьдьнкомъ, неправьдънкомь, неправьдънкомъ, неправьднкомь, неправьднкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
неправьдьнцѣ, неправьдънцѣ, неправьднцѣнеправьдьне, неправьдъне, неправьдненеправьдьнц, неправьдънц, неправьднцнеправьдьнкъ, неправьдьнкь, неправьдънкъ, неправьдънкь, неправьднкъ, неправьднкьнеправьдьнкомъ, неправьдьнкомь, неправьдънкомъ, неправьдънкомь, неправьднкомъ, неправьднкомьнеправьдьнкꙑ, неправьдънкꙑ, неправьднкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
неправьдьнкꙑ, неправьдънкꙑ, неправьднкꙑнеправьдьнцѣхъ, неправьдьнцѣхь, неправьдънцѣхъ, неправьдънцѣхь, неправьднцѣхъ, неправьднцѣхьнеправьдьнка, неправьдънка, неправьднканеправьдьнкѹ, неправьдънкѹ, неправьднкѹнеправьдьнкома, неправьдънкома, неправьднкома
неправьдьнкъ м Неправедник, неправеден човек, грешник фарсѣ ставъ вь себѣ молѣаше сѧ. бже хвалѫ тебѣ въꙁдаѭ. ѣко нѣсмъ ѣко  про лвц. хꙑщьнц неправедьнц. прѣлюбодѣ. л ѣко сь мꙑтарь М Лк 18.11 З А СК како ѹбо хоштете. о семь намъ страдат. акꙑ правьдьнкомъ л акꙑ  неправьдьнкомъ С 128.2  проповѣднкъ жвꙑмъ  мрътвꙑмъ. посъланꙑ отъ тьмнцꙙ родовꙑ. въ тьмнцѫ дѹшевънѫѭ. ѹмьршмъ отъ вѣка правьдьнкомъ  неправьднкомъ С 461.14 Изч М З А СК С Гр ἄδικος неправедьнкъ неправьднкъ Нвб неправедник ОА ВА ЕтМл БТР АР